Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 18 juni 2019
  I dag röstar riksdagen om en vårbudget som sviker världens fattigaste. Återigen ökar avräkningarna från biståndet för att bekosta regeringens skattesänkningar. Helt utan insyn och transparens.
 • den 12 juni 2019
  Lyssna på OECD DAC:s rekommendation och höj förvaltningsanslaget till Sida. Det är inte gratis att förmedla bra bistånd – och det blir inte billigare när syftet är att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Det skriver Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.
 • den 28 maj 2019
  De senaste åren har mens blivit ett hett samtalsämne i det offentliga rummet i Sverige. Men att ”bara” prata räcker inte – utmaningar kopplade till mens är på blodigt allvar och en avgörande faktor i kampen för jämställdhet, skriver Plan International Sverige, The Case For Her och WaterAid på internationella mensdagen.
 • den 21 maj 2019
  När biståndsminister Peter Eriksson besöker Tanzania i veckan måste han klart och tydligt meddela president Magufuli att Sverige inte accepterar en utvecklingssamarbetspartner som inte respekterar sin befolknings mänskliga rättigheter, skriver Civil Rights Defenders.
 • den 16 maj 2019
  En ambitiös genomlysning av den europeiska kolonialismens brott skulle kunna påverka såväl folk som folkvalda i Europa och göra högerpopulismens budskap något mer svårsålt. Det skriver Valter Mutt, kandidat till EU-parlamentet för Partiet Vändpunkt.
 • den 14 maj 2019
  Många har förvånats över hur Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed lyckats förändra så mycket på så kort tid. Det är nu, när de positiva vindarna blåser, som vi som civilsamhälle och kyrka måste agera tillsammans för ett fredligt och demokratiskt Etiopien, skriver representanter från PMU och Act Svenska kyrkan.
 • den 13 maj 2019
  Över fyra miljarder människor har de senaste tjugo åren drabbats av katastrofer som översvämningar, stormar, jordbävningar och torka. Antalet katastrofer ökar och behovet av förebyggande arbete är stort. Sverige måste kliva fram och kräva tydliga åtgärder på katastroftoppmötet.
 • den 29 april 2019
  EU:s frihandelsprogram skulle kunna hjälpa fler länder lyfta sig ur fattigdom, men den protektionistiska vänstern står i vägen. Det skriver Christofer Fjellner, moderat ledamot i Europaparlamentet.
 • den 5 april 2019
  Den föreslagna reformeringen av Indiens skogslagstiftning slår direkt mot landets 100 miljoner skogsboende stamfolk. Det speglar en global trend där mänskliga rättigheter allt oftare åsidosätts för klimatsatsningar, skriver forskaren Marcus Wangel.
 • den 25 mars 2019
  Visst finns stor potential i de afrikanska länderna, men auktoritära ledare står i vägen för utvecklingen. För att lyfta krävs modernisering av såväl politik som lantbruk, skriver Inge Gerremo.
 • den 22 mars 2019
  Den 24 mars uppmärksammas Världstuberkulosdagen. Tuberkulos är den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen varje år. Kampen mot tuberkulos måste trappas upp – och det omgående.
 • den 4 mars 2019
  Nätporr med inslag av extrem aggression och våld mot flickor och kvinnor finns i dag ett knapptryck bort i mobiltelefonen för världens unga. Pornografins skadliga inverkan och dess tillgänglighet för barn kräver omedelbara insatser globalt, skriver Plan International Sverige.
 • den 22 februari 2019
  Vi är medvetna om att en flytt av Sida innebär kostnader initialt, det finns alltid kostnader i att bygga samhällsutveckling. Men på sikt tjänar vi på ett sammanhållet samhälle med utjämnade skillnader, skriver kommunalrådet Ebba Östlin (S) och kommundirektören Leif Eriksson.
 • den 19 februari 2019
  Flytten av Sida till Botkyrka lär bli en kostsam och utdragen process. Stina Lundgren (M) och Magdalena Schröder (M) menar därför att regeringen nu måste släppa prestigen och tänka om.
 • den 31 januari 2019
  Sexhandeln på nätet pågår med hjälp av tjänster från Mastercard och Visa. Men företagen menar att ansvaret ligger hos bankerna. Hur ser storbankerna på sitt inlösande uppdrag i förhållande till människohandlare? Det undrar Parul Sharma och Malin Roux Johansson.
 • den 28 januari 2019
  Det är dags att reformera patentsystemet så att världens fattigaste länder får tillgång till klimatvänlig teknik, skriver EU-parlamentarikern Max Andersson (MP).
 • den 24 januari 2019
  Omröstningen om EU:s handelsavtal med Marocko visade vilka politiker som valde girighet framför rättsprinciper och Västsaharas folk. Kommissionen ville sälja folkrätten för att hålla flyktingar borta från EU – och parlamentet köpte det. Det skriver företrädare för Feministiskt initiativ.
 • den 7 januari 2019
  Vid klimatmötet i Katowice vägrade de rika länderna att bidra tillräckligt till de fattigare ländernas klimatinvesteringar – och frågan kom att bordläggas. Därmed motsatte sig de rika länderna en grundläggande princip för rättvisa.
 • den 14 december 2018
  Politik för global utveckling, PGU, är inte den starka politiska kraft som många hoppades när den antogs för 15 år sedan. Vi kan lära av miljöområdet hur man arbetar för att lösa upp målkonflikter – istället för att befästa dem, skriver företrädare för Svenska kyrkans internationella arbete.
 • den 10 december 2018
  Situationen för miljöförsvarare är alarmerande världen över. På internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmanar Naturskyddsföreningen Sverige att stå upp för alla de människor som mördats i kampen för miljön, skriver Karin Lexén.
