Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 3 oktober 2016
  Kan en livsmedelsgrossist i Helsingborg bidra till att utrota extrem fattigdom i världen? Svaret är ja. Och nu satsar näringslivet i Region Skåne på att bli Sverigeledande i hållbarhetsfrågor. Det skriver generalsekreterarna för IM och Barnfonden tillsammans med verksamhetsledaren för Svalorna Indien Bangladesh och Vd:n för Hungerprojektet.
 • den 30 september 2016
  Den kubanska regeringen har sedan januari 1959 förtryckt grundläggande mänskliga rättigheter och ingenting tyder på att den ambitionen har förändrats. Därför är den nya svenska strategin för bistånd till Kuba ett svek mot människorättsförsvarare och demokratiaktivister. Det skriver Erik Jennische, programhandläggare för Latinamerika på Civil Rights...
 • den 21 september 2016
  Idag möts världsledare i New York i FN:s generalförsamling för att uppmärksammar problemet med antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens gör att flera av de globala utvecklingsmålen i Agenda2030 riskerar att inte nås. – Sverige kommer att driva på för en bredare kamp mot antibiotikaresistens, som involverar alla berörda FN-organ och samhället i stort,...
 • den 27 juni 2016
  I Brasilien växer repressionen mot sociala rörelser samtidigt som den tillfälliga och icke folkvalda regeringen inlett reformer som hotar miljö och tillgång till mark och mat. Och svenska pensionspengar är en del av problematiken. Det skriver Latinamerikagrupperna tillsammans med tre brasilianska småbrukar- och urfolksorganisationer, liksom Right Livelihood...
 • den 23 juni 2016
  Kan innovation bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och bättre möta de ökande behoven av humanitärt stöd? – Innovation for 2030 har precis lanserats och representerar en god möjlighet att lyfta blicken framåt, baserat på vad vi har lärt oss så långt, skriver UNDP inför de nya målen.
 • den 21 juni 2016
  Kvinnorna i Elfenbenskusten och Senegal är förtvivlade. De tvingas ty sig till utländska mellanhänder som pressar upp priserna på den fisk deras män fiskar. De får ofta inte längre den fisk de behöver, för sin dagliga föda och inkomst, skriver Europaparlamentariker Linnéa Engström.
 • den 10 juni 2016
  Terrordåd, organiserad brottslighet och maktstrukturer - det väpnade våldet är ett hot mot fred och säkerhet och dödar en halv miljon människor varje år. Nu enas FN om att illegala vapen ska bli en fråga i de globala hållbara utvecklingsmålen. Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S) och Karin Olofsson, Generalsekreterare för Parlamentarikerforum för...
 • den 8 juni 2016
  Världens länder har under senare år insett vikten av ökade skatteintäkter för utveckling, inte minst genom antagandet av Agenda 2030 och de globala målen. Nu uppmanar ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) till handling för att motverka skatteflykt. Dialog, transparens och...
 • den 7 juni 2016
  Det är på tiden att Isabella Lövin och regeringen beskriver hur de vill stärka svensk utvecklingspolitik. Är den nya ministerposten för tungt arbetsbelastad och hur ska en nystart för PGU se ut, undrar Hans Linde, riksdagsledamot och talesperson för utvecklingsfrågor (V).
 • den 30 maj 2016
  Företrädare för det svenska civilsamhället ser att obalansen mellan nord och syd och mellan stora och små organisationer är ett problem inom utvecklingssamarbetet. Men samtidigt som de konstaterar vikten av en förändring så fortsätter glappet att vara stort mellan verklighet och önskvärd situation. Agneta Gunnarsson ger Sida, UD och svenska...
 • den 25 maj 2016
  Den 26 maj väntas regeringen meddela hur den tänker agera för att förhindra skatteflykt från utvecklingsländer, ett beslut som blir vägledande för Sveriges linje både inom EU och OECD. Vi förväntar oss att regeringen driver på för offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag. Det skriver generalsekreterarna för Actionaid, Diakonia och...
 • den 13 maj 2016
  Samtidigt som Sverige dubblade biståndet till Etiopien och tog emot landets utrikesminister rapporteras om att över 200 demonstranter dödats från november till mars. Nu måste biståndsminister Lövin svara på hur regeringen ska se till så att Sveriges strategi för mänskliga rättigheter i Etiopien får effekt. Det skriver Mesfin Negash, programchef Östafrika...
