Go to main navigation
Pernilla Baralt generalsekreterare Unicef Sverige

Pernilla Baralt är ny generalsekreterare på Unicef Sverige.

Foto: Melker Dahlstrand

INTERVJU

Pernilla Baralt: ”Ungas mobilisering är vårt största hopp"

Hon har jobbat länge i maktens korridorer – både i Sverige och EU. Nu tillträder Pernilla Baralt som ny generalsekreterare på Unicef Sverige. 

I år fyller barnkonventionen 30 år och den förste januari 2020 blir konventionen lag i Sverige. Något som Pernilla Baralt under sin tid som statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner arbetat hårt med att förverkliga.

– Det är nog det jag är mest stolt över, att barnkonventionen äntligen blir lag i Sverige! säger Pernilla Baralt.

Hon lämnade tjänsten som statssekreterare våren 2018 och fortsätter nu arbetet med barns rättigheter som ny generalsekreterare för Unicef Sverige.

– Jag hoppas att jag kan vara med och göra Unicef Sverige starkare inom Unicef som global organisation, säger Pernilla Baralt och fortsätter:

– Jag känner mig trygg i att verka inom internationella organisationer och Unicef Sverige har mycket att bidra med inom viktiga områden som innovation och partnerskap liksom i frågan hur vi motverkar våld mot barn.

Pernilla Baralt har, förutom att ha arbetat för två svenska regeringar, också tjänstgjort internationellt, bland annat för EU-kommissionärerna Anita Gradin och Margot Wallström.

– Jag minns särskilt att när ingen annan pratade om trafficking så lyfte Anita Gradin de frågorna och Margot Wallströms hårda kamp för en ny hållbar kemikaliepolitik som miljökommissionär, säger Pernilla Baralt och beskriver tiden i EU som tuffa men lärorika år.

Viktigt med samarbete

Du har länge arbetat vid sidan av politiker och nu ska du driva på dem, hur?

– Jag har en fördel av att själv ha arbetat i den miljön. De har ett tufft tidsschema så därför blir det viktigt att vara tydlig och relevant – vilken fråga ska vi ta nu och vilken tar vi sen? Det är också viktigt att inte bara komma med en massa krav utan också  ta upp förslag på hur vi kan arbeta framåt.

– Jag tror på att se varandra som partners samtidigt som vi såklart skall trycka på när det krävs och belysa när barns rättigheter blir åsidosatta eller inte uppfylls. 

Just partnerskap är något Pernilla Baralt tror stenhårt på. 

– Det är ju det Agenda 2030:s genomförande handlar om. Att alla behöver vara med och ta ansvar och bidra med sina resurser och sin kompetens: stater, civilsamhället, näringslivet, akademin, säger hon.

Hur ska du och Unicef Sverige tackla världens utmaningar?

– Vi ska vara med och belysa vad som händer, visa på den ökande ojämlikheten och polariseringen både i världen och inom länder och hur det är en källa till konflikter, oro och mänskligt lidande. 2019 kan vi fortfarande inte ta människors och barns rättigheter för givet. I 68 länder är det till exempel fortfarande lagligt att slå barn i skolan. Hur påverkar det här barns utveckling?

– De mest akuta utmaningarna blir någonstans konflikter och klimatet – faktorer som driver människor och barn på flykt. En del av lösningen är att nu tillsammans jobba för att nå målen i Agenda 2030. 

– Och vi måste ta vara på den unga kraften, deras mobilisering är kanske det största hoppet just nu. Allt fler barn och unga gör sig hörda – de hörs framför parlamenten, i sociala medier och Greta Thunberg träffar FN:s generalsekreterare. Här måste vi vara med och stötta den här rörelsen och visa på att barn och unga har rätt att delta och bli lyssande på!

"Biståndet räddar liv"

Hur ser det ut med barnrättsperspektivet i biståndet?

– I dag saknas det ofta underlag och statistik vad gäller barn. Detta är en global utmaning. Om vi börjar mäta får vi ökad kunskap och kan följa upp och få ännu större utväxling av biståndet. På samma sätt som vi fått in jämställdhetsperspektivet ska vi nu trycka på för att få in barnrättsperspektivet. 

Det har varit en del debatt kring biståndets effektivitet på sistone. Vad tänker du kring det?

– Unicef Sverige står bakom enprocentsmålet. Sedan är det otroligt viktigt att hantera korruption när den uppkommer och se vad man kunde gjort annorlunda. Men biståndet räddar liv och bidrar till att miljoner barn i dag har blivit vaccinerade, fått tillgång till rent vatten och kan packa sin ryggsäck och gå till skolan. 

Louise Gårdemyr