Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 1 november 2017
  I ett krigs- och kolerahärjat Jemen går statlig sjukvårdspersonal på knäna. Läkare utan gränser kräver nu att Sverige utnyttjar sin roll som stor humanitär givare och medlem i FN:s säkerhetsråd för att tvinga fram en lösning.
 • den 27 oktober 2017
  Idag debatterar FN:s säkerhetsråd ”Kvinnor, fred och säkerhetsagendan”. Tyvärr fortsätter kvinnoorganisationer runt om i världen att vara grovt underfinansierade, trots att de är nyckelaktörer för fred, skriver Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.
 • den 11 oktober 2017
  Nazisters närvaro på och utanför årets upplaga av Bokmässan bidrog till minskat antal besökare och utställare. Att flera biståndsorganisationer valde att inte närvara upprör Martin Ängeby, generalsekreterare för Silc – Svenskt internationellt liberalt center.
 • den 29 september 2017
  En regimnära organisation i Belarus har fått 200 000 svenska biståndskronor, skrev Östgruppens ordförande Martin Uggla i en debattartikel. Han menade även att UD försökt hemlighålla bidraget när Östgruppen har ställt frågor om ärendet – något som genast förnekades av UD. Detta är inte sant, skriver Martin Uggla i en replik.
 • den 27 september 2017
  Social dialog är kärnan i Global Deal – och en beprövad metod. Sen kan man välja att fokusera på svårigheter eller välja att se möjligheter. Anna Sundström, Generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, ger Mikael Färnbo svar på tal i en syrlig replik.
 • den 26 september 2017
  200 000 svenska biståndskronor har gått till en regimnära organisation i Belarus vars företrädare försvarat allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det skriver Östgruppens ordförande Martin Uggla.
 • den 13 september 2017
  När Sida under hösten tar fram nya globala strategier för hållbar utveckling bör de understryka betydelsen av agroforestry – trädjordbruk . Det menar experter inom Agroforestry Network.
 • den 17 augusti 2017
  Utformningen av dagens frihandelsavtal utgör i högsta grad en del av en nykolonial struktur. Det är just detta vi vänder oss emot, inte handelsavtal i sig. Men det verkar Magnus Nilsson missa. Det skriver företrädare för FI i en debattreplik.
 • den 30 juni 2017
  I en debattartikel i OmVärlden driver Feministiskt initiativ tesen att frihandelsavtal är en fortsättning av det koloniala förtrycket. Men artikeln bygger på en rad myter och vilseledande fakta om frihandel och globalisering. Det skriver Magnus Nilsson, redaktör för Frihandelsbloggen, i en debattreplik.
 • den 29 juni 2017
  En lång period av bistånd till Ryssland avslutades 2007. Det grannlandssamarbete som kom i stället bör utökas kraftigt och omfatta betydligt fler områden än vad som gällt de senaste 10 åren. Det skriver professor Lars Ingelstam.
 • den 22 juni 2017
  Frihandelsavtal är en grundläggande del av det koloniala förtryck som fortfarande präglar relationerna mellan det globala nord och syd. Rätten till hälsa, rent vatten och att kunna odla sin egen mat måste gå före storföretagens rätt att sko sig. Det skriver två talespersoner för Feministiskt initiativ.
 • den 19 juni 2017
  Sida ökar sitt fokus på resultatstyrning som ett resultat av kritiken mot resultatagendan. Låter det paradoxalt? Vi tycker inte det. Det skriver Joakim Molander, chefsutvärderare, och Rebecka Kitzing-Ivarsson, ämnesföreträdare, på Sida.
 • den 9 juni 2017
  Under alliansen blev biståndet mer resultatinriktat. Den nuvarande regeringen verkar vilja att svenskt bistånd ska lösa alla världens problem. Men för att få genomslag för vår politik måste vi prioritera. Det skriver Birgitta Ohlsson och Said Abdu från Liberalerna.
 • den 22 maj 2017
  Kvinnorättsaktivister drabbas oproportionerligt hårt när utrymmet för civilsamhället krymper. De utmålas som nationens fiende, lössläppta eller galna beroende på vad som mest effektivt förintar deras budskap. För att bryta trenden måste alla goda krafter nu visa mod. Det skriver Charlotte Pruth på Kvinna till kvinna.
