Go to main navigation

10 mäktigaste i biståndsdebatten

OmVärlden har hela listan.

Utvecklingens drivkrafter, biståndets nytta, FN:s millenniemål och kampen för demokrati. Allt detta är en del av den så kallade ”biståndsdebatten”, som vi också speglar här i OmVärlden.
Fast ordet ”biståndsdebatt” är egentligen missvisande. Det antyder att det rör sig om kronor och ören i det svenska biståndet, när det egentligen handlar om helt avgörande frågor.

Mot den bakgrunden ville vi också ställa frågan:
Vem är Sveriges mesta opinionsbildare inom bistånd och utveckling? Vem sätter dagordningen för denna avgörande biståndsdebatt?

Vi som arbetar med OmVärlden tog oss an frågan.
Vi sonderade terrängen bland våra medarbetare och kontakter inom biståndsbranschen, och började helt subjektivt och utan att sätta upp några mätbara kriterier rangordna dem.

Efter en tids diskussion hade vi skrivit fram en topp-tiolista. Den innehåller politiker, lobbyister, författare och företagare. Har du en egen lista? I så fall vill vi läsa den! Skriv till oss på redaktionen@omvarlden.se eller lägg in den på vår sida på Facebook.

 1 Gunilla Carlsson
Biståndsminister

Har någon svensk biståndsminister någonsin varit så omtalad och kontroversiell? Man kan tycka vad man vill om den politik Gunilla Carlsson sjösatt sedan hon tillträdde 2006 men en sak är klar: Hon har skapat en helt ny biståndsdebatt. Utan henne som minister hade biståndet inte handlat om redovisning, korruptionshantering, Sidas organisation eller bistånd via näringslivet. Om det funnits en konsensus i biståndet tidigare är det definitivt brutet och dagordningen är en helt annan än före Carlssons ministertid.

2 Hans Rosling
Professor

Om kunskap är makt är Hans Rosling en av de mäktigaste. Professorn är kanske mest känd för sina föredrag om global hälsa och social utveckling. Genom stiftelsen Gapminder har han skapat ett verktyg för att göra statistik om den globala utvecklingen lättillgänglig och enkel att för-stå. Han grundade svenska sektionen av Läkare utan gränser för snart 20 år sedan och har på senare tid (till exempel) synts både i svensk tv och på CNN.

3 Magnus Walan
Lobbyist Diakonia

Från sin förhållandevis anonyma position som lobbyansvarig på Diakonia, biståndsorganisation för fem svenska kyrkor, har Magnus Walan blivit en opinionsbildare av enorm betydelse för den svenska biståndsdebatten. Arbetet mot svensk vapenexport, globala handelsfrågor och biståndsbudgeten är centrala frågor. Politiker och journalister som har honom i luren nästan dagligen undrar hur tiden räcker till. Andra biståndsorganisationer tittar med viss avundsjuka på Diakonia och pratar om att de borde ”göra en Walan”.

4 Fredrik Segerfeldt
Debattör

Många uppfattar honom som extremist, och kanske är det just därför hans inlägg diskuteras så mycket inom biståndsbranschen och bland politiskt intresserade. Från sin plattform på högertanke-smedjan Timbro har Segerfeldt blivit en av de mest idoga och högljudda kritikerna av det svenska biståndets effektivitet och existensberättigande. Frihandel är alltid svaret för Segerfeldt, och ska man sätta dagordningen kan det vara smart att vara enkelspårig.

5 Johan af Donner
Fd kommunikationschef

På ett inte allt för smickrande sätt har Johan af Donner påverkat biståndsdebatten mer än de flesta under det senaste året. Efter avslöjandena om hans bedrägerier på Röda Korset och tidigare Cancerfonden har debatten handlat mer om fusk och korruption än någonsin tidigare. Frågorna till biståndsorganisationerna handlar allt mera sällan om vad de faktiskt gör ute på fältet och allt mer om deras byråkrati och kontroll. Själv avtjänar af Donner ett femårigt fängelsestraff.

6 Henning Mankell
Författare

Den som i deckarens form skriver en global bestseller om Kinas utveckling, kolonialism och neokolonialism är tveklöst en betydelsefull opinionsbildare. Mankell har ägnat hela sitt skrivande liv åt att skildra utvecklingen i Afrika. Flera av hans böcker har detta som tema, liksom självklart hans krönikor i den här tidningen.

7 Birgitta Ohlsson
Europaminister

Mediesmart folkpartist med tydlig politisk agenda. Trots att hon inte längre specifikt arbetar med bistånds- och utvecklingsfrågor har Ohlsson inte släppt den röda tråd som kännetecknat hennes tid som politiker. Hon skriver debattartiklar om demokratiutveckling och pressfrihet i Europa och deltar i debatten kring hur EU arbetar med millennie-målen och biståndet. Är mycket aktiv på nätet.

8 Carl Bildt
Utrikesminister

Han arbetar inte specifikt med bistånd och utveckling, men har man haft total kontroll över moderaternas utrikespolitik i 25 år är man en betydelsefull opinionsbildare på alla internationella områden. När Bildt talar (eller bloggar) blir det ofta debatt. Hans uttalanden om kriget i Georgien för ett par år sedan är ett exempel, liksom uttalandena om upproren i Nordafrika och Mellanöstern. Men han utvecklas allt mera till en tyst diplomat, så möjligen är hans stjärna som dagordningsboss i dalande.

9 Margot Wallström
FN-sändebud

Det är något med Wallström som gör att hon alltid lyckas sätta den svenska dagordningen inom det område hon för tillfället arbetar med. På flera sätt en unik egenskap. Sedan hon blev FN-rapportör kring resolution 1820 om sexuellt
våld mot civila i konflikter har frågan blivit en av de viktigaste i biståndsdebatten. Journalisterna står på kö för att intervjua henne, det görs dokumentärfilmer och reportage, vilket i sin tur driver fram biståndsprojekt och pengar.

10 Bertil Odén
Biståndsnestor

Han är nästan helt okänd utanför de snäva biståndskretsarna, men har man skrivit böckerna som landets studenter läser och varit inflytelserik analytiker så länge som Odén måste man bara upp på listan. Biståndshandläggare, journalister och aktivister tar stöd mot hans texter och behöver man veta något är det bara att ringa Bertil. Bland böckerna märks bland annat Biståndets idéhistoria som kom ut 2006.