Go to main navigation
protester civilsamhället i Kambodja. Detta är fackföreningsmedlemmar som kräver bättre arbetsvillkor.

Kambodja är ett de värsta länderna i världen för arbetare. De senaste åren har det blivit svårare för fackförbund att utföra sin verksamhet. Här demonstrerar medlemmar från Building and Wood workers union för bättre arbetsvillkor vid en första maj-demonstration 2018.

Foto: LICADHO

INTERVJU

“Kambodja har blivit en enpartistat - viktigt att EU agerar”

Kambodjas allt mer auktoritära styre har fått EU att granska handelssamarbetet med landet.

– EU och Sverige behövs när hotet mot demokratin i världen växer, säger Eang Vuthy, chef för människorättsorganisationen Equitable Cambodia.

EU är världens största biståndsgivare och spelar en betydande roll även utanför unionens gränser. Bland annat för Kambodja, ett land där demokratin backat rejält de senaste åren vilket framförallt drabbat journalister, människorättsaktivister, fackligt engagerade och oppositionspolitiker.

Läs mer: Slutet för den fria pressen i Kambodja

Demokratin nedmonteras

Eang Vuthy, ledare för människorättsorganisationen Equitable Cambodia som framförallt arbetar med markrättigheter, berättar att deras och andra civilsamhällesorganisationers arbete har blivit svårare och mer utsatt de senaste åren. Under 2016 infördes lagar som begränsar fackförbunds och rättighetsorganisationers verksamhet.

– Allt vi gör måste rapporteras, vi måste få tillstånd för att hålla möten. Även om inrikesministern nyligen meddelade att tillståndskravet skulle tas bort så är det inget vi hittills märkt av i praktiken. Vi blev avstängda under en period 2017 på grund av vårt arbete med landrättigheter, säger han.

Enligt världsfacket ITUC är Kambodja ett av de tio värsta länderna i världen att arbeta i. Lagen som trädde i kraft 2016 har bland annat begränsat rätten att strejka och gjort det möjligt för myndigheter att få ut information om medlemmar. Polisen slår till mot fackmöten och medlemmar blir trakasserade. I december förra året skrev över 90 organisationer med fackligt engagemang i världen under ett upprop för att få regeringen att stoppa kriminaliseringen av fackligt anslutna i Kambodja.

Läs mer: Så har rättigheterna försämrats för världens arbetare 

I november 2017 beslutade högsta domstolen i Kambodja att upplösa oppositionspartiet CNRP. Ledaren för partiet, Kem Sokha, och övriga politiker har förbjudits att verka i landet.

Läs mer: ”Vi vägrar att dö, vi kommer tillbaka”

Förra året gick landet till val och med en obefintlig opposition var utgången relativt självklar.

– Det var tydligt att det inte skulle bli ett konkurrenskraftigt val, och nu har det styrande partiet alla platserna i parlamentet – Kambodja har blivit en enpartistat, säger Eang Vuthy.

Har inte råd att förlora EU

Det internationella samfundet har försökt sätta press på premiärminister Hun Sen och hans parti. Bland annat har Sverige dragit in delar av biståndet. Nu i början av året har EU börjat förbereda sanktioner mot handelssamarbetet under den så kallade ”Allt utom vapen”-ordningen.

– Jag skulle säga att EU fortfarande har stort inflytande. EU är Kambodjas största marknad och en väldigt viktig inkomstkälla som behövs för att regeringen ska behålla makten. De har helt enkelt inte råd att förlora "Allt utom vapen"-förmånerna, säger Eang Vuthy.

Det allt mer auktoritära styret i Kambodja har alltså fått EU att börja utreda handelssamarbetet, det skulle kunna leda till att handelsförmånerna upphävs.

– Vårt engagemang för situationen i Kambodja har lett oss till slutsatsen att det finns allvarliga brister när det gäller mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter i Kambodja som regeringen måste åtgärda om den vill behålla landets privilegierade tillträde till vår marknad, sa Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor när förfarandet inleddes den 11 februari i år.

Processen är lång, under ett drygt år kommer EU att granska samarbetet. Kraven från unionen handlar bland annat om att Kambodja måste upplösa restriktionerna mot civilsamhället och ge oppositionen rätt att verka i landet igen. Regeringen i Kambodja har i officiellt uttalande riktat kritik mot beslutet som de kallar "extremt orättvist".

– Intentionen från EU är god, menar Eang Vuthy. Men det är ännu tidigt i processen, vi får se hur regeringen svarar på granskningen. Men skulle sanktioner införas kommer det att påverka miljontals människor.

EU och Sverige måste stå upp för demokratin

För honom är det tydligt att demokratin är under hot, inte bara i Kambodja, utan globalt.

– Länder lär av varandra. Nu senast i till exempel Venezuela är oppositionen under hot på liknande sätt som i Kambodja.

– Men vi som arbetar mot detta behöver också lära av varandra. Hur kan vi fortsätta vårt arbete? Vi lägger idag mer tid och pengar på säkerhet för våra anställda vilket våra givare behöver vara medvetna om.

Eang Vuthy var förra veckan i Tyskland, och nu i Sverige för att informera om situationen i Kambodja. På en paneldebatt arrangerad av Forum Syd om EU:s roll i världen med svenska kandidater till Europaparlamentet inledde han med att uppmana kandidaterna att stå upp för demokratin i världen, även om det kan finnas andra intressen inom unionen.

–  Europa, och Sverige, behöver ta en ledande roll. Det krympande utrymmet för civilsamhället och hotet mot demokratin kämpar vi mot dagligen i Kambodja. Innan var USA en viktig allierad, men med Trumpadministrationen har det stödet försvunnit. Det är viktigt att EU fortsätter står upp för mänskliga rättigheter, säger Eang Vuthy.

Louise Gårdemyr