Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 25 maj 2020
  Försämrad press- och yttrandefrihet i västra Burma riskerar att leda till dolda övergrepp på en av militären redan hårt ansatt befolkning. Skriver Svenska Burmakommitténs verksamhetschef, Kristina Jelmin.
 • den 20 maj 2020
  Sveriges regering bör ta fram en handlingsplan för FN:s agenda för unga, fred och säkerhet. Det skriver 30 representanter för Sveriges unga civilsamhälle.
 • den 15 maj 2020
  Med coronapandemin krymper Sveriges ekonomi och därmed biståndet. Regeringen måste då välja att prioritera stöd till dem som valt frihet, och inte förtryck, skriver Martin Ängeby, generalsekreterare för Silc.
 • den 13 maj 2020
  Virusutbrott som covid-19 kan förhindras om mänskligheten jobbar mer med biologisk mångfald, biosäkerhet och bioinformatik. Det skriver Maja Malmberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Ekaterina Bessonova, vid SIANI.
 • den 9 maj 2020
  Socialdemokraterna undergräver EU:s grundtanke. Moderata ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa och internationella sekreterare Fredrik Hultman påminner om att EU inte är ett socialistiskt experiment.
 • den 6 maj 2020
  Coronapandemin visar att det är hög tid att världens länder tar sig an den 25 år gamla Bejingplattformen för jämställdhet. Det skriver UN Women Sverige och företrädare för de politiska partierna S, Mp, L och C.
 • den 29 april 2020
  Så länge regeringen inte stödjer bindande krav på att företag ska leva upp till de mänskliga rättigheterna kan Sverige inte anses vara ett föregångsland. Det skriver företrädare för flera bistånds- och klimatorganisationer.
 • den 26 april 2020
  LO, TCO, SACO och biståndsorganisationen Union to Union svarar på en debattartikel i SvD där regeringen lyfter vikten av globalt samarbete. Fackförbunden saknar satsningar på dialog och sociala trygghetssystem.
 • den 24 april 2020
  Med coronapandemin är det viktigt att regeringen står upp för världens miljörättsförsvarare och den biologiska mångfalden. Vi får inte hamna i en likadan kris igen, skriver Naturskyddsföreningen.
 • den 18 april 2020
  Miljoner flickor kommer aldrig återvända till skolan efter coronapandemin. Det skriver företrädare för UNESCO och Plan International, och uppmanar beslutsfattare att säkra rätten till utbildning för flickor.
 • den 15 april 2020
  Under den pågående pandemin är kvinnor extra utsatta. Därför är det viktigt att stå upp för kvinnors rättigheter, skriver jämställdhetsexperter från We Effect och Vi-skogen, och lanserar initiativet #coronavoices.
 • den 8 april 2020
  Att spridningen av covid-19 kan ha en förödande effekt på demokratin oroar, men blir hälsokrisen också en ekonomisk kris sitter auktoritära ledare inte säkra. Det skriver Annika Silva-Leander på International IDEA.
 • den 5 april 2020
  Covid-19 sätter hårt tryck på hälsovården i alla världens länder, framför allt i de fattigare. Det är länder där den globala skatteflykten dränerat sjukvården, skriver biståndsorganisationerna Diakonia och Oxfam Sverige.
 • den 2 april 2020
  Spridningen av covid-19 kan få dödliga konsekvenser för barn och unga på flykt. Därför bör de och andra marginaliserade människor inkluderas i Sveriges krisplan, skriver 21 ungdomsrörelser.
 • den 10 mars 2020
  Det finns en föreställning om att facken bara verkar i den formella sektorn. Samtidigt visar rapporter att fackligt stöd även gör skillnad inom den informella sektorn, skriver Sofia Östmark, generalsekreterare för biståndsorganisationen Union to Union.
 • den 7 mars 2020
  Afrikanska och Europeiska unionen måste tillsammans försvara internationellt samarbete och solidaritet. Det skriver EU:s höga representant för utrikesfrågor, Joseph Borrell och EU-kommissionens särskilda ansvariga för internationella partnerskap, Jutta Urpilainen.
