Go to main navigation
En raserad byggnad i Jemen, där kriget nu krävt mer än 8000 liv och tvingat över två miljoner människor på flykt.

En raserad byggnad i Jemen, där kriget nu krävt mer än 8000 liv och tvingat över två miljoner människor på flykt.

Foto: ICRC

DOMINIK STILLHART:

”Vi försöker föra dialog med IS”

Aldrig förr har så många människor varit i behov av akut hjälp. 125 miljoner är i behov av stöd undan krig, konflikter och torka. "Samtidigt glorifieras brott mot internationell humanitär rätt av grupper som Islamiska Staten och Boko Haram", säger Dominik Stillhart, operativ chef för Internationella Rödakorskommittén (ICRC) på besök i Sverige.

ICRC arbetar för att stötta drabbade i konfliktzoner, och är verksamt i över 80 länder. Den operativa chefen Dominik Stillhart var nyligen i Sverige för att tala om hur konflikter ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare.

ICRC fokuserar särskilt på Syrien, Jemen och Afghanistan och Stillhart menar att en lösning på konflikten i Syrien är nyckeln till att kunna skapa fred i Mellanöstern.

– Konflikten ligger inte i syriernas händer, utan hos de regionala och globala krafter som agerar i landet. Lyckas vi inte skapa fred så är det vi ser nu bara början, säger han.

Stillhart besökte nyligen Jemen, där kriget nu krävt mer än 8000 liv och tvingat över två miljoner människor på flykt. ICRC har utsatts för flera attacker i landet, varav en i september då två anställda dödades vid en vägspärr och i december kidnappades en anställd som fortfarande är i fångenskap. 

För att hjälpa utsatta människor i områden där risken för attacker är stor krävs dels god koordinering mellan organisationer på plats, men även dialog och avtal med de väpnade grupper som kontrollerar respektive område. I Syrien har ICRC svårt att arbeta inom de områden som IS kontrollerar eftersom de saknar kontakter i gruppens innersta krets. 

– Vi försöker föra dialog med IS. Vi har direktkontakt med grupper som samarbetar med dem, och det kan skapa en väg in i framtiden, säger Dominik Stillhart. 

Civila drabbas allt mer

Att attacker i allt större utsträckning drabbar både hjälparbetare och civilsamhället beror delvis på att de stridande aktörerna i större omfattning än tidigare utgörs av fristående väpnade grupper som inte respekterar de humanitära principerna i samma utsträckning som till exempel stridande stater gör.

Fler civila mål innebär att medelklassens stadsbor drabbas allt hårdare. Att frukta för sitt liv samtidigt som man inte längre kan förlita sig på de system som ska ge rent vatten, mat, husrum eller hälsovård leder till att många väljer att fly.

– Att använda sprängmedel i tätbefolkade områden och särskilt rikta sig mot skolor och sjukhus har blivit ett sätt att visa upp sig för omvärlden, och där måste vi tydligt ta ställning. Sverige har en väldigt viktig roll i att på nytt bekräfta betydelsen av humanitär rätt, säger Dominik Stillhart.

Väpnade grupper idag bryter mot internationell humanitär för att demonstrera makt, men också för att få uppmärksamhet i media och därigenom rekrytera nya medlemmar.

Domink Stillhart ser genom sitt arbete mycket lidande på nära håll. Hur påverkar det honom? Inte allt för mycket, säger han ­– det är de positiva historierna som ger honom energi: 

– Positiva historier är viktigt. Om jag får delta vid en återförening mellan förälder och barn eller man och fru så ger det mig energi att fortsätta jobba ett år till, säger Dominik Stillhart.

 

Björn Widmark