Go to main navigation
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige

Charlotte Rydh är ny generalsekreterare för FRII.

Foto: Giva Sverige

INTERVJU

”Vi mår lite bättre av att ge”

Svensk insamling har nått nya rekordnivåer. Charlotte Rydh är ny generalsekreterare för Frivilligorganisationernas insamlingsråd, som representerar Sveriges stora insamlingsorganisationer. Hon ser många nya möjligheter för branschen.

Hur kommer FRII att förändras med dig som generalsekreterare?

– På ett sätt blir förändringen inte så stor eftersom jag ser en enorm potential i att arbeta vidare utifrån det uppdrag FRII har, att öka givandet i Sverige och stärka förtroendet för insamlande organisationer genom att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar att samla in gåvor på ett ansvarsfullt sätt. Men jag vill växla upp vårt arbete inom våra tre områden; kvalitetssäkring, kunskapsutveckling och intressepolitiska frågor. FRII ska vara en kunskapskälla för många olika grupper i samhället helt enkelt, säger Charlotte Ryd.

Hur arbetar ni för en transparent, etisk och professionell insamling?

– Förtroende hos allmänhet och beslutsfattare är den allra viktigaste faktorn för att ideella organisationer ska kunna samla in gåvor. FRII lägger mycket tid och fokus på att följa upp och utveckla vår kvalitetskod, som stödjer medlemmarna i att stärka sin interna kontroll och styrning och vara öppna och transparenta. Att följa koden är också ett krav för medlemskap.

– Dessutom har vi krav på redovisning enligt särskilda riktlinjer som är mer omfattande än normalt. Men det är ju inte bara krav som är viktiga, utan våra utbildningsinsatser är också en viktig del i att öka kunskapen om etiska dilemman i samband med insamling. 

Varför är det bra att donera pengar?

– Det gör det möjligt för civilsamhället att ta större plats i Sverige och internationellt. Genom gåvor får olika typer av organisationer en bredare och mer oberoende finansiering. 

– Det är ett sätt att visa engagemang för och tillit till andra människor. Sedan finns det förstås också forskning som visar att vi mår lite bättre av att ge gåvor, för även om det är en altruistisk handling för många känns det också bra. 

Vad ser du för utmaningar för insamlingsorganisationer i framtiden?

– Jag ser mer möjligheter när det gäller just givande och insamling. Vi ser tendenser till att ökat engagemang och givande hos unga, det är en positiv trend kring givande och även organisationerna, inte bara de ideella utan till exempel universitet, kulturinstitutioner och andra, blir allt duktigare på att engagera människor för att ge.

– Utmaningarna ligger nog snarare i hur de insamlande organisationernas verksamheter kommer att utmanas av till exempel digitaliseringen, ökade restriktioner för civilsamhället i många länder eller andra aktörer inom samma verksamhetsområde. 

Vilka nya trender tror du vi kommer se bland insamlingsorganisationer i framtiden?

– En trend från autogiro-givande till andra former av givande som blir möjligt i och med både nya betalningsmöjligheter och en yngre givargrupp. Det betyder inte nödvändigtvis att det regelbundna givandet minskar men det kommer ta andra former och kräva andra sätt för att engagera givare.

– Vi ser redan nu ett ökat intresse från kommersiella aktörer att erbjuda nya tjänster för insamling, framför allt genom olika digitala plattformar. En effektiv mellanhand för att nå fler givare kan vara jättebra för en del organisationer, men det innebär också kostnader och frågor kring hur organisationen kan skapa en relation till sina givare.

– En trend kopplad till utmaningar är att människor får fler möjligheter att ge direkt till en organisation eller verksamhet i ett annat land, och då kan välja att göra det istället för att gå via en organisation i Sverige. Det innebär att organisationerna måste motivera på vilka sätt deras kunskap och verksamhet bidrar.

Tror du att terrorattacken i centrala Stockholm kommer att påverka givandet?

– Det är svårt att säga, för det är ju inte direkta verksamheter eller behov som just nu behöver pengar. Men det kan ha en positiv effekt utifrån känslan av att det är vi alla tillsammans som faktiskt är civilsamhället och att många känner en vilja att göra något för att bidra till ett bättre samhälle. 

Björn Widmark