Go to main navigation
Från vänster: Ardalan Shekarabi, civilminister, Parul Sharma, ordförande Agenda 2030-delegationen, Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Från vänster: Ardalan Shekarabi, civilminister, Parul Sharma, ordförande Agenda 2030-delegationen, Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Foto: Ylva J Bergman

INTERVJU

Parul Sharma: ”Det här är ett nytt språk för Sverige”

Den så kallade Agenda 2030 innebär första gången som världens länder har enats kring en global agenda för hållbar utveckling. Vi har talat med Parul Sharma, ordförande för svenska Agenda 2030-delegationen, om vad målen innebär och hur de kommer påverka svensk politik.

Intervjun med Parul Sharma finns även att titta på via OmVärldens Facebooksida.

Vad är de globala målen?

– Det här är 17 mål och 169 delmål som världens ledare kom överens om 2015. Det handlar om allt från rent vatten och sanitet, jämställdhet, ekologi, miljö, förnybar energi och vikten av kommande generationer får samma förutsättningar som oss. Det är en bred agenda med en rad frågor som är viktiga för mänskligheten och vår planet.

Vad är skillnaden mot liknande tidigare mål?

– Det är en stor skillnad! Vi pratar om Millenniemålen som anfadern till Agenda 2030, men de gamla målen var riktade till stater. Agenda 2030 är riktade till individen, medborgaren, kommuner och myndigheter. Det här är ett nytt språk som Sverige håller på att anta och det ska utgöra grunden för all förvaltning för att vi ska kunna överleva på vår planet. 

Hur ligger Sverige till?

– Vi har goda förutsättningar, men vi måste förvalta de förutsättningarna. Vi har utifrån våra förutsättningar klassats som världens nummer ett av OECD. Det måste vi vara rädda om, framförallt eftersom vi går in i ett nytt Sverige. En farhåga är de ökade samhällsklyftorna i Sverige. Det här är en ganska ny fråga för vårt samhälle, och alla ska ha möjlighet att gynnas, delta och bidra till Agenda 2030. 

Vad finns det för prioriteringar?

– Jämställdhet och jämlikhet är ytterst viktigt. En stående feedback från våra samtal har varit att man är orolig över de ökade samhällsklyftorna. Vi inte är så jämlika och jämställda som vi tror oss vara. Det finns rapporter som visar att vi har en fattigdomsproblematik som slår mot vissa grupper i samhället och det påverkar. Inga av dessa mål kan agera och verka enskilt, utan alla måste vara på banan. Fokus på ett mål skulle vara utveckling, men inte hållbar utveckling.

Hur kommer Agenda 2030 att fungera?

– Agenda 2030 ska underbygga alla politiska system och det ska vara oberoende av politisk färg. Sju av åtta politiska partier är enade om att detta är en viktig agenda. Vi har också bett om en parlamentarisk förankring, för vi behöver ett politiskt ägarskap, både i riksdag och regering. 

Kommer ni få gehör?

– Jag brukar säga att Agenda 2030-arbetet är precis som när ett land antar ett nytt officiellt språk. Alla kommer inte vara med från början. Det kommer ta tid för olika aktörer att anta det nya språket, men det måste in i vissa system för att det ska hända: skola, kommuner, ledning och styrsystem. 

Är det realistiskt?

– Ja, det är realistiskt, det är till och med livsviktigt. Jag delar den uppgiften med andra, men jag kommer göra allt i min makt för att genomföra det.

Har du någon hjärtefråga? 

– För mig är barnperspektivet en viktig aspekt i förhållande till alla mål. Jag brukar säga att alla måste göra ett barn-test: sätt barnet i varje centrum och se hur det påverkas av varje mål och av alla beslut. Det är det som är mitt hjärteperspektiv. 

Ylva Bergman 
Björn Widmark