Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 14 december 2018
  Politik för global utveckling, PGU, är inte den starka politiska kraft som många hoppades när den antogs för 15 år sedan. Vi kan lära av miljöområdet hur man arbetar för att lösa upp målkonflikter – istället för att befästa dem, skriver företrädare för Svenska kyrkans internationella arbete.
 • den 10 december 2018
  Situationen för miljöförsvarare är alarmerande världen över. På internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmanar Naturskyddsföreningen Sverige att stå upp för alla de människor som mördats i kampen för miljön, skriver Karin Lexén.
 • den 7 december 2018
  I senaste avsnittet av Korrespondenterna vinklar SVT utvecklingen av våldet i Sydafrika till rasisternas fördel. De brister därmed i kraven på opartiskhet, anser Afrikagruppernas generalsekreterare Louise Lindfors som nu anmäler programmet till Granskningsnämnden.
 • den 30 november 2018
  När FN nyligen röstade om en deklaration för småbrukares rättigheter röstade Sverige nej. För ett land som annars står upp för mänskliga rättigheter är det här obegripligt, skriver åtta representanter från civilsamhället, jordbrukssektorn och akademin.
 • den 23 november 2018
  Aborträtten hotas av konservativa krafter runt om i världen, så även i Europa. Gröna gruppen i Europaparlamentet fortsätter att stå upp för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, skriver EU-parlamentarikern Bodil Valero (Mp) inför Europarlamentsvalet nästa år.
 • den 16 november 2018
  Min rapport är en genomgång av alla studier och utvärderingar om budgetstöd som hittills publicerats, och inte enbart baserad på en studie av ”författaren, och några andra utvärderingar” som Luis Larrea skriver.
 • den 8 november 2018
  Dialog om grundläggande frågor som demokrati och mänskliga rättigheter måste integreras i samtliga biståndsformer. Därför tycker jag att det är missvisande när rapporten föreslår undanta budgetstödet från denna dialog, skriver Luis Larrea i en slutreplik om budgetstöd.
 • den 2 november 2018
  Att EBA:s rapport om budgetstöd ensidigt skulle utgå från ett ekonomiskt perspektiv stämmer inte. Budgetstöd har missförståtts och missbrukats och därför blivit oanvändbart – trots att det har stor potential. Det skriver Karl-Anders Larsson, fd Sida-ekonom.
 • den 1 november 2018
  Att analysera budgetstöd endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv är missvisande. Det behövs en mer omfattande bild. Dialog om demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption är en avgörande för att åstadkomma ett effektivt bistånd, skriver Luis Larrea.
 • den 24 oktober 2018
  EU och Sverige, samt USA, bromsar FN-förhandlingarna kring ett bindande avtal som tvingar storföretag att respektera mänskliga rättigheter. Sverige bör ta ställning mot de som bygger sina vinster på global rovdrift, skriver EU-parlamentarikern Max Andersson (MP).
 • den 23 oktober 2018
  Fredsprocessen i Västsahara har länge stått stilla men nu kan en lösning vara i sikte. Det skriver representanter från Kristna Fredsrörelsen och Olof Palmes Internationella Center och vill uppmana Sverige att trycka på i FN:s säkerhetsråd och säkra folkrätten.
 • den 22 oktober 2018
  Humanitära insatser riskerar ofta att förbise, fördjupa och i värsta fall cementera befintliga maktstrukturer. Kvinnors aktiva deltagande bidrar inte bara till effektiv respons, utan även till långsiktig förändring. Det skriver ActionAid och uppmanar alla humanitära organisationer att sätta en feministisk lins på sitt arbete.
 • den 15 oktober 2018
  Många av de globala målen riskerar att inte nås. Däribland mål 6, att alla ska ha rent vatten och sanitet. Vi hoppas därför att Sveriges kommande regering driver på för att världen ska öka takten, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.
 • den 8 oktober 2018
  När samtal nu förs om hur nästa regering ska formas är det avgörande att partierna lyssnar på sina väljare och inte kompromissar med Sveriges engagemang för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, skriver Hans Linde, RFSU, och Mariann Eriksson, Plan Sverige.
