Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 7 mars 2018
  Vi följer regleringsbrevet och har anpassat de humanitära insatserna utifrån behov – Västsahara är inte nedprioriterat. Det svarar Göran Holmqvist, chef för avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, på kritiken om biståndsinsatser i Västsahara.
 • den 2 mars 2018
  För ett år sedan startade Sverige och tre andra länder rörelsen She Decides som en reaktion på Trumps beslut att stoppa bistånd till organisationer som arbetar med abort. Under första året samlade rörelsen in 445 miljoner dollar och över 40 000 individer har blivit She Decides-vänner. Nu, mer än någonsin, behövs Sveriges röst. Det skriver biståndsminister...
 • den 1 mars 2018
  Frustrationen är stor i det västshariska flyktinglägret i Algeriet. Det svenska biståndet till Västsahara har de senaste åren förändrats till det sämre, enligt flera röster på plats. Debattören Lena Thunberg undrar hur det går med Sidas regeringsuppdrag att prioritera Västsahara.
 • den 26 februari 2018
  Sida stödjer inte att begreppet sexarbete ska användas och anser inte heller att prostitution kan vara stärkande. Det skriver Eva Johansson och Pia Engstrand i en skarp replik till förra veckans debatt om prostitution.
 • den 21 februari 2018
  Att Sida öppnar upp för att prostitution kan vara ett arbete är oroande och underminerar den feministiska utrikespolitiken. Våra systerorganisationer i det globala syd reagerar med häpnad, skriver debattörer från Unizon, Sveriges Kvinnolobby och MÄN.
 • den 19 februari 2018
  Den internationella konferensen End violence against children som ägde rum i Stockholm är nu över. Debattörerna Annette Lyth och Mariann Eriksson från Plan International Sverige vill att Sverige fortsätter hålla barnrättsfrågor högt på den globala agendan.
 • den 12 februari 2018
  Vittnesmålen under #metoo visar den enorma omfattningen sexuella kränkningar och trakasserier. LO och den internationella fackföreningsrörelsen kräver nu en ny ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet – och vi förutsätter att regeringen och arbetsgivarna är med oss. Det skriver företrädare för LO.
 • den 9 februari 2018
  Att bara ge pengar och inte åstadkomma konkreta resultat vad gäller ökade skatteinkomster är att gömma den orättvisa resursfördelningen i Tanzania. Sveriges utrikespolitik borde hålla på principer vad gäller skatt och vikten av offentliga finansiering. Det skriver Luis Larrea i en slutreplik i debatten om kontantstöd.
 • den 8 februari 2018
  Sociala trygghetssystem med kontantstöd möts ofta av starka känslor. Men utvärderingar visar att kontantstöd minskar inkomstfattigdom, ökar livsmedelssäkerhet och konsumtion, ökar deltagande i utbildning, minskar barnadödlighet samt ökar produktivt arbete och välmående. Det skriver Ulrika Lång på Sida i en debattreplik.
 • den 6 februari 2018
  I Tanzania är kontantstöd som bistånd ett effektivt sätt att nå de allra fattigaste och ska ses som ett komplement till institutionsutveckling. Det skriver Sidas tidigare och nuvarande handläggare för kontantstödsprogrammet PSSN i Tanzania i en debattreplik.
 • den 6 februari 2018
  Svensk utvecklingspolitik prioriterar den växande gruppen äldre i världen genom att fokusera på utbyggnad av sociala trygghetssystem. Det skriver statssekreterare Ulrika Modéer i en replik till PRO.
 • den 5 februari 2018
  Skribenten Gunilla Palm på Svenska kyrkans internationella verksamhet bemöter Luis Larreras kritik mot pengar i handen med att lyfta fram vikten av social trygghet.
 • den 30 januari 2018
  Pengar i handen gör oss lyckligare, men utan långsiktig planering och kompletterande offentlig politik kan det leda till ett olyckligt slut. Kontantstöd är långt ifrån en mirakelmedicin mot fattigdom och kan även undergräva demokratin, skriver Luis Larrea.
