Go to main navigation
Kuba

Kubaner på gatan i Santiago de Cuba nedanför porträtt på Raul och Fidel Castro. Den 24 februari folkomröstar Kuba om en ny grundlag.

Foto: Rafal Cichawa / Shutterstock.com

INTERVJU

Kuba: ny grundlag rubbar inte kommunistpartiets makt

På söndag folkomröstar Kuba om en ny grundlag. Trots vissa förändringar står partiet fortfarande över staten.

På kubanska sociala medier pågår en kampanj som uppmanar folket att nu på söndag, den 24 februari, rösta nej eller inte alls i folkomröstningen om den nya grundlagen. Detta eftersom många uppfattar grundlagen och hela processen runt den som orättvis.

– I grunden förändrar den här grundlagen ingenting när det kommer till det politiska systemet på Kuba. Enpartistaten består, där kommunistpartiet är den vägledande kraften i samhället och överordnad staten, säger Erik Jennische, Latinamerikachef på Civil Rights Defenders.

Den största förändringen jämfört med den tidigare grundlagen är att det sker en viss öppning av ekonomin. Huvudregeln är fortfarande att produktionsmedlen ska ägas av folket, representerat av staten, eller i olika kooperativa former.

Ingen fri media

Man öppnar dock för privat ägarskap som ett komplement till ekonomin, som också innefattar utländska aktörer. Detta privata ägande sträcker sig emellertid inte till mediesektorn, där privat ägande är fortsatt förbjudet.

– De tidningar och medier som finns ägs och drivs av kommunistpartiet eller av massrörelser och organisationer som är underställda partiet, säger Erik Jennische.

Det var i somras som president Raul Castro la fram ett utkast till ny grundlag. I november presenterades efter debatt en slutgiltig version som nu ligger till grund för en folkomröstning.

– Hela den processen har förts inom de organisationer som ligger under kommunistpartiet. Grundpremissen i arbetet har alltid varit att kommunistpartiet ska behålla makten. Det har inte funnits något utrymme för röster som vill ha flerpartidemokrati eller en grundlag som skapar förutsättningar för ett liberalt demokratiskt system, säger Erik Jennische.

Risk för riggad folkomröstning

Inom det kubanska civilsamhället finns olika synsätt på grundlagsarbetet. En del organisationer har sett processen som ett tillfälle att ändå få diskutera politik. De har ordnat diskussioner inom olika organisationer, studiecirklar och kvartersråd där folk fått utbyta idéer om hur staten borde organiseras. Andra organisationer, å sin sida, har ansett att hela processen bör bojkottas eftersom man ser den som en fars.

Manuel Cuesta Morúa. Foto: CRD

Manuel Cuesta Morúa på organisationen Mesa de Unidad Democrática (MUAD) är en av de som kommer rösta nej och menar att folkomröstningen ger samhället en möjlighet att uttrycka sitt missnöje med regeringen.

– Jag tror att det blir ett viktigt datum. Det kommer att visa på ett nytt maktförhållande mellan de sociala krafterna på Kuba, och därmed ha politisk inverkan, säger han.

Ailer Gonzalez Mena. Foto: CRD

Ailer Gonzalez Mena från organisationen Estado de Sats väljer istället att bojkotta omröstningen, enligt henne har Ja-sidan redan vunnit.

– Först och främst är det inte en folkomröstning eftersom vi lever under en diktatur. Det är en ny manöver Castroregimen försöker sälja till omvärlden som reformistiskt smink, säger hon och uppmanar till olydnad och bojkott.

En sak är dock klar: förutsättningarna för att söndagens folkomröstning kan betraktas som fri och rättvis är dåliga.

– Det finns inga förutsättningar för någon valkampanj, offentlig debatt med olika ståndpunkter, eller ens en nej-sida. Inga oberoende organisationer har heller rätt att övervaka själva röstningen eller rösträkningen, säger Erik Jennische, som dock hoppas att nätkampanjen för att rösta nej eller låta bli att rösta kan skicka signaler.

– Även om man inte rapporterar ett korrekt resultat så kommer de som sitter och räknar rösterna att se att det väller in nej-röster eller felaktiga röster, vilket skapar en otrygghet i systemet.

Axel Kronholm