 • den 4 oktober 2018
  Elsa Håstad gör det lite för lätt för sig när hon i sin replik hävdar att Sida och vi i Östgruppen helt enkelt har olika grundsyn på utvecklingssamarbetet i Belarus. Det skriver Martin Uggla från Östgruppen i en slutreplik i debatten om Belarusbiståndet.
 • den 3 oktober 2018
  Det multilaterala samarbetet är viktigare än någonsin, men det är också behovet av debatt, engagemang och granskning. Det svarar företrädare från Svenska kyrkans internationella arbete i debatten om det multilaterala biståndet.
 • den 2 oktober 2018
  Det finns alltid mer att önska vad gäller uppföljning och resultatredovisning, men det är viktigt att höja blicken, skriver Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare vid UNDP, i en replik.
 • den 1 oktober 2018
  Det genomförs ingen ordentlig resultatuppföljning för den del av biståndet som går via FN-organ och Världsbanken. Ändå har anslagen ökat kraftigt under lång tid – vilket har mer byråkratiska orsaker än noga överväganden om var biståndspengarna egentligen gör mest nytta. Det skriver företrädare för Svenska kyrkans internationella arbete.
 • den 28 september 2018
  På torsdagen tillsatte FN:s råd för mänskliga rättigheter en ny mekanism för att förbereda straffrättsliga åtal för folkrättsbrott i Myanmar (Burma). Det är ett viktigt steg mot ansvarsutkrävande men mer måste till för att ansvariga ska kunna ställas till svars, skriver Kristina Jelmin, chef på Svenska Burmakommittén.
 • den 26 september 2018
  ”Vi behöver fortsatt kritisk dialog med statliga institutioner för att kunna påverka utvecklingen i landet”, skriver Elsa Håstad, chef för Europa och Latinamerika, Sida, om Östgruppens kritik om biståndet till Vitryssland.
 • den 18 september 2018
  Generalförsamlingens öppnande är en temperaturmätare på tillståndet i världen. Sverige måste bidra med en aktiv FN-politik även efter säkerhetsrådsplatsen och efter att en ny regering har kommit på plats, skriver Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.
 • den 14 september 2018
  Den inrikespolitiska situationen i Sverige har väckt viktiga frågor om grundläggande demokratiska värderingar och anständighet. En motsvarande diskussion bör föras på utrikespolitikens område, inte minst när det gäller biståndet och dess mottagare.
 • den 5 september 2018
  Socialdemokraterna vill med sin biståndspolitik ta ett globalt ansvar i en allt oroligare omvärld och samtidigt utveckla svenskt bistånd till att bli ännu effektivare. Det skriver utrikesminister Margot Wallström (S) inför valet.
 • den 24 augusti 2018
  FN:s vapenhandelsfördrag befinner sig i ett vägskäl. Om inte vapenexporten – från bland annat Sverige – till den saudiledda koalitionens krigföring i Jemen stoppas finns en risk att avtalet urvattnas. Det menar Linda Åkerström från Svenska Freds som nyligen deltog i det fjärde statspartsmötet om fördraget i Tokyo.
 • den 16 juni 2018
  På söndag firas fars dag i över 50 länder. När män blir pappor öppnas ett fönster till förändring mot mer jämställdhet. Om vi ska nå jämställdhet inom vår livstid måste samhället öka sina ansträngningar för att män ska ta hälften av ansvaret hemma. Det skriver Alán Ali, ordförande för MÄN.
 • den 5 juni 2018
  Med gemensamma krafter kan vi stoppa den globala nedskräpningen, skriver Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent och Richard Nordström, Hand in Hand Sweden och lyfter bland annat fram vikten av att utbilda lokala politiker och tjänstemän i sophantering.
 • den 29 maj 2018
  För oss som gav vårt stöd till den sandinistiska revolutionen i Nicaragua är det i dag sorgligt att se det som händer. Sverige bör använda ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd i juli för att lyfta frågan om det repressiva våldet. Det skriver två före detta Nicaragua-ambassadörer.
 • den 25 maj 2018
  Unga flickor och tonårsflickors situation måste lyftas i internationella sammanhang. Deras behov ser annorlunda ut än pojkar, män och kvinnors. Nu måste Sverige driva på den utvecklingen, skriver Plan International Sverige.