 • den 25 januari 2018
  Det är mycket bra att Sida numera stödjer stora kontantstödprogram i flera afrikanska länder, men synd att alla pengar går till behovsprövade stöd. Sverige bör istället stödja uppbyggnaden av breda generella system, sådana vi själva åtnjutit i decennier. Det skriver Gunnel Axelsson Nycander på Svenska kyrkan internationella avdelning.
 • den 24 januari 2018
  Snart kommer det vara fler äldre människor på jorden än yngre. Utan fungerande pensioner kan inte Agenda 2030 uppnås. Nu måste svenskt bistånd öka stödet, skriver Dag Ehrenpreis på PRO Global.
 • den 8 januari 2018
  Varför gör Afrikas och Europas ledare idag samma misstag som i samband med de afrikanska ländernas självständighet? Om befolkningen ska få mat i framtiden måste jordbruket utvecklas, skriver Inge Gerremo.
 • den 12 december 2017
  De minst utvecklade länderna kan inte marginaliseras mer. Därför behövs en stark Världshandelsorganisation. Kåre Johard hoppas att det pågående ministermötet i Buenos Aires ska leda till att utvecklingsländerna blir kvar och jobbar mer proaktivt inom WTO.
 • den 6 december 2017
  Kvinnor som söker sig till EU för att undgå könsstympning nekas ofta asyl. Nu måste EU ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter, skriver Ingela Holmertz, generalsekreterare på ActionAid Sverige.
 • den 5 december 2017
  På onsdag debatteras biståndspolitiken i riksdagens kammare. Moderaterna Karin Enström och Sofia Arkelsten kritiserar de rödgröna för att prioritera fel och vill istället se ett starkare stöd till humanitära kriser.
 • den 22 november 2017
  Det går åt fel håll. Hungern ökar igen. Därför måste vi bli fler som gör mer – och gör rätt saker. För att det ska kunna ske måste vi bli ännu bättre på att berätta om världen och utmaningarna på ett sätt som fler förstår.
 • den 15 november 2017
  Det finns enorma brister i statistiken om kvinnor med funktionsnedsättning i världen. Det hör till undantagen att länder räknar med att vi finns. Och den som inte räknas in, blir inte heller inte någon man räknar med, skriver Tiina Nummi-Södergren, generalsekreterare MyRight och Rahel Abebaw Atnafu, styrelseledamot MyRight, i en debattartikel.
 • den 2 november 2017
  Enligt rapporter underlät FN att agera vad gäller våldet mot folkgruppen rohingya i Burma. Plan International Sverige uppmanar regeringen att dra nytta av sin plats i säkerhetsrådet för att ställa de ansvariga till svars.
 • den 1 november 2017
  I ett krigs- och kolerahärjat Jemen går statlig sjukvårdspersonal på knäna. Läkare utan gränser kräver nu att Sverige utnyttjar sin roll som stor humanitär givare och medlem i FN:s säkerhetsråd för att tvinga fram en lösning.
 • den 27 oktober 2017
  Idag debatterar FN:s säkerhetsråd ”Kvinnor, fred och säkerhetsagendan”. Tyvärr fortsätter kvinnoorganisationer runt om i världen att vara grovt underfinansierade, trots att de är nyckelaktörer för fred, skriver Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.
 • den 11 oktober 2017
  Nazisters närvaro på och utanför årets upplaga av Bokmässan bidrog till minskat antal besökare och utställare. Att flera biståndsorganisationer valde att inte närvara upprör Martin Ängeby, generalsekreterare för Silc – Svenskt internationellt liberalt center.
 • den 29 september 2017
  En regimnära organisation i Belarus har fått 200 000 svenska biståndskronor, skrev Östgruppens ordförande Martin Uggla i en debattartikel. Han menade även att UD försökt hemlighålla bidraget när Östgruppen har ställt frågor om ärendet – något som genast förnekades av UD. Detta är inte sant, skriver Martin Uggla i en replik.
 • den 27 september 2017
  Social dialog är kärnan i Global Deal – och en beprövad metod. Sen kan man välja att fokusera på svårigheter eller välja att se möjligheter. Anna Sundström, Generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, ger Mikael Färnbo svar på tal i en syrlig replik.