 • den 7 december 2018
  I senaste avsnittet av Korrespondenterna vinklar SVT utvecklingen av våldet i Sydafrika till rasisternas fördel. De brister därmed i kraven på opartiskhet, anser Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors som nu anmäler programmet till Granskningsnämnden.
 • den 30 november 2018
  När FN nyligen röstade om en deklaration för småbrukares rättigheter röstade Sverige nej. För ett land som annars står upp för mänskliga rättigheter är det här obegripligt, skriver åtta representanter från civilsamhället, jordbrukssektorn och akademin.
 • den 23 november 2018
  Aborträtten hotas av konservativa krafter runt om i världen, så även i Europa. Gröna gruppen i Europaparlamentet fortsätter att stå upp för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, skriver EU-parlamentarikern Bodil Valero (Mp) inför Europarlamentsvalet nästa år.
 • den 16 november 2018
  Min rapport är en genomgång av alla studier och utvärderingar om budgetstöd som hittills publicerats, och inte enbart baserad på en studie av ”författaren, och några andra utvärderingar” som Luis Larrea skriver.
 • den 8 november 2018
  Dialog om grundläggande frågor som demokrati och mänskliga rättigheter måste integreras i samtliga biståndsformer. Därför tycker jag att det är missvisande när rapporten föreslår undanta budgetstödet från denna dialog, skriver Luis Larrea i en slutreplik om budgetstöd.
 • den 2 november 2018
  Att EBA:s rapport om budgetstöd ensidigt skulle utgå från ett ekonomiskt perspektiv stämmer inte. Budgetstöd har missförståtts och missbrukats och därför blivit oanvändbart – trots att det har stor potential. Det skriver Karl-Anders Larsson, fd Sida-ekonom.
 • den 1 november 2018
  Att analysera budgetstöd endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv är missvisande. Det behövs en mer omfattande bild. Dialog om demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption är en avgörande för att åstadkomma ett effektivt bistånd, skriver Luis Larrea.
 • den 24 oktober 2018
  EU och Sverige, samt USA, bromsar FN-förhandlingarna kring ett bindande avtal som tvingar storföretag att respektera mänskliga rättigheter. Sverige bör ta ställning mot de som bygger sina vinster på global rovdrift, skriver EU-parlamentarikern Max Andersson (MP).
 • den 23 oktober 2018
  Fredsprocessen i Västsahara har länge stått stilla men nu kan en lösning vara i sikte. Det skriver representanter från Kristna Fredsrörelsen och Olof Palmes Internationella Center och vill uppmana Sverige att trycka på i FN:s säkerhetsråd och säkra folkrätten.
 • den 22 oktober 2018
  Humanitära insatser riskerar ofta att förbise, fördjupa och i värsta fall cementera befintliga maktstrukturer. Kvinnors aktiva deltagande bidrar inte bara till effektiv respons, utan även till långsiktig förändring. Det skriver ActionAid och uppmanar alla humanitära organisationer att sätta en feministisk lins på sitt arbete.
 • den 15 oktober 2018
  Många av de globala målen riskerar att inte nås. Däribland mål 6, att alla ska ha rent vatten och sanitet. Vi hoppas därför att Sveriges kommande regering driver på för att världen ska öka takten, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.
 • den 8 oktober 2018
  När samtal nu förs om hur nästa regering ska formas är det avgörande att partierna lyssnar på sina väljare och inte kompromissar med Sveriges engagemang för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, skriver Hans Linde, RFSU, och Mariann Eriksson, Plan Sverige.
 • den 4 oktober 2018
  Elsa Håstad gör det lite för lätt för sig när hon i sin replik hävdar att Sida och vi i Östgruppen helt enkelt har olika grundsyn på utvecklingssamarbetet i Belarus. Det skriver Martin Uggla från Östgruppen i en slutreplik i debatten om Belarusbiståndet.
 • den 3 oktober 2018
  Det multilaterala samarbetet är viktigare än någonsin, men det är också behovet av debatt, engagemang och granskning. Det svarar företrädare från Svenska kyrkans internationella arbete i debatten om det multilaterala biståndet.
 • den 2 oktober 2018
  Det finns alltid mer att önska vad gäller uppföljning och resultatredovisning, men det är viktigt att höja blicken, skriver Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid UNDP, i en replik.
 • den 1 oktober 2018
  Det genomförs ingen ordentlig resultatuppföljning för den del av biståndet som går via FN-organ och Världsbanken. Ändå har anslagen ökat kraftigt under lång tid – vilket har mer byråkratiska orsaker än noga överväganden om var biståndspengarna egentligen gör mest nytta. Det skriver företrädare för Svenska kyrkans internationella arbete.
 • den 28 september 2018
  På torsdagen tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en ny mekanism för att förbereda straffrättsliga åtal för folkrättsbrott i Myanmar (Burma). Det är ett viktigt steg mot ansvarsutkrävande men mer måste till för att ansvariga ska kunna ställas till svars, skriver Kristina Jelmin, chef på Svenska Burmakommittén.
 • den 26 september 2018
  ”Vi behöver fortsatt kritisk dialog med statliga institutioner för att kunna påverka utvecklingen i landet”, skriver Elsa Håstad, chef för Europa och Latinamerika, Sida, om Östgruppens kritik om biståndet till Vitryssland.
 • den 18 september 2018
  Generalförsamlingens öppnande är en temperaturmätare på tillståndet i världen. Sverige måste bidra med en aktiv FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen och efter att en ny regering har kommit på plats, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.
 • den 14 september 2018
  Den inrikespolitiska situationen i Sverige har väckt viktiga frågor om grundläggande demokratiska värderingar och anständighet. En motsvarande diskussion bör föras på utrikespolitikens område, inte minst när det gäller biståndet och dess mottagare.

Visar 41 av 80 av totalt 367