Go to main navigation
Evelyne Munezero, 30 year old nurse talks with client Bukeyeneza Claudine at ABUBEF clinic in Ngozi, Burundi, January 10, 2018. Evelyne's job is to inform, educate and give advices about family planning, sexual and reproductive health, infertility, contraception and uterus cancer. Due to funding cuts that mean there is no money to pay for a doctor to be at the clinic, two months ago Evelyne had to operate to take out a tumor in the breast of one of her clients. Since the project ended the clinic say they can not perform basic services as well as in the past. "People with HIV would come for a therapy, contraception and regular check ups in one place but now the services are not integrated anymore, people will not have enough money to pay and they will stop coming," says Evelyne.

Sjuksköterskan Evelyne Munezero pratar med Bukeyeneza Claudine på kliniken ABUBEF i Ngozi, Burundi. Global Gag Rule har drabbat kliniken hårt, det finns till exempel inte längre pengar för att betala lön för att ha en läkare på plats.

Foto: IPPF/Georgina Goodwin

INTERVJU

Global gag rule – "en direkt attack mot kvinnors kroppar"

Kliniker tvingas stänga och kvinnors hälsa är i riskzonen. Det är konsekvensen av USA:s tuffa restriktioner kring mödra- och hälsovård. Två år av åtstramingar har lett till svåra konsekvenser för fattiga kvinnor – men också svetsat samman de länder som är för kvinnors rättigheter.

Det har gått mer än två år sedan USA:s president Donald Trump återinförde den så kallade global gag rule, eller "munkavle-regeln" på svenska, även känd som Mexico City-policyn. Precis som för många republikanska presidenter före honom, skedde detta under högtidliga former första dagen i ovala rummet. 

Mexico City-policyn går ut på att begränsa det amerikanska stödet till de organisationer som arbetar med abortfrågan på något sätt. Många har tvingats välja mellan att fortsätta arbeta med abortfrågan eller förlora sitt finansiella stöd från USA.

När Trump återinförde policyn blev den expanderad. Nu skulle inte bara budgeten för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter påverkas, utan reglerna skulle även gälla  pengar från utrikesdepartementet, biståndsmyndigheten USAID och försvarsdepartementet. Det vill säga hela den amerikanska budgeten för global hälsa. Uppskattningsvis handlar det om nio miljarder amerikanska dollar som också skulle gått till att bekämpa sådant som hiv och aids, zikaviruset och malaria.

Läs mer om aborträtten i världen

Inget samröre med abortfrågan - policyn expanderas

I mars i år expanderade Trumpadministrationen munkavle-reglen ytterligare. Organisationer som får bistånd från USA förbjuds nu att stödja andra grupper som i sin tur erbjuder abort eller rådgivning om abort. 

– Vi vägrar ge bistånd till utländska utomstatliga organisationer som ger ekonomiskt stöd till andra utländska grupper i den globala abortindustrin. Amerikanska skattebetalares pengar kommer inte att användas för att underteckna aborter, sa USA:s utrikesminister Mike Pompeo när beslutet offentiggjordes den 26 mars.

Särskilt fokus fick de amerikanska staternas organisation (OAS) och Pompeo meddelade att de kommer att minska det bistånd som organisationen får.

– OAS institutioner ska fokusera på att ta tag i kriserna på Kuba, i Nicaragua och i Venezuela - inte på att främja abort, sa Mike Pompeo.

Får allvarliga konsekvenser

I en nyligen publicerad rapport beskriver International Women's Health Coaltion vilka konsekvenser Trumps återinförande av gag rule har fått. Vårdkliniker har tvingats stänga och de som fortsätter ta emot amerikanskt stöd har fått tysta ner sitt arbete med kvinnors rättigheter, däribland abort. 

I exempelvis Nepal, där det är lagligt att göra abort, berättar personal på en organisation om att de trots det inte längre kan ge råd kring abort eftersom att de får finansiellt stöd från USA - och att de har uppmanats spela ovetande om någon ber om råd.

Flera studier har visat att Mexico City-policyn leder till fler aborter. Det påverkar tillgången till preventivmedel och gör att hälsokliniker tvingas stänga. Det finns också en större risk för ökad mödradödlighet när resurserna stramas åt.

Läs mer: Det här är Trumps gag-rule

Även IPPF, den globala paraplyorganisationen för frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, har drabbats hårt. 

OmVärlden passade på att ställa ett par frågor till Alvaro Bermejo, IPPF:s högste chef, som var på Sverigebesök för en konferens med Världshälsoorganisationen partnerorganisationer.

Vad har global gag rule fått för konsekvenser? 

– När munkavle-regeln återinfördes, så hade vi nästan 50 projekt i över 30 länder som finansierades av USA. Projekt som gav livsviktig hälsovård till kvinnor och flickor i hela världen – och deras arbete fick plötsligt stanna upp eller avbrytas.

– I exempelvis Moçambique, ett land som nu drabbats hårt av naturkatastrofer, bestod 60 procent av finansieringen för vår medlemsorganisation i början av 2017 av stöd från USA. Allt stöd stoppades och 20 kliniker i tre provinser tvingades stänga. Många kvinnor förlitade sig på de här klinikerna för att få tag på preventivmedel och för att få rådgivning och plötsligt fanns de inte längre. Moçambique är bara ett av många exempel. I Burundi, som förlorat en tredjedel av sin finansiering, har fler än 100 000 kvinnor förlorat sin tillgång till SRHR. Det ökar risken för sådant som ofrivillig graviditet, osäkra aborter och mödradödlighet.

– Policyn handlar dessutom om så mycket mer än att service och hälsovård stängs ner. Det är en direkt attack mot kvinnors kroppar och rättigheter. Abortmotståndarna känner att de backas upp av USA. Vi har sett en större hotbild för kliniker, vårdtagare och sjukvårdare efter att policyn återinfördes. 

Vad innebär den nya expanderingen av munkavle-regeln?

– Vi har i två år tvingats arbeta runt den strängaste gag rule någonsin, det är både farligt och dåligt att expandera den ännu mer. Det är för tidigt att säga hur det kommer drabba IPPF och våra medlemmar men vi har redan drabbats hårt och det är oroande att något som redan hade katastrofala följder kan expanderas mer.

Hur agerar omvärlden?

– Flera andra givare har utökat sin finansiering för att försöka fylla gapet. Totalt var det 100 miljoner dollar som vi blev av med, USA var den största givaren till familjerådgivning. Trots andra länders försök att fylla det tomrum som USA skapat så saknas fortfarande runt 60 miljoner dollar. 

– Om man ska lyfta fram någon positiv effekt som global gag rule har haft så är det just hur policyn har fått de länder och organisationer som stöttar SRHR att gå samman. Det var som ett svar mot policyn som She Decides föddes – en rörelse där Sveriges var och är väldigt drivande.

Läs mer: Världen mobiliserar runt Trumps frysta bistånd

Hur har IPPF agerat?

– Vi mäter och dokumenterar så mycket vi kan – antalet kliniker som har tvingats stänga, antalet kvinnor som drabbats, vilken service som blivit lidande. 

– Vi har hjälpt till att organisera den ilska och energi som har skapats. Det finns många som redan tagit fighten tidigare, som tagit servicen för given, som nu går tillbaka till gatorna och protesterar. Vi försöker hitta nya sätt att kommunicera kring SRHR, vi har sett att global gag rule bidrar till polarisering och spär på populisternas makt i flera länder. Vi vill visa de människor som stöttar dessa populister att det inte är kvinnorna som är fienden, att kvinnor har rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Louise Gårdemyr