 • den 26 september 2017
  200 000 svenska biståndskronor har gått till en regimnära organisation i Belarus vars företrädare försvarat allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Det skriver Östgruppens ordförande Martin Uggla.
 • den 13 september 2017
  När Sida under hösten tar fram nya globala strategier för hållbar utveckling bör de understryka betydelsen av agroforestry – trädjordbruk . Det menar experter inom Agroforestry Network.
 • den 17 augusti 2017
  Utformningen av dagens frihandelsavtal utgör i högsta grad en del av en nykolonial struktur. Det är just detta vi vänder oss emot, inte handelsavtal i sig. Men det verkar Magnus Nilsson missa. Det skriver företrädare för FI i en debattreplik.
 • den 30 juni 2017
  I en debattartikel i OmVärlden driver Feministiskt initiativ tesen att frihandelsavtal är en fortsättning av det koloniala förtrycket. Men artikeln bygger på en rad myter och vilseledande fakta om frihandel och globalisering. Det skriver Magnus Nilsson, redaktör för Frihandelsbloggen, i en debattreplik.
 • den 29 juni 2017
  En lång period av bistånd till Ryssland avslutades 2007. Det grannlandssamarbete som kom i stället bör utökas kraftigt och omfatta betydligt fler områden än vad som gällt de senaste 10 åren. Det skriver professor Lars Ingelstam.
 • den 22 juni 2017
  Frihandelsavtal är en grundläggande del av det koloniala förtryck som fortfarande präglar relationerna mellan det globala nord och syd. Rätten till hälsa, rent vatten och att kunna odla sin egen mat måste gå före storföretagens rätt att sko sig. Det skriver två talespersoner för Feministiskt initiativ.
 • den 19 juni 2017
  Sida ökar sitt fokus på resultatstyrning som ett resultat av kritiken mot resultatagendan. Låter det paradoxalt? Vi tycker inte det. Det skriver Joakim Molander, chefsutvärderare, och Rebecka Kitzing-Ivarsson, ämnesföreträdare, på Sida.
 • den 9 juni 2017
  Under alliansen blev biståndet mer resultatinriktat. Den nuvarande regeringen verkar vilja att svenskt bistånd ska lösa alla världens problem. Men för att få genomslag för vår politik måste vi prioritera. Det skriver Birgitta Ohlsson och Said Abdu från Liberalerna.
 • den 22 maj 2017
  Kvinnorättsaktivister drabbas oproportionerligt hårt när utrymmet för civilsamhället krymper. De utmålas som nationens fiende, lössläppta eller galna beroende på vad som mest effektivt förintar deras budskap. För att bryta trenden måste alla goda krafter nu visa mod. Det skriver Charlotte Pruth på Kvinna till kvinna.
 • den 10 maj 2017
  Somalias utveckling är en otrolig berättelse om återhämtning. Nu står landet inför skrämmande utmaningar – sex miljoner är i akut behov av mat. Den brittiska utrikesministern Boris Johnson skriver om den stora Somaliakonferensen i morgon – där ett av målen är en ny säkerhetspakt.
 • den 28 april 2017
  Sverige är ett av de givarländer som procentuellt sett satsar minst pengar på utbildningsbistånd. Samtidigt är utbildning ett prioriterat område i regeringens nya policyramverk för biståndet. Det är dags att detta omsätts i handling. Det skriver Svenska Unsecorådet tillsammans bland annat Rädda barnen och Lärarförbundet.
 • den 19 april 2017
  Ny forskning visar att en av de största globala aktörerna inom utbildningsbistånd, GPE, aktivt undviker politiskt känsliga frågor – som frågan om privatisering av utbildningssystemen. Regeringen måste bestämma sig hur den ska agera nu när Sverige tar plats i styrelsen. Det skriver två forskare vid Göteborgs universitet.
 • den 12 april 2017
  Erik Jennische kritiserar i Omvärlden den 7 april svenskt utvecklingssamarbete med Kuba för att vara passivt. Jag hävdar att Sverige är mycket aktivt. Det skriver Ulrika Modéer, statssekreterare för Isabella Lövin.

Visar 161 av 200 av totalt 429