Go to main navigation
Peter Brune War Child

Peter Brune är ny generalsekreterare på barnrätts- och biståndsorganisationen War Child Sverige.

Foto: Axel Öberg

INTERVJU

Peter Brune: ”Barn måste få vara barn”

Peter Brune är ny generalsekreterare för biståndsorganisationen War Child. Att bygga fred har länge varit en röd tråd genom karriären, nu med barnen i fokus. 

– Vi ser idag barn som föds och växer upp hos tidigare sexslavar till paramilitära grupper. Barn som blivit statslösa och stigmatiserade och som därmed riskerar bli nästa generation kriminella eller militanta grupp. Som alla barn har de rätt till exempelvis ett medborgarskap och att gå i skolan, svarar Peter Brune på frågan om vad War Childs arbete går ut på.

Hans exempel illustrerar barns sårbarhet och behov men också ett viktigt framtidsperspektiv.

– Tar vi inte hand om våra barn och ungdomar så kommer världen behöva betala för det längre fram.

De första veckorna har varit intensiva för War Childs nya generalsekreterare Peter Brune. Nya jobbet inleddes med en vecka i Libanon och besök på ett av organisationens projekt i Bekaadalen.

– Jag träffade syriska barn som bott i plastskjul i åtta år men som fortfarande ses som tillfälliga besökare i Libanon. Arbetet med psykosocialt stöd, att hjälpa barnen med att bearbeta trauman från krig och våld är jätteviktigt. Barn måste få vara barn, säger Peter Brune.

Läs mer: 100 000 flyktingbarn riskerar statslöshet i Libanon

Därefter tillbringade han en vecka på huvudkontoret i Amsterdam.

– Vi gjorde bland annat en framtidsspaning om mental hälsa och framtidsångest. Det behöver vi prata mer om!

Tidigt engagerad i fredsfrågor

Peter Brune kommer närmast från en tjänst som internationell chef på organisationen Individuell Människohjälp (IM). Där var han en av initiativtagarna till den uppmärksammade satsningen Humanium Metal, där beslagtagna illegala vapen smälts ner till metall.

– Det är ett fantastiskt projekt som täcker många delar av biståndsproblematiken och involverar många aktörer – allt från myndigheter till konsumenter och producenter. Det har varit fem spännande år och det kommer fortsätta växa dramatiskt, något jag ser fram emot att fortsätta följa.

Peter Brune är biologi- och kemilärare i grunden men engagemanget för freds- och biståndsfrågor började i Latinamerika på 80-talet där han fick upp ögonen för världens orättvisor. Utöver IM har han exempelvis varit generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén och arbetat för UNDP i Centralamerika med ett regionalt program för vapenkontroll.

– Jag tror att det krävs mer av unga människor idag för att komma in i den här branschen. Det finns också fler utbildningar inom området. Så såg det inte riktigt ut när jag började, säger Peter Brune som nu tar med sig erfarenheter från konfliktområden i olika delar av världen in i sin nya roll.

Fredsbyggande slingrar sig som en röd tråd genom Peter Brunes karriär. Ett arbete som har förändrats en hel del genom åren.

– När jag var aktiv i fredsrörelsen på 80-talet var fredsarbetet något man framförallt fick humanitärt stöd för – att arbeta förebyggande var inte lika etablerat som idag, säger han.

Förutom att bygga fred på ett inkluderande sätt nämner Peter Brune klimatet som en viktig biståndsfråga framöver.

– Konflikter bidrar till att skapa kaos vilket är miljöförstörande i sig. Vilka prioriteringar har länder egentligen när de militära satsningarna är större än biståndet? säger han, och efterlyser mer debatt kring Sveriges vapenexport.

Peter Brune återkommer flera gånger till mötet med de syriska barnen och ungdomarna i Bekaadalen i Libanon.

– I slutändan är det just sådana möten som driver oss som arbetar med de här frågorna. Att sitta där på golvet i "fritidsgården"* med de syriska ungdomarna.

Louise Gårdemyr


*Med fritidsgård avses så kallade Child Friendly Spaces = trygga rum som erbjuder en slags fritidsverksamhet för barn och ungdomar i krissituationer