Go to main navigation
banner-tovajertfelt-budget.jpg

Foto: Tova Jertfelt

ANALYS

Så här ser det svenska biståndet ut

Regeringens biståndsbudget för 2018 är den största någonsin. Men vart tar pengarna vägen?

Biståndsbudgeten är en snårig historia och utan ett decennium på Sida kan det vara svårt att få grepp om anslagsposter, strategier och regleringsbrev. Samtidigt blir biståndets roll en allt viktigare fråga i världspolitiken när nationalism står mot globalism, klimatförändringar slår mot de mest utsatta och konflikterna rasar i flera delar av världen.

Bistånd innefattar både humanitärt bistånd och mer långsiktigt utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbetet är det mest omfattande, även om det humanitära arbetet kanske syns mest.


Läs mer: Moderaterna vill sänka biståndet utan att det syns

Läs mer: Så vill regeringen satsa på biståndet 2018


Målet är att biståndet ska vara lika mycket som en procent av hela Sveriges totala ekonomi. I regeringens budget för 2018 presenteras den mest omfattande biståndsbudgeten någonsin – och också den första som lever upp till det så kallade "enprocentsmålet", enligt det nya sättet att räkna ut bruttonationalinkomst (BNI).

Utvecklingssamarbetet är uppdelat i två mottagartyper, alltså efter vem som faktiskt tar emot pengarna. Det multilaterala (multi: många, lateral: sidor) stödet går till flera parter, men kanaliseras via en organisation, som Unicef och Världsbanken. Den sortens stöd ges i regel av Utrikesdepartementet. Den andra formen är det bilaterala stödet som går till bistånd i andra länder.

På grund av att regeringen nu släppt den största biståndsbudgeten någonsin, och dessutom lever upp till enprocentsmålet, så kommer vi att titta närmre på fjolårets siffror. 2016 års siffror är de senaste att ha rapporterats in till OECD-ländernas biståndskommitté – DAC – som sammanställer och för statistik över världens bistånd.

Sen är det inte så enkelt. Utöver Sida och UD så finns det ytterligare några myndigheter som hanterar en mindre del av biståndsbudgeten – bland andra Riksrevisionen, Folke Bernadotteakademien och Nordiska Afrikainstitutet. 

Kostnaderna för flyktingmottagandet har länge varit ett känsligt ämne inom biståndspolitiken: ska biståndspengar gå till flyktingar som har kommit till Sverige

Det multilaterala och bilaterala stödet är styrt av strategier som ska distribuera pengarna inom vissa områden, men hur det går till är upp till organisationerna som tar emot pengarna. 

Sida har andra krav och delar upp sitt stöd i anslagsposter, som i sin tur kan delas upp i tematiska områden. Källa: Sidas årsredovisning.Läs mer: Nu ändrar sig regeringen om flyktingavräkningar

Läs mer: Vad tycker branschen om nya biståndsbudgeten?


Svenskt bistånd ökar år för år. 2015 toppades stödet i samband med flyktingmottagandet, vilket har varit en stor fråga inom branschen. Ska biståndspengar gå till att hjälpa flyktingar här i Sverige?

Björn Widmark
Grafik: Tova Jertfelt

*Texten har uppdaterats för att förtydliga att detta är en förenkling av svenskt bistånd