Go to main navigation
ChinaCreditSystem.jpg

Ett system för att ranka varje kinesisk medborgare är under utformning och ska implementeras på nationell nivå under nästa år. Redan nu straffas tiotals miljoner kineser på olika vis för sina låga poäng. Bildkollage/illustration: 22blocks. Kinesisk text 社会信用体系 (shèhuì xìnyòng tǐxì) Betydelse: The Social Credit System. Källa: Wikipedia.

Foto: @22blocks

ANALYS

Så ska Kina fostra mönstermedborgare

Kinas system för att övervaka och poängsätta medborgare straffar redan i dag tiotals miljoner kineser. Till 2020 ska systemet utvidgas och implementeras på nationell nivå, skriver journalisten och Kinakännaren Jojje Olsson.

Under fjolåret hindrades 17,5 miljoner kineser från att boka flygbiljetter, och ytterligare 5,5 miljoner från att köpa tågbiljetter. De ansågs nämligen inte vara “trovärdiga” nog. Detta meddelade Kinas nationella center för kreditinformation i sin årsrapport i slutet av februari.

Enligt devisen “en gång opålitlig, alltid begränsad” meddelade kinesiska myndigheter i fjol att reserestriktioner ska införas för privatpersoner med otillräckliga poäng i Kinas nya system för så kallad social kreditvärdighet.

Systemets ambition är övervakning i en skala och detaljnivå som saknar motsvarighet i världshistorien. Detta genom kartläggning av vad varje kines köper, gör på internet, vilka vänner de har, var de tillbringar sin tid eller hur deras finansiella situation ser ut.

Företag som Google och Facebook ägnar sig förvisso redan åt liknande kartläggning. Skillnaden med Kinas system är att all data från olika myndigheter och företag ska lagras centralt, och sedan användas som grund för en slags individuell medborgarpoäng som medför olika straff eller belöningar.

Beteenden och relationer påverkar

Johan Lagerkvist, professor vid Stockholms universitet, har kallat Kinas sociala kreditsystem för “Amazons kundspårning med en Orwellsk politisk twist”. Rogier Creemers, som forskar om kinesisk juridik vid Oxford University, har varnat för att “allt beteende kommer att integreras till en heltäckande bedömning av dig som person”.

En glimt av systemet kan ses redan i dag genom Sesame Credit, ett lojalitetsprogram tillhörandes näthandelsjätten Alibaba. Genom data om kundernas beteende graderas de med mellan 350 och 950 poäng. Rangordningen bygger på faktorer som huruvida räkningar betalas i tid eller om kunden angett adress och telefonnummer.

Men det rör sig även om faktorer som “beteende och preferenser” samt “personliga relationer”. Här speglar Sesame Credit myndigheternas retorik om att sprida “positiv energi” online. Det innebär att rangordningen kan ske utifrån inte bara ens egna aktiviteter online, utan även påverkas av om vänner och bekanta postar något som till exempel är politiskt känsligt.

En poäng över 600 på Sesame Credit beviljar användare snabblån för att handla på någon av Alibabas plattformar. Vid högre poäng kan man exempelvis hyra bil utan deposition eller åtnjuta snabbare hantering av resedokument, vilket visar myndigheternas inblandning i systemet.

Politiska direktiv från högsta ort

Liksom var fallet i exempelvis Östtyskland, så har Kinas kommunistparti länge sammanställt fysiska handlingar – så kallade “dang’an” – som följer medborgarna från vaggan till graven. Tanken är nu att detta istället ska göras helt digitalt.

I juni 2014 tillkännagav Kinas statsråd för första gången planer om ett nationellt system för social kreditvärdighet. I Kinas 13:e femårsplan, som antogs mars 2016, föreskrev en av paragraferna “etableringen av ett system för centraliserat förvarad medborgarinformation”.

Under den nationella folkkongressens årliga sammanträde nu i mars rapporterade statlig kinesisk media att flera delegater i Kinas högsta rådgivande politiska organ ville snabba på utvecklingen av det sociala kreditsystemet.

Systemets intrång i privatlivet motiveras med att fusk och misstro är utbrett i det kinesiska samhället. Företag – som ofta smiter under skatter eller tillverkar falska varor – ska också omfattas av rangordningen.

Bara under 2018 svartlistades över 3,5 miljoner företag genom systemet för social kreditvärdighet. De är således begränsade vad gäller statliga lån, budgivning på olika upphandlingar eller köp av mark. Sesame Credit är en av åtta aktörer som myndigheterna gett i uppgift att utveckla algoritmer och skalor för bedömning.

Ska bli obligatoriskt

Det är i dagsläget frivilligt för användare att delta i systemet. Men från år 2020 ska systemet implementeras centralt av myndigheterna, och bli obligatoriskt för varje kines att vara en del av. Att 23 miljoner kineser inte fick köpa tåg- eller flygbiljetter i fjol är alltså bara början på systemets gradvisa utveckling.

Under partikongressen i mars citerade statliga Global Times analytiker som uppgav att “nästan alla organisationer över hela landet” nu är involverade i kampanjen att bygga ett nationellt system för social kreditvärdighet till år 2020.

Enligt Associated Press ska DNA-sekvensering och ansiktsskanning integreras i systemet för att möjliggöra närmare och mer effektiv övervakning. Detta sker redan i syfte att kontrollera och betygssätta etniska minoriteter i oroliga regioner som Xinjiang.

Men från och med nästa år ska alltså världens mest ambitiösa övervakningssystem rullas ut i Kinas samtliga provinser.

Jojje Olsson
är journalist och författare bosatt i Taipei, Taiwan