Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 5 september 2018
  Socialdemokraterna vill med sin biståndspolitik ta ett globalt ansvar i en allt oroligare omvärld och samtidigt utveckla svenskt bistånd till att bli ännu effektivare. Det skriver utrikesminister Margot Wallström (S) inför valet.
 • den 24 augusti 2018
  FN:s vapenhandelsfördrag befinner sig i ett vägskäl. Om inte vapenexporten – från bland annat Sverige – till den saudiledda koalitionens krigföring i Jemen stoppas finns en risk att avtalet urvattnas. Det menar Linda Åkerström från Svenska Freds som nyligen deltog i det fjärde statspartsmötet om fördraget i Tokyo.
 • den 16 juni 2018
  På söndag firas fars dag i över 50 länder. När män blir pappor öppnas ett fönster till förändring mot mer jämställdhet. Om vi ska nå jämställdhet inom vår livstid måste samhället öka sina ansträngningar för att män ska ta hälften av ansvaret hemma. Det skriver Alán Ali, ordförande för MÄN.
 • den 5 juni 2018
  Med gemensamma krafter kan vi stoppa den globala nedskräpningen, skriver Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent och Richard Nordström, Hand in Hand Sweden och lyfter bland annat fram vikten av att utbilda lokala politiker och tjänstemän i sophantering.
 • den 29 maj 2018
  För oss som gav vårt stöd till den sandinistiska revolutionen i Nicaragua är det i dag sorgligt att se det som händer. Sverige bör använda ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd i juli för att lyfta frågan om det repressiva våldet. Det skriver två före detta Nicaragua-ambassadörer.
 • den 25 maj 2018
  Unga flickor och tonårsflickors situation måste lyftas i internationella sammanhang. Deras behov ser annorlunda ut än pojkar, män och kvinnors. Nu måste Sverige driva på den utvecklingen, skriver Plan International Sverige.
 • den 20 maj 2018
  Valdeltagandet krymper i världen. Det är hög tid att demokratiskt deltagande återigen blir en allmännytta, tillgänglig för alla och med respekt för demokratins inneboende värde. Det skriver Patrick Keuleers som är chef på FN:s utvecklingsprogram, UNDP.
 • den 16 maj 2018
  Regeringen kallar sin utrikespolitik för feministisk, men ur många aspekter är Sveriges avtryck i världen snarare det motsatta. Vad som krävs är en politik som utmanar dagens världsordning som ensidigt gynnar män i globala Nord. Det skriver företrädare för Feministiskt initiativ.
 • den 14 maj 2018
  Samarbetet mellan diasporagrupper och biståndet är inte problemfritt. Diasporaaktörer är ofta personligt involverade på flera plan i hemlandets återuppbyggnad, vilket ibland möts med skepsis från biståndsaktörer. Förbättrade relationer skulle dock vara en vinst för båda parter. Det skriver forskaren Nauja Kleist utifrån en rapport för Delmi.
 • den 9 maj 2018
  Efter att EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget presenterats riskerar pengar som varit öronmärkta för civilt fredsarbete att istället gå till militära användningsområden. Bodil Valero (MP) menar att det är dags för EU att sluta bygga murar.
 • den 3 maj 2018
  Upprättandet av ett demokratiskt världsparlament är helt nödvändigt för att nå de globala målen. Hur ska vi annars kunna stoppa klimatförändringarna, utrota fattigdomen och effektivt stoppa våldsamma konflikter? Det skriver Petter Ölmunger, ordförande i Demokrati utan gränser.
 • den 24 april 2018
  Mer än 1,6 miljarder människor är beroende av skog för sin överlevnad, och trots att det ofta är kvinnor som brukar skogen så är det till följd av diskriminerande lagar sällan de som äger den. Om Sverige menar allvar med sin feministiska utrikespolitik bör man arbeta aktivt för att stärka kvinnors rättigheter som brukare och ägare av skog. Det skriver sju...
 • den 23 april 2018
  Förändringstakten går för långsamt om världen ska nå de globala målen. Det står klart inför det årliga FN-forumet för finansiering av utveckling som börjar i dag. För att öka takten måste bland annat skatteflykten stoppas och kortsiktigheten i det finansiella systemet brytas. Det skriver Penny Davies, senior policyrådgivare på Diakonia.
