Go to main navigation
Mobile Gender Gap Indien

När kvinnor får tillgång till en mobiltelefon gynnar det ofta hela familjen. En ny rapport visar också på hur det kan bidra till ett lands ekonomiska tillväxt.

Foto: GSMA

INTERVJU

Därför är det färre kvinnor än män som har mobil

Även om allt fler kvinnor får tillgång till en mobil och kan koppla upp sig så kvarstår skillnader mellan män och kvinnor. Som störst är klyftorna i Sydasien.

10 procent färre kvinnor än män äger en mobiltelefon I låg- och medelinkomstländer och 23 procent färre använder mobilt internet, enligt en rapport från mobilbranschorganisationen GSMA.

I Sydasien är skillnaderna som störst, där äger 28 procent färre kvinnor en mobil och 58 procent färre kopplar upp sig. Pakistan och Bangladesh visade på störst klyftor mellan män och kvinnor. Det varierar också inom regioner och länder och skillnaderna är större på landsbygden än i städer.

– Det hänger ihop med andra ojämlika strukturer såsom lägre löner och lägre utbildning, menar Claire Sibthorpe som arbetar med digital inkludering hos GSMA och leder ett program som går ut på att fler kvinnor ska kunna koppla upp sig.

– Vi fokuserar på kvinnors digitala och ekonomiska inkludering i låg- och medelinkomstländer och arbetar med mobiloperatörer för att minska klyftorna mellan män och kvinnor, säger hon när OmVärlden träffar henne under Stockholm Internet Forum i maj.

Allt fler kvinnor får trots det tillgång till både telefon och uppkoppling, idag äger 80 procent av kvinnorna i låg- och medelinkomstländer nu en mobiltelefon och nästan 50 procent kopplar upp sig till internet med hjälp av telefonen.

– Fler kvinnor har fått tillgång till både mobiltelefon och uppkoppling. Men förhoppningen var att vi skulle se en minskning vad gäller könsskillnaderna men det kan vi tyvärr inte se, säger Claire Sibthorpe.

I studien har kvinnor i olika länder blivit tillfrågade kring vad det är som sätter stopp för användningen. Framförallt handlar det om att kvinnor i större utsträckning inte har råd med en mobiltelefon. Men på många platser handlar det också om sociala normer och patriarkala strukturer. 

– Mannen i familjen kanske inte vill att sin fru eller sina döttrar ska vara ute på internet. I Pakistan så uppgav 30 procent av de vi frågade i studien att de behövde tillstånd av sin man för att kunna köpa en mobiltelefon.

Läs mer: Mobilapp i Saudiarabien kontrollerar kvinnor

Att samla in data över män och kvinnors mobilanvändning har inte pågått under särskilt många år men i årets rapport har GSMA jämfört hur skillnaderna förändrats sedan 2014.

Jämställd uppkoppling kan ge mångmiljardvinst

Mobiltelefonen har blivit ett viktigt verktyg för majoriteten av världens befolkning, och i låg- och medelinkomstländer är vinsterna stora, menar Claire Sibthorpe. 

– En mobiltelefon ger service till de som inte har tillgång till service. Samhällsinformation, utbildning, försörjningsmöjligheter – det är ett verktyg som skapar möjligheter. Vi kan också se att kvinnor ofta känner sig tryggare. 

En studie från Indiens har visat att män och kvinnor använder sin mobila uppkoppling på olika sätt - kvinnor för att till exempel hjälpa sina barn med läxorna eller vidareutbilda sig och män framförallt för underhållning, som att titta på film.

– Det är helt klart så att när kvinnor blir mobilanvändare så gynnas inte bara de själva utan familjen och samhället i stort, på ett annat sätt än mäns användande, säger Claire Sibthorpe.

Det här innebär stora affärsmöjligheter. Rapporten lyfter upp att om det satsas mer på att minska klyftorna de kommande fem åren så kan det generera mångmiljardbelopp i inkomster för mobiloperatörerna. 

– Blir fler kvinnor uppkopplade innebär det också en potentiell marknad. Vi hoppas på att de ekonomiska incitamenten kan få regeringar att vakna, att se att en satsning på mobil jämställdhet kan generera ekonomisk tillväxt, säger Claire Sibthorpe. 

– Skillnaderna kan inte minska av sig själv. Det kräver samarbete, mellan till exempel regeringar och mobiloperatörer och det kräver en ökad tillgänglighet – att en mobiltelefon fortfarande en lyxvara för världens fattigaste är problematiskt.

 Louise Gårdemyr