Go to main navigation
Karin Sverkén, Sida.

Karin Sverkén, stationerad i Lusaka i Zambia, är en av Sidas utlandsstationerade som nu får arbeta från Sverige. Hon håller kontakten med sitt team i olika videotjänster.

INTervju

Hälften av Sidas utlandspersonal jobbar numer hemifrån Sverige

Ett 80-tal av Sidas 172 utlandsstationerade har kallats hem. En av dem är Karin Sverkén, biståndsråd i Zambia, som fortsätter att jobba från sitt tillfälliga boende i Älvsjö, i Stockholm 

Direktiven från Utrikesdepartementet (UD) kom den 16 mars då rapporterna visade att pandemin hade fått fäste i stora delar av världen. UD ansåg att det var dags att ta hem utlandsstationerad personal, och i första hand personal som tillhör riskgrupper.  

Bedömningen av vilka som skulle skickas hem gjordes utifrån läget på orten och hur sjukvården såg ut på plats. Det handlade också om personalens möjligheter att resa, och om de eller deras medföljande tillhörde någon av riskgrupperna.  

Karin Sverkén och hennes dotter tillhör en riskgrupp så de packade tillsammans med övriga familjen snabbt ihop det som behövdes för att ta sig till Sverige. De har varit i Sverige i sedan 28 mars. Familjen lyckades hitta tillfälligt boende hos bekanta.  

— Det var en omvälvande tid på ambassaden när vi insåg att flera skulle lämna, vi fick börja ställa om till distansarbetare och i den fasen är vi fortfarande, säger Karin Sverkén från sitt tillfälliga kontor.  

Få bekräftade fall i Zambia 

Zambia har än så länge varit relativt förskonat från covid-19. I skrivandes stund finns 39 bekräftade fall, men det är antagligen fler smittade eftersom sjukvårdssystemet inte spårar eller gör tester i någon större omfattning.  

Landet har ett svagt hälsosystem med en i princip icke existerande intensivvård. För Karin Sverkén och kollegor inom Sida som åkt från andra länder med bristande sjukvård, fanns risken att hamna i en besvärlig situation om de blev sjuka. Dessutom även en börda för ett redan svagt hälsosystem.   

Hur går det då att jobba från Sverige? 

– Jag har täta virtuella möten med givare, partners och förstås våra åtta lokalanställda och de fyra utsända på bilaterala biståndsteamet. Det funkar ganska bra, men visst saknar man de personliga mötena. Det underlättar att vi har samma tid här som i Zambia.  

Sverige är en betydande givare i Zambia och hon var mitt upp i ett arbete med samordning med alla biståndsgivare som är på plats samt med Världsbanken och FN. 

– Vi skulle även påbörja ett nytt avtal för hälsosektorn, det har vi parkerat och förlänger det avtal som redan finns. 

Tillfällig tjänsteresa

Rent formellt är Karin Sverkén och övriga som hemkallats på tillfällig tjänsteresa i Sverige och ska distansarbeta, en arbetsbeskrivning som gäller i 60 dagar. Sedan vet hon inte vad som händer. Hon är inne på sitt tredje år och förordnandet tar slut den 15 augusti i år.  

Tror du att du åker tillbaka? 

– Jag hoppas verkligen det, men när det blir vågar jag inte spekulera i. Jag vill gärna återvända innan och vara på plats med en bra överlämning till min efterträdare. 

David Grossman