 • den 10 april 2018
  Den globala medelklassen behöver ändra sin livsstil i tider av torka och vattenbrist. Det har särskilt Kapstadens mer välbärgade invånare fått känna på efter flera år av allvarlig vattenbrist. Forskaren Sofie Hellberg menar att vattnet görs mer tillgängligt för alla om man satsar på underhåll av befintlig infrastruktur hellre än på dyra nyinvesteringar.
 • den 28 mars 2018
  Turkiets attacker mot Afrin måste fördömas av Sverige och resten av världen. Sverige måste också använda sin roll i FN för att utföra sanktioner mot Turkiet. Det menar debattören Amanch Abdi.
 • den 16 mars 2018
  Just nu pågår ett FN-toppmöte med fokus på kvinnors och flickors egenmakt på landsbygden. Representanter från Hungerprojektet och Individuell Människohjälp är på plats och hoppas på att Sverige och EU tydligt tar ställning för kvinnors rättigheter på landsbygden.
 • den 12 mars 2018
  Sida säger att stödet inte minskat till Västsahara. Men det var större på 80-talet. Nu ska Sida bidra till minröjning – men i vilken del av Västsahara ska detta ske – och är det på bekostnad av det viktiga matbiståndet?, frågar Lena Thunberg, redaktör för tidskriften Västsahara.
 • den 8 mars 2018
  Den stora internationella uppmärksamheten på det brutala mordet på miljö- och människorättsaktivisten Berta Cáceres i Honduras har långsamt fått rättvisans kvarnar att börja mala. Tillsammans med den privata sektorn kan vi tvinga stater som Honduras att ta sitt ansvar. Det skriver Anna Tibblin på We Effect.
 • den 7 mars 2018
  Vi följer regleringsbrevet och har anpassat de humanitära insatserna utifrån behov – Västsahara är inte nedprioriterat. Det svarar Göran Holmqvist, chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, på kritiken om biståndsinsatser i Västsahara.
 • den 2 mars 2018
  För ett år sedan startade Sverige och tre andra länder rörelsen She Decides som en reaktion på Trumps beslut att stoppa bistånd till organisationer som arbetar med abort. Under första året samlade rörelsen in 445 miljoner dollar och över 40 000 individer har blivit She Decides-vänner. Nu, mer än någonsin, behövs Sveriges röst. Det skriver biståndsminister...
 • den 1 mars 2018
  Frustrationen är stor i det västshariska flyktinglägret i Algeriet. Det svenska biståndet till Västsahara har de senaste åren förändrats till det sämre, enligt flera röster på plats. Debattören Lena Thunberg undrar hur det går med Sidas regeringsuppdrag att prioritera Västsahara.
 • den 26 februari 2018
  Sida stödjer inte att begreppet sexarbete ska användas och anser inte heller att prostitution kan vara stärkande. Det skriver Eva Johansson och Pia Engstrand i en skarp replik till förra veckans debatt om prostitution.
 • den 21 februari 2018
  Att Sida öppnar upp för att prostitution kan vara ett arbete är oroande och underminerar den feministiska utrikespolitiken. Våra systerorganisationer i det globala syd reagerar med häpnad, skriver debattörer från Unizon, Sveriges Kvinnolobby och MÄN.
 • den 19 februari 2018
  Den internationella konferensen End violence against children som ägde rum i Stockholm är nu över. Debattörerna Annette Lyth och Mariann Eriksson från Plan International Sverige vill att Sverige fortsätter hålla barnrättsfrågor högt på den globala agendan.
 • den 12 februari 2018
  Vittnesmålen under #metoo visar den enorma omfattningen sexuella kränkningar och trakasserier. LO och den internationella fackföreningsrörelsen kräver nu en ny ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet – och vi förutsätter att regeringen och arbetsgivarna är med oss. Det skriver företrädare för LO.
 • den 9 februari 2018
  Att bara ge pengar och inte åstadkomma konkreta resultat vad gäller ökade skatteinkomster är att gömma den orättvisa resursfördelningen i Tanzania. Sveriges utrikespolitik borde hålla på principer vad gäller skatt och vikten av offentliga finansiering. Det skriver Luis Larrea i en slutreplik i debatten om kontantstöd.