 • den 11 maj 2016
  I en debattartikel i OmVärlden skrev Danny Sriskandarajah, generalsekreterare för nätverket CIVICUS, om det professionella civilsamhällets interna problem. Bland annat nämner han efterapningen av den kapitalistiska marknadsekonomin och obalansen i fördelningen av makt och resurser mellan nord och syd. Vi bad fyra personer, med insyn i det svenska...
 • den 9 maj 2016
  Världen över sker allvarliga hot och övergrepp mot aktiva inom det civila samhället. Men samtidigt som vi agerar kraftfullt mot detta måste organisationerna också självkritiskt se över sitt eget sätt att verka. Det skriver Danny Sriskandarajah, generalsekreterare för det globala nätverket CIVICUS.
 • den 3 maj 2016
  Assyrierna är ett av de minoritetsfolk i Mellanöstern som inte nås av bistånd till följd av den diskriminering de utsätts för av den irakiska staten och det kurdiska självstyret. Genom att erbjuda assyrierna direkt stöd skulle Sverige kunna bidra till att färre assyrier behöver fly från sina hemländer. Det skriver Gabriel Yousef från Assyriska...
 • den 26 april 2016
  Mobiltelefoner innehåller mineraler som bidrar till att förvärra brutala konflikter och skapa ett stort lidande för människor i många länder. Sverige bör driva att företag som importerar mineraler ska redovisa var dessa kommer ifrån. Det skriver Forums Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom.
 • den 19 april 2016
  UNGASS-processen får inte leda till att de internationella regelverken underkänns. Vi öppnar då upp för legalisering ­– vilket skulle få förödande konsekvenser, framförallt för världens fattiga samhällen. Det skriver Linda Nilsson, generalsekreterare för World Federation Against Drugs, med anledning av det FN-möte om droger som hålls den 19-21 april.
 • den 13 april 2016
  Nu ska internationella organisationer leva upp till utmaningen att visa transparens. Men vågar organisationerna låter sig granska så som krävs? Anne-Birgitte Albrectsen, Plan Internationals generalsekreterare, tror att det är förutsättningen för att nå framgång.
 • den 5 april 2016
  Sverige har en nyckelroll i arbetet för att stärka Somalia som land och få slut på kriget. Sverige har också ett egenintresse i att stödja Somalia, eftersom många unga svensksomalier annars kan komma att ansluta sig till terrorgruppen al-Shabaab. Det skriver Abdihakim Ainte, politisk kommentator och konsult från Somalia.
 • den 2 april 2016
  Vi är inga "nyttiga idioter" som EU kan använda för att verkställa sin cyniska plan. När politiska beslut påverkar den humanitära situationen för människor kan vi inte blint följa dem. Det skriver Katrin Kisswani, ordförande för Läkare Utan Gränser Sverige, med anledning av den kritik organisationen fått för att ha avslutat sin verksamhet för...
 • den 31 mars 2016
  Vi har svårt att förstå Sidas inställning till de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Det skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union, i en replik på Sidas inlägg om ILO:s rekommendation 204. För att långsiktigt ta människor ur fattigdom krävs goda arbetsvillkor, social dialog och sociala skyddsnät i linje med ILO:s Decent Work agenda....
 • den 30 mars 2016
  Västmakterna har skuld till flyktingkrisen, men istället för att ta ansvar för misslyckade militära insatser fortsätter man tro att vapen och bomber kan lösa konflikter. Jöran Lindeberg vill att staterna ska lära av sina misstag.
 • den 18 mars 2016
  Hur relevant är ILO:s rekommendation för varje enskilt land? Det frågar Sida efter att ha kritiserats av LO kring ett remissvar om socialt skydd för utsatta arbetare. Sida skriver att rekommendationen 204 förmodligen är mest relevant där industrialiseringen tagit fart, och att man arbetar för att stärka samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och...
 • den 3 mars 2016
  Sverige är en av världens största givare av demokratibistånd. Vi drar inte ner mer här än vad snittet är på andra områden. Det skriver biståndsminister Isabella Lövin i en replik på tidigare debattinlägg i OmVärlden i veckan, där nedskärningarna inom biståndet till demokrati och mänskliga rättigheter kritiseras.
 • den 1 mars 2016
  Allt fler länder stiftar lagar som försvårar arbetet för de mänskliga rättigheterna. Därför är det oroväckande att även den svenska regeringen stoppar stöd till människorättsförsvarare och viker sig för påtryckningar från odemokratiska stater. Det skriver Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.
