Go to main navigation
Sanna Vannar Sáminourra

Sanna Vannars vardag påverkas redan av klimatförändringarna, oron för hur framtiden kommer bli delas med andra urfolk i Arktis.

Foto: Privat

INTERVJU

Samiska ungdomar har stämt EU - klimatmålen är för låga

Urfolksgrupper i Arktis driver en särskild kamp för klimatet. Deras hem och liv står på spel.
– Alla urfolk delar den här oron, säger Sanna Vannar, ordförande för samiska ungdomsförbundet Sáminuorra, som är med och stämmer EU för att få dem att höja klimatmålen.

Sanna Vannar är född och uppvuxen i en renskötarfamilj i Jokkmokk. Förutom att vara ordförande i Sáminuorra, det samiska ungdomsförbundet i Sverige, är det renskötsel som är hennes huvudsysselsättning.

– Det är ett liv som passar mig. Ena dagen kan jag jobba i skogen, nästa dag är jag hemma och arbetar med ansökningar för Sáminuorra.

Arktis extra utsatt

Samerna är en av många urfolksgrupper som lever och verkar i Arktis, ett område extra utsatt för klimatförändringarnas konsekvenser. Enligt utvecklingsagendan Agenda 2030 ska ingen lämnas utanför. Urfolk tillhör de grupper som riskerar att ändå hamna just utanför och är ofta extra utsatta för systematisk diskriminering och exploatering. Här handlar det om att säkerställa människors rättigheter.

Hur tycker du att det går, tillgodoses urfolks mänskliga rättigheter?

– Det går sakta framåt men på vissa områden står det helt still. Rätten till land, mark och vatten är en pågående kamp. Det går sådär också vad gäller barn och ungas rätt till modersmålsundervisning. Det finns mycket kvar att jobba med, säger Sanna Vannar.

Mycket handlar om att urfolk inte får en plats vid borden. De kan komma in och få berätta något men får inte vara med och ta beslut. Det är viktigt att ta tillvara på kunskap från de som bor och lever i Arktis och påverkas dagligen.

Arktis står inför stora utmaningar. Klimatförändringar i kombination med exploatering beskriver Sanna Vannar som en gigantisk utmaning och som får allvarliga konsekvenser.

– Klimatförändringarna påverkar renen och arbetet med renskötsel mycket. När renarna får allt svårare att hitta mat blir det dyrare att utfodra och svårare att hålla ihop hjorden. Det gör i sin tur att renskötaren mår sämre.

– Det tär på hälsan att ha en så pass oviss framtid, att inte känna att ens rättigheter efterlevs. Det är mycket att kämpa mot hela tiden.

Men Sanna Vannar påpekar också att utvecklingen i Arktis är ett globalt problem och någonting som världen gemensamt måste ta ansvar för.

– Det är hela världens problem - inte bara länder i Arktis. Det som påverkar Arktis påverkar hela världen.

Läs mer: Klimatet styr framtiden för Arktis

Stämmer EU för bristande klimatmål

I maj förra året gick Sáminuorra ihop med 10 familjer i och utanför Europa och lämnade en stämningsansökan till EU-domstolen med anledning av att EU har för låga klimatmål. De ville uppmärksamma hur klimatförändringar påverkar människors vardag. För Sanna Vannar är renens öde direkt ihopkopplat med hennes liv, och med framtiden för samernas kultur. Tiden börjar rinna ut.

– Det märks tydligt hur klimatet har förändrats, våra vintrar har påverkats mycket. Nu kan det börja regna mitt i vintern. Det gjorde det inte tidigare, säger Sanna Vannar.

Initiativet kallas People´s Climate Case och bygger på vittnesmål från människor som redan märker av konsekvenser av klimatförändringarna. I stämningen kräver de kärande att EU höjer sina klimatmål och att Europadomstolen skyddar deras grundläggande mänskliga rättigheter.

Klimatmålen är för lågt satta och IPCC-rapporten visar ju att vi har rätt, säger Sanna Vannar

Läs mer om FN:s klimatpanel IPCC:s rapport: “Vi har mindre än tio år kvar”

Har du klimatångest?

– Ja, jag har klimatångest. Jag går alltid runt varenda dag och funderar på vädret och på hur framtiden kommer bli. Hur kommer renskötseln och den samiska kulturen påverkas? Det är så mycket som kretsar kring renen och på samiska finns det så många ord som beskriver snön precis som den är men det känns som att vårt ordförråd blir mindre. Alla urfolk delar den här oron.

Läs mer: Världens unga oroar sig för klimatet

Vad kan vi göra?

Få makthavare att förstå vilka problem vi brottas med. Ge urfolk mer plats. Lyssna! Och gör som de säger. Fundera också på vad du själv kan göra för att till exempel minska koldioxidutsläppen.

 

Louise Gårdemyr