Go to main navigation
infografik-vapenexport-2014.png

Länder som Sverige både sålde vapen och gav bistånd till 2014. Infografik: OmVärlden

KARTLÄGGNING

Sverige tar mindre hänsyn till länders utvecklingsnivå vid vapenexport

Debatten om svensk vapenexport handlar just nu om huruvida den ska gå till icke demokratiskt styrda stater där det också sker grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är Sveriges export av vapen till länder med låg utveckling tre gånger större än för tio år sedan.

Svensk vapenexport ingår i Politik för Global Utveckling (PGU), vilket bland annat innebär att regeringen ska ta hänsyn till hållbar utveckling även när den fattar beslut om vapenexport. Utgångspunkten är EU:s uppförandekod för vapenexport där det står att försäljning av krigsmateriel inte får motverka en rättvis och hållbar global utveckling i mottagarländerna.

Enligt EU:s uppförandekod bör medlemsländerna utgå från information från relevanta källor som FN:s utvecklingsfond (UNDP), Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling (OECD) innan de fattar beslut om vapenexport. När regeringen varje år sammanfattar svensk vapenexport anges endast Världsbankens indikatorer som mått på utveckling.

Visserligen minskade den andel av vapenexporten som gick till utvecklingsländer från 33 till 18 procent mellan åren 2013 och 2014, men sedan 2004 är den tre gånger större. Sverige tar alltså allt mindre hänsyn kring mottagarländernas behov vid vapenexport. OmVärlden konstaterar också att det i regeringens årliga skrivelse om krigsmaterielexport saknas kommentarer om PGU och relationen mellan vapenexporten och utvecklingsbiståndet då det till exempel förra året sammanföll i elva länder.

Text: Erik Halkjaer