Go to main navigation
podd omvärlden flyktingar jordanien

Anders Pedersen, tidigare Sida-chef med en lång karriär på UD och olika posteringar i Afrika bakom sig, är i dag högsta FN-chef i Jordanien, med uppdrag att samordna FN:s omfattande arbete.

Foto: Vilhelm Stokstad

INTERVJU

”Om biståndet till Jordanien börjar gå ner har vi problem”

Jordanien är landet med flest flyktingar per capita. Men hur länge räcker dess gästfrihet? OmVärlden har träffat FN:s högsta chef i Jordanien, Anders Pedersen.

Räknar man med de två miljoner palestinska flyktingar som finns i Jordanien under UNRWA:s mandat är det här landet med flest flyktingar per capita. FN:s flyktingorgan UNHCR har registrerat omkring 650 000 syriska flyktingar, men enligt den jordanska regeringen finns så många som 1,3 miljoner syrier i landet.

Jordanien har blivit ett nav för det internationella samfundets arbete i Mellanöstern. Sammanlagt jobbar 16 olika FN-organ i landet, många av dem med fokus på Syrienkrisen och dess regionala konsekvenser.

Anders Pedersen, tidigare Sida-chef med en lång karriär på UD och olika posteringar i Afrika bakom sig, är i dag högsta FN-chef i landet, med uppdrag att samordna FN:s omfattande arbete. Det är en postering han trivs med.

– Vi har ett jättebra och konstruktivt samarbete med regeringen, med alla detta lands tillkortakommanden, men i grund och botten är det ett land som vill rätt saker. Det är en positiv miljö att jobba i, säger han i en intervju till OmVärlden Podd.

Lyssna på hela intervjun med Anders Pedersen i OmVärlden Podd.

Fortsatt högt bistånd

Jämfört med andra kriser är Syrienkrisen och den globala appellen för Syrien och grannländerna relativt välfinansierad. Det betyder inte att alla behov är tillfredsställda, utan snarare att andra kriser är ännu mer underfinansierade. Jordanien självt upplever till exempel inte att man kompenserats fullt ut av det internationella samfundet för ansvaret man tagit genom att inhysa så många syriska flyktingar.

– Jordanien hävdar med emfas att de kostnader som åsamkats samhället med anledning av det stora antalet flyktingar inte absorberats av det internationella samfundet. Man uppskattar förstås den hjälp som kommit, det är oerhört viktigt, men man upplever sig inte fullt ut kompenserad, säger Anders Pedersen.

Läs mer: "Syrier i Jordanien osäkra på möjligheten att återvända"

Även om andra kriser kämpar med ”donor fatigue”, sjunkande bidrag och minskat intresse har Anders Pedersen än så länge inte sett att biståndet till Syrienkrisen blivit lidande. Det är särskilt viktigt med tanke på svårigheterna för syrierna att återvända hem i dagsläget.

– Om biståndet till Jordanien skulle börja gå kraftigt ner är det ingen tvekan om att vi har problem på många olika plan. Flyktingarna har ännu inte förutsättningar att återvända och för oss är det helt centralt i dag att det inte får uppstå en situation då man direkt eller indirekt finner anledning att tvinga tillbaka flyktingarna till Syrien. Går bidragen ner är vår rädsla att då skulle den typen av politiska krafter kunna få mer utrymme, säger han.

Dubbla skiften i skolorna

Jordanien kämpar samtidigt med ekonomiska utmaningar: tillväxten går trögt, arbetslösheten är hög och samtidigt stiger matpriser och skatter. Trots detta verkar allmänheten fortfarande relativt välvilligt inställd till de syriska flyktingarna.

– Trots den ansträngda situation man har står man upp för sina bröder och systrar som man kallar dem. Jag tycker att det är fantastiskt att se, och vi ser det på nära håll. Även i de byar där man i dag har dubbelt så många flyktingar än jordanier är man helt på det klara med att dessa människor inte ska tvingas återvända förrän det är möjligt. Att se det inger djup respekt, säger Anders Pedersen.

För att se till att de syriska flyktingarna får utbildning har Jordanien bland annat infört dubbla skiften i skolorna. Det innebär att de jordanska barnen går i skolan på förmiddagen och de syriska barnen på eftermiddagen.

– De jordanska barnen har alltså tvingats minska de timmar de går i skola till förmån för de syriska barnen. Det är ett fantastiskt åtagande av det jordanska folket. Det ska vi som bidrar på olika sett försöka ge stöd till, säger han.

Axel Kronholm