 • den 8 februari 2018
  Sociala trygghetssystem med kontantstöd möts ofta av starka känslor. Men utvärderingar visar att kontantstöd minskar inkomstfattigdom, ökar livsmedelssäkerhet och konsumtion, ökar deltagande i utbildning, minskar barnadödlighet samt ökar produktivt arbete och välmående. Det skriver Ulrika Lång på Sida i en debattreplik.
 • den 6 februari 2018
  I Tanzania är kontantstöd som bistånd ett effektivt sätt att nå de allra fattigaste och ska ses som ett komplement till institutionsutveckling. Det skriver Sidas tidigare och nuvarande handläggare för kontantstödsprogrammet PSSN i Tanzania i en debattreplik.
 • den 6 februari 2018
  Svensk utvecklingspolitik prioriterar den växande gruppen äldre i världen genom att fokusera på utbyggnad av sociala trygghetssystem. Det skriver statssekreterare Ulrika Modéer i en replik till PRO.
 • den 5 februari 2018
  Skribenten Gunilla Palm på Svenska kyrkans internationella verksamhet bemöter Luis Larreras kritik mot pengar i handen med att lyfta fram vikten av social trygghet.
 • den 30 januari 2018
  Pengar i handen gör oss lyckligare, men utan långsiktig planering och kompletterande offentlig politik kan det leda till ett olyckligt slut. Kontantstöd är långt ifrån en mirakelmedicin mot fattigdom och kan även undergräva demokratin, skriver Luis Larrea.
 • den 25 januari 2018
  Det är mycket bra att Sida numera stödjer stora kontantstödprogram i flera afrikanska länder, men synd att alla pengar går till behovsprövade stöd. Sverige bör istället stödja uppbyggnaden av breda generella system, sådana vi själva åtnjutit i decennier. Det skriver Gunnel Axelsson Nycander på Svenska kyrkan internationella avdelning.
 • den 24 januari 2018
  Snart kommer det vara fler äldre människor på jorden än yngre. Utan fungerande pensioner kan inte Agenda 2030 uppnås. Nu måste svenskt bistånd öka stödet, skriver Dag Ehrenpreis på PRO Global.
 • den 8 januari 2018
  Varför gör Afrikas och Europas ledare idag samma misstag som i samband med de afrikanska ländernas självständighet? Om befolkningen ska få mat i framtiden måste jordbruket utvecklas, skriver Inge Gerremo.
 • den 12 december 2017
  De minst utvecklade länderna kan inte marginaliseras mer. Därför behövs en stark Världshandelsorganisation. Kåre Johard hoppas att det pågående ministermötet i Buenos Aires ska leda till att utvecklingsländerna blir kvar och jobbar mer proaktivt inom WTO.
 • den 6 december 2017
  Kvinnor som söker sig till EU för att undgå könsstympning nekas ofta asyl. Nu måste EU ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter, skriver Ingela Holmertz, generalsekreterare på ActionAid Sverige.
 • den 5 december 2017
  På onsdag debatteras biståndspolitiken i riksdagens kammare. Moderaterna Karin Enström och Sofia Arkelsten kritiserar de rödgröna för att prioritera fel och vill istället se ett starkare stöd till humanitära kriser.
 • den 22 november 2017
  Det går åt fel håll. Hungern ökar igen. Därför måste vi bli fler som gör mer – och gör rätt saker. För att det ska kunna ske måste vi bli ännu bättre på att berätta om världen och utmaningarna på ett sätt som fler förstår.
 • den 15 november 2017
  Det finns enorma brister i statistiken om kvinnor med funktionsnedsättning i världen. Det hör till undantagen att länder räknar med att vi finns. Och den som inte räknas in, blir inte heller inte någon man räknar med, skriver Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare MyRight och Rahel Abebaw Atnafu, styrelseledamot MyRight, i en debattartikel.
 • den 2 november 2017
  Enligt rapporter underlät FN att agera vad gäller våldet mot folkgruppen rohingya i Burma. Plan International Sverige uppmanar regeringen att dra nytta av sin plats i säkerhetsrådet för att ställa de ansvariga till svars.

Visar 81 av 120 av totalt 367