 • den 4 mars 2020
  Svenskt bistånd ska vara effektivt och ställa krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Därför är minskat stöd till Tanzania bra, men regeringen borde minska stödet till Palestina och Irak på samma grunder. Det skriver Lars Adaktusson, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
 • den 2 mars 2020
  Indien må vara världens största demokrati, men det är ingen jämställd demokrati. Landets kvinnor måste få bli politiker, utan diskriminering och hot om våld. Det skriver Siliva Ernhagen, från The Hunger Project, tillsammans med människorättsjuristen Parul Sharma.
 • den 21 februari 2020
  Israels bosättningar på ockuperad mark kränker palestiniernas mänskliga rättigheter. Därför välkomnar vi FN:s databas över företag som är involverade i affärsverksamhet kopplad till bosättningarna, skriver 19 israeliska politiker, diplomater och akademiker.
 • den 6 februari 2020
  Mer än trettio år efter att Sverige var med och tog fram ILO:s konvention 169 för urfolkens rättigheter är det hög tid att Sverige också skriver under. Det hävdar debattörer från FIAN Sverige och Slow Food Sápmi.
 • den 31 januari 2020
  Sveriges regering måste öka trycket på de l änder som inte lever upp till en anstä ndig niv å för mänskliga rättigheter. Det skriver Anna Tibblin, generalsekreterare för biståndsorganisationen We Effect .
 • den 23 januari 2020
  På årsdagen för USA:s beslut att stoppa allt bistånd till icke-amerikanska organisationer som arbetar med säker abort kräver riksdagsledamöter från fyra nordiska länder att Donald Trump river upp beslutet.
 • den 20 januari 2020
  Tre av fyra danskar känner till de 17 globala målen för hållbar utveckling, vilket kan jämföras med knappt varannan svensk. Thomas Ravn-Pedersen, chefredaktör för den danska sajten Verdens Bedste Nyheder förklarar varför Danmark lyckas bättre än Sverige i arbetet med de globala målen.
 • den 18 december 2019
  Sidas opinionsundersökning om det svenska biståndet kommer inte som en chock men måste ses som en varningsklocka. Som civilsamhällesorganisationer måste vi bli bättre på att ta globala utvecklingsfrågor närmare det svenska folket och på att visa resultat av vårt arbete, skriver Anna Sundström, generalsekreterare på Palmecentret.
 • den 10 december 2019
  Det är nödläge för klimatet – men också för de människor som försöker försvara vår planet. I dag, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, tänder vi ett ljus för alla dem som mördats i kampen för miljön. Det skriver sju svenska organisationer som kräver ett stopp för morden på miljöförsvarare.
 • den 9 december 2019
  Idag tar Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed emot Nobels fredspris. Samtidigt har läget i landet försvårats och gamla konflikter bubblat upp. Etiopien behöver fortsatt omvärldens stöd för att infria förhoppningarna på Afrikas horn, skriver Act Svenska Kyrkan och PMU.
 • den 5 december 2019
  Ska man nå de allra fattigaste och minska ojämlikhet är det bättre med ett universellt system, och inte ett behovsanpassat, där behövande får ansöka. Det skriver Act Svenska kyrkan i en slutreplik till Sida.
 • den 3 december 2019
  Funktionsnedsatta är särskilt utsatta i väpnade konflikter och humanitära kriser. My Right vill göra det obligatoriskt för alla insatser att särskilt anpassa verksamheten för denna grupp. Men Sida är tveksamma till om det rätt väg att gå, svarar Elizabeth Narrowe, programansvarig specialist på Sida.
 • den 3 december 2019
  Människor med funktionsnedsättning är särskilt utsatta i väpnade konflikter – trots det saknas ett tydligt funktionshinderperspektiv i Sveriges humanitära arbete. Dags för Sida att tänka om, skriver Jesper Hansén och Mia Munkhammar från MyRight.