 • den 10 maj 2017
  Somalias utveckling är en otrolig berättelse om återhämtning. Nu står landet inför skrämmande utmaningar – sex miljoner är i akut behov av mat. Den brittiska utrikesministern Boris Johnson skriver om den stora Somaliakonferensen i morgon – där ett av målen är en ny säkerhetspakt.
 • den 28 april 2017
  Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Samtidigt är utbildning ett prioriterat område i regeringens nya policyramverk för biståndet. Det är dags att detta omsätts i handling. Det skriver Svenska Unsecorådet tillsammans bland annat Rädda barnen och Lärarförbundet.
 • den 19 april 2017
  Ny forskning visar att en av de största globala aktörerna inom utbildningsbistånd, GPE, aktivt undviker politiskt känsliga frågor – som frågan om privatisering av utbildningssystemen. Regeringen måste bestämma sig hur den ska agera nu när Sverige tar plats i styrelsen. Det skriver två forskare vid Göteborgs universitet.
 • den 12 april 2017
  Erik Jennische kritiserar i Omvärlden den 7 april svenskt utvecklingssamarbete med Kuba för att vara passivt. Jag hävdar att Sverige är mycket aktivt. Det skriver Ulrika Modéer, statssekreterare för Isabella Lövin.
 • den 12 april 2017
  Statssektererare Ulrika Modéer svarar på FIAN Sveriges anklagelser om att regeringen inte tagit sitt ansvar rörande landgrabbing i Etiopien. "A rbetet måste förbättras hos de stora aktörer som arbetar med utvecklingsbistånd", skriver hon.
 • den 7 april 2017
  Regeringen beslutade för ett år sedan att inte erkänna Västsahara – trots kongressbeslut hos de båda regeringspartierna. Denna u-sväng följs nu av ytterligare svek: Direktbiståndet till flyktinglägren i Algeriet upphör. Det skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.
 • den 6 april 2017
  Regeringen tar fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe och ökar biståndet från 200 till 300 miljoner kronor årligen. Klimat, jämställd hälsa och demokratiutveckling ligger i fokus, skriver Isabella Lövin.
 • den 6 april 2017
  Civil Rights Defenders kritiserar Sveriges brist på agerande mot den förtryckande regimen på Kuba. Med biståndet ger Sverige indirekt tummen upp till det krympande utrymmet för civilsamhället i landet.
 • den 5 april 2017
  Efter skildringen av landgrabbing i filmen "Dead Donkeys Fear No Hyenas" anklagar FIAN Sverige nu regeringen för att inte ta sitt ansvar vad gäller kontrollen av svenska företags agerande utomlands. Svenska staten är enligt internationell lag skyldig att hålla svenska företag juridiskt ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter utomlands, menar FIAN...
 • den 31 mars 2017
  Sida försöker dölja sitt ansvar för det svenska bistånd som går till verksamhet ledd av människorättsförbrytare i Belarus, skriver Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • den 28 mars 2017
  Allianspartierna vill skrota regeringens nya policyramverk för biståndet och Isabella Lövin anklagar Alliansen för att bedriva "sandlådepolitik". Sofia Arkelsten (M) menar att samsyn är möjligt om det lämnas utrymme för samtal.
 • den 28 mars 2017
  Allianspartierna vill att Riksdagen skrotar regeringens policyramverk för utvecklingssamarbete till förmån för Alliansens tidigare biståndspolitiska plattform. Här svarar Isabella Lövin på försöken: "Oansvarigt att alliansen bedriver sandlådepolitik i en mycket allvarlig global situation."
 • den 28 mars 2017
  Sida arbetar på svenska regeringens uppdrag för att stödja en demokratisk utveckling i Vitryssland. Det är missvisande att som Martin Uggla tala om ”svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim”.
 • den 27 mars 2017
  Temat för FN:s Kvinnokommission var ”kvinnors ekonomiska egenmakt”. Men jämställdhet kan inte nås utan att kvinnors och flickors samtliga mänskliga rättigheter är tillgodosedda. Det skriver debattörerna Malin Flemström och Liinu Diaz Rämö.
