Go to main navigation
Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP och Isabella Lövin

Achim Steiner är ny chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP. Både han och biståndsminister Isabella Lövin tror att FN tillsammans med länder som Sverige kommer leda vägen för en ny hållbar och grön värld.

Foto: UNDP

INTERVJU

Gröna företag ska lösa världens problem

Om jorden ska räddas och bli hållbar krävs ett helt nytt sätt att tänka och att se på framgång och rikedom – både på det individuella planet, och för företag och nationer – och det är redan på gång, menar Achim Steiner, ny chef för UNDP, och Isabella Lövin, biståndsminister och vice statminister.

Världen står inför stora utmaningar: krig, konflikter och den globala uppvärmningen. Trots att mycket blivit bättre, att många fler lyfts ur fattigdom, att färre barn dör och fler går i skolan idag, så har gapet mellan de rikaste och fattigaste ökat.

2015 enades världens ledare om 17 mål för en hållbar framtid. Dessa globala mål skulle kunna lösa många av dagens problem.

Men hur ska det gå till? För att genomföra denna globala agenda krävs en helt nytt sätt att se på marknaden, där vår ohållbara konsumtion är en stor del av problemet.

Omvärldens chefredaktör Ylva Bergman talade med Achim Steiner, ny chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP, och Isabella Lövin, klimat- och biståndsminister samt vice statsminister.

UNDP är ett av de större FN-organen som ska bistå länder att genomföra de globala målen, däribland att säkra tillgång till rent vatten, främja jämställdhet och anständiga arbetsvillkor, och så vidare.

Det är stora mål som ska nås före 2030. Ser du någon anledning till att målen inte kan genomföras?

– Det första är skepticism. Vi lever i en värld som definieras av en känsla av problem och stora utmaningar, vare sig det är fattigdom, politisk extremism eller flyktingar och migration. Alla dessa problem har ökat de senaste åren. Så en av våra uppgifter är att visa att vi kan komma samman nu, en av FN:s huvuduppgifter. Genom att komma samman har vi ett bättre utgångsläge än om vi agerar på egen hand i isolerade enheter. I det perspektivet ger FN en stor dos av optimism i dessa utmanande tider, säger Achim Steiner.

 

Kan de globala målen genomföras med nuvarande marknadsekonomi?

– Jag tror absolut att det är möjligt, och ser att privata företag redan är med i större utsträckning än vad jag hade förväntat mig. Vi kommer inte att nå de globala målen utan att näringslivet är med, säger Isabella Lövin.

Se hela intervjun här.  

 

Är det realistiskt? En marknadsekonomi ska gynna aktieägare. Kräver inte de globala målen en politisk och ekonomisk revolution?

 – Så kan man se det, eller som att ett förändrat tankesätt krävs. Precis som Achim Steiner säger kan vi inte exkludera stora delar av vår planet, och vi kommer inte bli lyckliga om vi förstör planeten, säger Isabella Lövin.

 

Näringslivet är viktigt för Agenda 2030, men kommer de att ändra sin drivkraft, att tjäna mer pengar?

– Jag tror det är viktigt att det finns ledarskap inom den privata sektorn. Vi ser nu att många företagsledare ställer sig bakom detta, som Bill Gates, och att de värderar andra saker än att bara tjäna mest pengar innan man dör. Det är också samtal som vi behöver hålla: vad är framgång, vad är lycka, och vad är målet med det vi gör. Är det att få ihop så mycket pengar du kan, och samtidigt se att klyftorna ökar mellan de som har, och de som inte har.? Jag tror att det är 18 personer som äger lika mycket som hälften av jordens befolkning. Det är chockerande, säger Isabella Lövin.

 

Achim Steiner, du var chef för FN:s miljöorganisation UNEP och har sett hur privata företag tagit kontroll över mark och råvaror i Amazonas, i våtmarkerna i Uganda, för att nämna några exempel. Hur kan FN ändra den här kampen om råvarorna, som ofta leder till konflikter?

– Först måste vi hjälpa regeringar att förstå hur de bäst kan använda policy- och regleringsverktyg. Näringslivet agerar utifrån lagar och agerar inte i någon marknadsanarki. För det andra vill jag ifrågasätta idén om att vinst skulle vara oförenligt med ett hållbart samhälle. Profit, i dess enklaste form, är en belöning för att man gjort saker på rätt sätt. Så vad är det vi försöker göra? Jo, vi försöker förändra våra ekonomier. Ojämlikhet kan rasera ekonomier, och det är dåligt för näringslivet. Jag tror inte vi behöver övertyga företagen om vikten av transformation och nya tankesätt. Vi har redan sett det inom bilindustrin, till exempel, där ingen trodde att förbränningsmotorn skulle försvinna, eftersom  det gick så bra, säger Achim Steiner.

