Go to main navigation
Reinfeldt EITI

Sedan sin tid som statsminister har Reinfeldt hunnit släppa två böcker. Nu är han ordförande i anti-korruptionsnätverket Eiti.

Foto: EITI

INTERVJU

Reinfeldt: "Regeringar måste stå till svars inför sina befolkningar”

Det är mycket pengar som försvinner i olje-, gas- och gruvbolagens bakvatten. Nu tar den tidigare statsministern upp kampen mot korruptionen.

Fredrik Reinfeldt ska nu försöka jämka samman civilsamhället, gruvbolag och myndigheter för att minska korruptionen inom branschen. Sedan 2016 är den förre statsministern ordförande i det globala nätverket mot korruption inom utvinningsindustrin: Extractive Industries Transparency Initiative (Eiti)

Totalt ingår 53 medlemsstater, varav hälften 26 ligger i Afrika, ett flertal i Asien och på senare tid har fler länder i Sydamerika anslutit sig. Däremot är inget av Brics-länderna – Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Sydafrika – medlemmar.

Sverige – ett av de mest givmilda

Fredrik Reinfeldt menar att varken korruptions- eller transparensfrågan har fått tillräckligt fokus i världspolitiken. Istället ligger för mycket fokus på att bryta ut skatteparadis.

– Vi skulle behöva mer information om korruptionens orsaker och effekter. Idag är korruptionen som fenomen så resursstark att motkrafterna inte räcker till. Därför lever 3,5 miljarder människor i länder med massvis med resurser som inte används för att skapa ett bättre liv för befolkningen.

– Vi är ett litet instrument i detta. Det skulle behöva bli mer på agendan i världspolitiken och där bidrar Sverige som en av de största och mest givmilda finansiärerna till initiativet, tillägger han. 

Diskussioner har förts huruvida Eitis krav på länder som vill bli medlemmar är tillräckligt höga. Fredrik Reinfeldt medger att samtal om detta även förts internt, men konstaterar samtidigt att de måste begränsa kravlistan om organisationen ska fungera.

– Vi har hela tiden diskussioner om att höja kraven. Representanter från civilsamhället vill att vi breddar kraven till mänskliga rättigheter och miljöaspekter. Men vi är inte en organisation för allting, för då blir det svårt att hålla tillräcklig kvalitet kring transparens och accountability. Eiti och Transparency International kompletterar varandra, men om vi inte kommer ner på djupet kan vi inte leverera.

 – Samtidigt ställer vi väldigt höga krav. Mitt uppdrag är att tillgodose alla tre delar: industrin, staten och civilsamhället. Det kommer alltid vara någon som säger, “ni borde göra mer”, men det är också naturligt att industrin säger att “vi klarar inte alltid av de förändringar ni vill”.

Vilka problem har du hittills stött på i kampen mot korruption hos företag och regeringar?

 – När EITI bildades väcktes det frågor kring att storföretagen Chevron, BP och Shell var med, men de har blivit mycket noggranna med de krav på transparens vi har. Vår verksamhet har inte fått bort korruptionen, men vi maler ner processerna som underbygger den. Vi har även Rio Tinto och BHP i styrelsen så även gruvnäringen är aktiv. De problem som gruvnäringen upplever relaterar främst till illegal brytning eller rena stölder.

Vilka skäl finns det för länder att gå med i EITI?

– Vi vill att regeringarna ska stå till svars inför sina egna befolkningar. Det är en bra grund för att gå med. Som sagt ligger hälften av länderna i Afrika och väldigt många av de afrikanska statscheferna driver korruptionsfrågor. Nu får de ett folkligt mandat, och vi ger dem instrumenten för det. Samtidigt finns det flera tunga internationella finansiärer som vill ha ett kvitto på att investeringen är säker och kräver då ett medlemskap i EITI, säger Reinfeldt och fortsätter:

– Vår viktigaste uppgift förblir att vara på plats i utvecklingsländerna, varav flera inte är demokratier. Vi betonar regeringens ägarskap, men alla tre delar ska vara med: regeringar, industrin och civilsamhället.

Björn Widmark