 • den 24 mars 2017
  Det belarusiska skattedepartementet bidrar aktivt till president Lukasjenkas människorättsbrott. Samtidigt finansieras delar av dess verksamhet av svenska biståndsmedel. Det skriver Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • den 21 mars 2017
  Något måste ha hänt vid remissbehandlingen av det biståndspolitiska ramverket. Den tydliga förståelsen för vad fattigdomsbekämpning i Afrika rimligen innebär är nu som bortblåsta. Det skriver Inge Gerremo, konsult i globala livsmedelsfrågor.
 • den 14 mars 2017
  Sveriges nya biståndspolitiska ramverk riskerar att leda till att resurserna används mindre effektivt för fattigdomsbekämpning. Det övergripande målet bör även fortsättningsvis vara att eliminera den extrema fattigdomen till 2030. Det skriver Arne Bigsten, seniorprofessor i nationalekonomi som lett ett stort antal forskningsprojekt om utvecklingsfrågor.
 • den 10 januari 2017
  En demokratisk utveckling i Ryssland gynnar säkerheten i vårt närområde. Därför är det olyckligt med de nedskärningar som skett i demokratibiståndet till Ryssland. Det skriver Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • den 9 december 2016
  Flera svenska företag levererar avancerad utrustning till den lönsamma gruvindustrin i Peru. Men näringen dras med undermåliga arbetsvillkor, konflikter med lokalbefolkning och miljöförstöring. Sveriges nya ambassad måste leda arbetet för en hållbar gruvindustri. Det skriver förre ambassadören Eva Zetterberg och forskaren Maria-Therese Gustafsson.
 • den 7 december 2016
  Har den samlade svenska insatsen i Afghanistan bidragit till en rättvis och fredlig framtid för det afghanska folket, eller har det som den ena handen försökt bygga upp underminerats av den andra? Den viktiga frågan hoppas Kajsa Johansson få svar på i den utvärdering som nu pågår kring insatserna i Afghanistan.
 • den 29 november 2016
  Vi kommer inte nå en jämställdhetsrevolution genom att resultatredovisa hur många män som deltagit i våra workshops. Vi måste inse att vår aktivism behöver att skala upp, expandera och fokusera på att skapa en fungerande, rättvis välfärdsstat. Det skriver Gary Barker som grundare till det internationella nätverket MenEngage som arbetar för att få med män...
 • den 10 november 2016
  EU:s och Sveriges roll i klimatarbetet är nu viktigare än någonsin, inte minst i och med oron för Donald Trumps klimatfientliga politik. Sverige måste fortsätta reducera sina utsläpp och öka klimatfinansieringen utan att räkna den som bistånd. Det skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.
 • den 31 oktober 2016
  Biståndet fortsätter att flöda för att det finns tusentals svenskar som har sin försörjning inom biståndet, och det ligger därmed i deras intresse. Det hävdar Fredrik Segerfeldt i en replik på Staffan Landins inlägg "Frågan om biståndet fungerar eller inte är absurd".
 • den 24 oktober 2016
  Hur bör svenska företag och investerare agera i ett land som Colombia, som är rikt på naturresurser men där riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter är stora? Det frågar sig Forum Syd som kommit med en ny rapport om hur lokalbefolkning tar skada av gruvindustrin – och svenskt ansvar i detta.
 • den 17 oktober 2016
  Om Sverige låter ”behovet av andrum” ersätta asylrätten så har vi påbörjat en nedmontering av det internationella rättssystemet. Vi visar då andra stater att det är okej att relativisera människors grundläggande rättigheter. Vad vill vi egentligen leva i för sorts samhälle? Det frågar sig Ann Svensén, generalsekreterare för Individuell Människohjälp.
 • den 3 oktober 2016
  Den 3 maj antogs resolution 2286 av FN:s säkerhetsråd. I den förpliktigar sig många av världens länder att skydda hälso- och sjukvård i konflikter. Vad har hänt sedan dess? Enbart i Syrien och Jemen har 20 av Läkare Utan Gränsers sjukvårdsinrättningar attackerats. Hittills har resolutionen med andra ord bara varit ett tomt slag i luften.

Visar 121 av 160 av totalt 367