Go to main navigation
omar-jeronimo.jpg

Människorättsaktivisten Omar Jeronimo från Guatemala.

Foto: We Effect

INTERVJU

Människorättskämpen Omar lever under dödshot i Guatemala

Omar Jeronimo lever under dödshot – bara för att han står upp för mänskliga rättigheter. I Guatemala mördades 14 människorättskämpar förra året. 

Under förra året skedde 14 mord och sju mordförsök på människorättsaktivister i Guatemala. Inget tyder på att våldet minskat i år. I mitten av februari ställde sig EU bakom en resolution som kräver att Guatemala agerar för att skydda människorättskämparna.

Mycket av landets konflikter handlar om mark. I Guatemala är ägandet av jorden extremt snedfördelat. 70 procent av jorden ägs av fem procent av befolkningen. Stora markarealer används av företag för odling av enstaka grödor för export.

Majoriteten av de som lever i fattigdom är jordlösa bönder på landsbygden som tvingas ta underbetalda säsongsarbeten på de stora plantagen. Åtta av tio barn beräknas vara undernärda i Guatemala, något OmVärlden tidigare skrivit om. Värst drabbade är ursprungsbefolkningen.

OmVärlden träffade Omar Jeronimo som är människorättsaktivist och koordinator för den guatemalanska organisationen Ch'orti' Nuevo Día, som arbetar mot diskriminering och för att skydda jordbrukares och urfolks rätt till sin jord.

– Guatemala är ett djupt rasistiskt land. Vi som tillhör urfolken anses vara bakåtsträvare medan företagarna favoriseras. Makthavarna har en idé om vad som är rätt väg för landet, men det är en väg som åsidosätter mänskliga rättigheter och andra perspektiv än deras. Oftast är det urfolken som drabbas, vi mister vår jord och försörjning, säger han.

Hur kommer företagen undan med det?

– Många poliser och domare är köpta. Den organiserade brottsligheten är också med på ett hörn. Många oppositionella folkliga ledare lever under hot.

Hur är det för dig?

– Jag blev nyligen tilltalad av en man som sa att ”de undersökte mig”. Det är en eufemism, och ett förtäckt hot. Det är inte tillräckligt för att polisanmäla, men alla förstår vad det innebär. Jag kan bli mördad.

– Jag har också blivit erbjuden mutor. Senast frågade en man mig vad det skulle kosta att låta ett företag få tillgång till mark. Det är ännu en omformulering, det han ville veta var mitt pris, om jag kunde köpas, säger Omar Jeronimo.

Att företag mutar och hotar samtidigt som statsapparaten tittar bort har lett till många negativa konsekvenser, både för människor och miljö. Under de senaste decennierna är Guatemala det enda landet i Latinamerika där fattigdomen ökat. Dessutom skövlas nu 150 000 hektar skog för att skapa nya monokulturella odlingar.

Får ni något stöd från politikerna?

– Inte särskilt mycket. Guatemalas demokrati är väldigt bristfällig och saknar helt representation. Klientelism och korruption är utbrett. Min organisation arbetar för att göra alla processer mer transparenta. När urfolken knappt utgör tio procent av kongressen, men mycket mer än 50 procent av folket, då är något fel, säger han.

Vilken utveckling hoppas du på?

– Företagen måste börja ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna, för allas skull. Nu köper de in sig dit de vill och bryter lagar. De mänskliga rättigheterna är universella och måste skyddas oavsett land. Alla har ett ansvar, säger Omar Jeronimo

Markus Engstrand

Mikael Färnbo