 

Men vi har också sett att företag som Volkswagen ljugit om sina utsläpp?

– Och de har troligen betalat ett högt pris. Det kommer alltid finnas de som bryter mot lagen, så frågan är snarare till vilket pris man gör det? Volkswagen har betalat ett väldigt högt pris. Men jag tror att de globala målen nu omfamnas inom den privata sektorn som ett sätt att se på framtidens marknad, konsumenter och finansiella flöden, säger Achim Steiner. 

 

Så du tror inte att det krävs en revolution vad gäller hur vi ser på saker och ting?

– Vi behöver en revolution som är inkluderande och en grön ekonomi, och vi behöver cirkulär ekonomi, säger Achim Steiner.

Men är det realistiskt att få stater med på tåget?

– Vi har många exempel, vi är just nu i Sverige, ett land som är ledande i många avseenden. Sverige har lovat att bli fossilfritt. Mycket händer och det händer snabbare än vad vi förväntat oss. Men frågan är om regeringar sätter upp de rätta riktlinjerna, om konsumenter följer dem, och om vi får de finansiella marknaderna med oss. Det är ett av våra stora problem, att de som driver investeringar ibland tittar bakåt, men också här ser vi en transformation. Idag står förnybar energi för mer än hälften av satsningarna inom energisektorn. För femton år sedan var det en helt och hållet perifer energiform på marknaden, säger Achim Steiner.

Isabella Lövin, din regering valde att sälja statliga Vattenfalls brunkålsverksamhet i Tyskland, vilket ledde till ökade utsläpp. Hur ser du på det ledarskapet kopplat till de globala målen?

– För det första måste man veta att vi är en regering i minoritet och majoriteten i parlamentet var emot att kassera de här statliga tillgångarna. Ledarskapet idag består av att vi nu antagit ett klimatpolitiskt ramverk som kommer leda till att Sverige blir koldioxidneutralt år 2045. Det är ledarskap, och det mest ambitiösa klimatmål som något land har satt, och vi har bred majoritet för detta i riksdagen. Vi behöver visa världen att en sådan förändring är möjlig.

Men målen är visionära, länder kommer att se till sina egna intressen, och du var själv del av att göra en sådan kompromiss?

– Jag tror näringslivet inser att när teknikskiftet kommer vill man inte vara den som står kvar, säger Isabella Lövin.

Men om regeringar kan sälja sådant de inte vill ha till andra länder, vad ger det för signaler?

– Det är en stor backlash i USA just nu, där näringslivet inser att om man inte är med på klimatavtalet så finns det en stor risk att man hamnar i kölvattnet.

 

Achim Steiner, kommer inte fattigare länder behöva öka sina utsläpp för att kunna utvecklas?

– Det är en rätt de har från deras perspektiv. På många platser handlar det om att få basal infrastruktur på plats. Vi glömmer lätt att Afrika är en kontinent med en miljard människor där 600 miljoner fortfarande saknar tillgång till el. Det är en utmaning men också en möjlighet för Afrika, om man kan sluta det gapet med förnybar energi. På så vis blir Afrika en del av lösningen istället för problemet. Därför har vi internationella klimatöverenskommelser och gröna fonder. Det ligger i varje svensks intresse att accelerera Afrikas övergång till en modern energiekonomi. Också i Indien ser vi en enorm transformation inom energisektorn, ett land som tidigare hävdade sin rätt till utsläpp.

 

När blir planeten en prioriterad fråga för FN:s säkerhetsråd?

– Den är det redan, men än mer så nu, med ett svensk ledarskap, för det vi gör på vår planet kan snabbt blir en geopolitisk säkerhetsfråga, säger Achim Steiner.


Många människor känner inte till de globala målen, hur ska du som biståndsminister förändra det?

– Jag är stolt över att Sverige ligger etta i många mätningar när det gäller Agenda 2030, och vill förtydliga att när vi nu sitter med som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd (2017-2018, reds anm.) har vi för första gången lagt fram en resolution som länkar klimatförändringarna med det säkerhetshot de innebär, säger Isabella Lövin.

 

Vad säger ni till dem som inte tror att målen kommer att genomföras?

– Vad är alternativet? Att sitta här och se vår planet dö, säger Isabella Lövin.

  

Vad är det bästa hoppet för framtiden?

– Agenda 2030, och att inkludera unga människor för det handlar om deras framtid, säger Isabella Lövin.

 

Vad säger du Achim Steiner till de som inte tror målen kan genomföras?

– Vilka är dessa människor? Överallt dit jag kommer säger de som lär sig om målen: det här är toppen, det här är min chans att bidra inom mitt område. Jag var nyligen i Tokyo, och där ser näringslivet de globala målen som ett sätt att visa vägen för framtidens globala ekonomi.

Ylva Bergman