 • den 20 maj 2018
  Valdeltagandet krymper i världen. Det är hög tid att demokratiskt deltagande återigen blir en allmännytta, tillgänglig för alla och med respekt för demokratins inneboende värde. Det skriver Patrick Keuleers som är chef på FN:s utvecklingsprogram, UNDP.
 • den 16 maj 2018
  Regeringen kallar sin utrikespolitik för feministisk, men ur många aspekter är Sveriges avtryck i världen snarare det motsatta. Vad som krävs är en politik som utmanar dagens världsordning som ensidigt gynnar män i globala Nord. Det skriver företrädare för Feministiskt initiativ.
 • den 14 maj 2018
  Samarbetet mellan diasporagrupper och biståndet är inte problemfritt. Diasporaaktörer är ofta personligt involverade på flera plan i hemlandets återuppbyggnad, vilket ibland möts med skepsis från biståndsaktörer. Förbättrade relationer skulle dock vara en vinst för båda parter. Det skriver forskaren Nauja Kleist utifrån en rapport för Delmi.
 • den 9 maj 2018
  Efter att EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget presenterats riskerar pengar som varit öronmärkta för civilt fredsarbete att istället gå till militära användningsområden. Bodil Valero (MP) menar att det är dags för EU att sluta bygga murar.
 • den 3 maj 2018
  Upprättandet av ett demokratiskt världsparlament är helt nödvändigt för att nå de globala målen. Hur ska vi annars kunna stoppa klimatförändringarna, utrota fattigdomen och effektivt stoppa våldsamma konflikter? Det skriver Petter Ölmunger, ordförande i Demokrati utan gränser.
 • den 24 april 2018
  Mer än 1,6 miljarder människor är beroende av skog för sin överlevnad, och trots att det ofta är kvinnor som brukar skogen så är det till följd av diskriminerande lagar sällan de som äger den. Om Sverige menar allvar med sin feministiska utrikespolitik bör man arbeta aktivt för att stärka kvinnors rättigheter som brukare och ägare av skog. Det skriver sju...
 • den 23 april 2018
  Förändringstakten går för långsamt om världen ska nå de globala målen. Det står klart inför det årliga FN-forumet för finansiering av utveckling som börjar i dag. För att öka takten måste bland annat skatteflykten stoppas och kortsiktigheten i det finansiella systemet brytas. Det skriver Penny Davies, senior policyrådgivare på Diakonia.
 • den 10 april 2018
  Den globala medelklassen behöver ändra sin livsstil i tider av torka och vattenbrist. Det har särskilt Kapstadens mer välbärgade invånare fått känna på efter flera år av allvarlig vattenbrist. Forskaren Sofie Hellberg menar att vattnet görs mer tillgängligt för alla om man satsar på underhåll av befintlig infrastruktur hellre än på dyra nyinvesteringar.
 • den 28 mars 2018
  Turkiets attacker mot Afrin måste fördömas av Sverige och resten av världen. Sverige måste också använda sin roll i FN för att utföra sanktioner mot Turkiet. Det menar debattören Amanch Abdi.
 • den 16 mars 2018
  Just nu pågår ett FN-toppmöte med fokus på kvinnors och flickors egenmakt på landsbygden. Representanter från Hungerprojektet och Individuell Människohjälp är på plats och hoppas på att Sverige och EU tydligt tar ställning för kvinnors rättigheter på landsbygden.
 • den 12 mars 2018
  Sida säger att stödet inte minskat till Västsahara. Men det var större på 80-talet. Nu ska Sida bidra till minröjning – men i vilken del av Västsahara ska detta ske – och är det på bekostnad av det viktiga matbiståndet?, frågar Lena Thunberg, redaktör för tidskriften Västsahara.
 • den 8 mars 2018
  Den stora internationella uppmärksamheten på det brutala mordet på miljö- och människorättsaktivisten Berta Cáceres i Honduras har långsamt fått rättvisans kvarnar att börja mala. Tillsammans med den privata sektorn kan vi tvinga stater som Honduras att ta sitt ansvar. Det skriver Anna Tibblin på We Effect.

Visar 121 av 160 av totalt 429