 • den 25 november 2019
  Att demokratin skulle vara i kris i världen är ett vanligt påstående i debatten. Men att antalet demokratier skulle ha minskat det senaste decenniet stämmer inte – i själva verket har de ökat. Det skriver forskarna Max Rånge och Mikael Sandberg som kartlagt alla länders politiska system år 1789-2019.
 • den 22 november 2019
  Svenska kyrkan menar att Sidas stöd till social trygghet inte når de allra fattigaste. Istället för kontantstöd tycker de att vi bör stödja generella bidrag som riktas till alla medborgare. Men fattigdom har ingen enskild lösning utan kräver en kombination av olika stöd och reformer. Det skriver Ulrika Lång, tf. chef på Sidas enhet för rättvisa och fred, i...
 • den 22 november 2019
  År 2022 är halvvägs till Parisavtalet, halvvägs till Agenda 2030 och 50 år sedan FN:s första miljökonferens i Stockholm. Sverige har här en unik möjlighet att ta globalt ledarskap och koppla upp världen för en digital konferens om klimatet, skriver företrädare för 2022 Initiative Foundation.
 • den 19 november 2019
  Sidas riktade kontantstöd har dålig träffsäkerhet och lämnar en stor del av de allra fattigaste utanför, visar en ny studie. Sverige bör i stället satsa på generella bidragssystem som vi vet fungerar, skriver Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander från Act Svenska kyrkan.
 • den 13 november 2019
  Att miljoner människor tar sin röst till gatan i Latinamerika beror på att partierna, både till höger och till vänster, inte förmår sköta sitt representativa uppdrag. Partisystemen i Latinamerika måste utvecklas och där kan Sveriges demokratisatsning göra skillnad.
 • den 7 november 2019
  Civil Rights Defenders (CRD) säger att det borde vara lätt att välja demokrati. Men det CRD väljer är inte demokrati, utan att lägga bördor på alla kubanska medborgare, skriver Svensk-Kubanska Föreningen i en slutreplik i debatten om EU:s Kuba-avtal.
 • den 6 november 2019
  Att Svensk-kubanska föreningen tycker att vår kritik om EU:s Kuba-avtal är problematisk beror på att föreningen står bakom det politiska systemet på Kuba – som bygger på avsaknad av yttrandefrihet, organisationsfrihet, rättssäkerhet, maktdelning samt fria och demokratiska val, skriver Civil Rights Defenders i en debattreplik.
 • den 5 november 2019
  EU:s östliga partnerskap har de senaste tio åren utvecklats till ett av EU:s mest framgångsrika initiativ på utrikesområdet. Här är våra prioriteringar för partnerskapets framtid, skriver utrikesminister Ann Linde och biståndsminister Peter Eriksson.
 • den 4 november 2019
  I en längre artikel i Omvärlden den 24:e september vill David Isaksson få biståndsbranschen att lyfta blicken kring framtidens bistånd. Ett välkommet initiativ som tyvärr samtidigt missar målet, då Isaksson paradoxalt nog själv tänker för trångsynt. Det skriver statsvetaren Victor Åström.
 • den 30 oktober 2019
  Civil Rights Defenders bedriver kampanj för att Sverige inte ska sälla sig till den majoritet av EU-länder som vill normalisera förhållandena med Kuba. Det kan leda till ytterligare plågor för kubanerna, skriver Zoltan Tiroler, ordförande Svensk-Kubanska Föreningen i en debattreplik.
 • den 25 oktober 2019
  Det historiska fredsavtalet mellan den colombianska regeringen och Farc-gerillan står på spel. Just nu riskerar Colombia att kastas tillbaka in i en förödande våldsspiral likt den vi såg under 1990-talet. Det får inte hända, skriver representanter från nätverket Colombiagruppen, och listar tre åtgärder som Sverige bör vidta för att bidra till en hållbar...

Visar 1 av 40 av totalt 381