Go to main navigation
Helena Thybell generalsekreterare Rädda Barnen

Rädda Barnens nya generalsekreterare heter Helena Thybell.

Foto: Rädda Barnen

INTERVJU

Helena Thybell: “Vi måste stoppa kriget mot barnen”

Helena Thybell är ny generalsekreterare på Rädda Barnen. Hon kommer närmast från en chefsposition på H&M Group och menar att alla – regeringar, företag och organisationer – måste tackla världens utmaningar tillsammans.

Helena Thybell, sedan den 12 augusti ny chef på svenska Rädda Barnen, växte upp med föräldrar som arbetade i biståndsvärlden – bland annat för Diakonia och Röda korset. En stor del av barndomen spenderades i Calcutta och Dhaka.

Det var nog där min egen drivkraft föddes, att jag också ville vara med och förändra världen. Jag fick tidigt se att mycket beror på var man är född och jag ville vara med och jämna ut de ojämlikheter som finns, säger Helena Thybell som också tror att det egna personliga engagemanget är viktigt för att leda en organisation som Rädda Barnen.

Sedan dess har hon samlat på sig blandade erfarenheter. Från Socialstyrelsen, till stiftelser som H&M Foundation och Postkodsstiftelsen och senast en chefsposition på H&M Group.

Från HR-chef på H&M Group till att leda Rädda Barnen, hur känns det?

Väldigt bra! Det finns många likheter - som att jobba i Sverige men att också vara en del av en större global organisation. 

Hur är man en bra ledare?

– Genom att leda genom andra. Jag tror på människor och på deras förmåga att vilja förändra och mitt arbete går ut på att låta den kraften komma fram. Då måste det finnas en enad bild av vad vi ska göra, hur vi ska uppnå det och en bra teamkänsla.

Sedan Helena Thybells uppväxt i Bangladesh och Indien har världen förändrats. 

– På många sätt har utvecklingen i världen förbättrats – det vet vi. Men alla får inte ta del av utvecklingen och vi ser en stor utmaning i att få med de mest utsatta barnen, säger hon.

Rädda Barnen, som i år fyller 100 år, arbetar både nationellt i Sverige men också globalt, dels med direkta insatser men också med utvecklingsarbete och påverkansarbete. 

Helena Thybell listar tre viktiga frågor för Rädda Barnen just nu:

Klimatfrågan och hur den påverkar barn, här arbetar vi för att hjälpa utsatta barn som tvingas på flykt i exempelvis östra Afrika. 

Här i Sverige lyfter vi hur allt färre barnfamiljer nås av familjepolitiska satsningar, många som redan kämpar halkar efter. 

Och vi ser att allt fler barn blir måltavlor i krig och konflikter. I dag lever vart femte barn i ett krigsdrabbat område, vi måste stoppa kriget mot barn. 

Du som också arbetat i företagsvärlden – vilken roll har företag i arbetet för global utveckling?

Med de utmaningar vi har i världen har alla en stor roll att spela; företag, regeringar, och organisationer måste alla kraftsamla och hitta nya sätt att arbeta tillsammans. Företag har en jätteviktig roll  både ansvarsmässigt och genom den möjlighet man har att påverka. 

Storföretag som H&M har varit inblandade i en del skandaler där det misstänks förekomma barnarbete, hur ser du på det och vilket ansvar har företagen? 

– Företag har, precis som andra samhällsbärande funktioner, självfallet ett ansvar. Därför ser jag med glädje hur allt fler företag, däribland H&M som du nämner, visar ett genuint intresse för att skapa en mer hållbar och barnvänlig värld. I den utvecklingen har min utgångspunkt alltid varit att vara med och påverka, istället för att stå bredvid och peka på bristerna. 

Vad inspirerar dig?

Väldigt mycket! Till exempel all den tid som våra medlemmar lägger på Rädda Barnens arbete! Det är inspirerande.

Louise Gårdemyr