 • den 29 februari 2016
  Under alliansregeringsåren vässades Sveriges profil betydligt i biståndet. Dels med nya krav på resultatredovisning, dels med ett tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Nu är S-MP-regeringen i färd med att slarva bort frihetsagendan. Det skriver Martin Ängeby, chef för den liberala biståndsorganisationen Silc.
 • den 22 februari 2016
  Globalt är alkohol den femte största riskfaktorn för ohälsa. Många biståndsprojekt skulle bli mer effektiva om alkoholens roll togs med i analyser och åtgärdsplaner – och många organisationer skulle må bra av att se över sin egen alkoholpolicy. Det skriver Mona Örjes, ordförande för IOGT-NTO-rörelsen.
 • den 17 februari 2016
  Världen behöver mer bistånd men knappast mer pengar till militären. Sverige kommer att göra allt för att upprätthålla denna viktiga princip. Det lovar nu Isabella Lövin i en replik på gårdagens debattinlägg där femton organisationer uttrycker sin oro för Sveriges position i frågan inför OECD DAC:s högnivåmöte i veckan.
 • den 16 februari 2016
  Mycket står på spel när OECD:s medlemsländer träffas den 18 februari för att enas kring en ny definition av biståndet. Som ett av få länder säger Sverige nej till förslaget att vissa militära insatser ska få räknas som bistånd. Pressen är nu stark på Sverige att omvärdera sin position. 15 civilsamhällesorganisationer uppmanar därför regeringen att stå fast...
 • den 11 februari 2016
  Det är ockupationen som är kärnfrågan – inget land i världen anser att Marocko har rätt till Västsahara. Med de orden avslutar Lena Thunberg debatten om det uteblivna erkännandet av Västsahara – för den här gången.
 • den 9 februari 2016
  De militanta islamistiska grupperna ökar sitt inflytande i regionen och det finns bevis för att de rekryterar ur lägren i Tindouf. Detta är ett reellt problem som Polisario bör ta på allvar. Det skriver terrorforskaren Magnus Norell i ett inlägg in den pågående debatten om Västsahara.
 • den 4 februari 2016
  Världen får inte upprepa misstagen från fredsförhandlingarna i Balkan där den etniska uppdelningen cementerades och kvinnors rättigheter prioriterades bort. Om fredsprocessen i Syrien ska lyckas måste kvinnorna få inflytande över förhandlingarna. Det skriver Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.
 • den 2 februari 2016
  Debatten om Sveriges beslut att inte erkänna Västsahara fortsätter. "Polisario har varken bombat eller kidnappat – de har vädjat om stöd från omvärlden för folkrätten och internationell lag", skriver Lena Thunberg från Tidskriften Västsahara.
 • den 1 februari 2016
  Förra veckan hävdade frilansjournalisten Bengt G Nilsson på OmVärlden Debatt att det är bra att Sverige valt att inte erkänna Västsahara. "Inte i något avsnitt bemöter Nilsson det faktum att inte ett enda land i världen erkänner Marockos rätt till det ockuperade Västsahara, eller att FN betraktar Västsahara som Afrikas sista koloni", svarar nu Aliyen...
 • den 28 januari 2016
  Västsahara under Polisario har alla förutsättningar att bli en failed state, en misslyckad stat utan möjlighet att erbjuda sina medborgare demokratiska och mänskliga livsvillkor. Därför är det bra att Sverige valt att inte erkänna Västsahara nu. Det skriver frilansjournalisten Bengt Nilsson i en replik till Malainin Lakhal.
 • den 25 januari 2016
  Det var med förvåning och stor oro som de flesta västsaharier tog emot beskedet att Sverige inte kommer att erkänna Västsahara. ”Det är beklämmande att Sverige går så långt att de menar att det är just folkrättsliga aspekter som hindrar ett erkännande”, skriver Malainin Lakhal, frilansjournalist och västsaharier.
 • den 21 januari 2016
  När världens makthavare denna vecka samlas i World Economic Forum i Davos så passar Oxfam på att uppmärksamma dem på att en procent av jordens befolkning nu äger mer än de resterande 99 procenten tillsammans. ”En bidragande orsak till de växande klyftorna stavas skatteparadis”, skriver Corinne Appelgren, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.
 • den 11 januari 2016
  Vapenhets och militarisering leder sällan till fred på lång sikt, snarare förlänger de väpnade konflikter. Istället för att på Folk och Försvar i Sälen fokusera på värnplikt och NATO-medlemskap borde Sverige lägga mer energi på nödhjälp och demokratibistånd, skriver Grön Ungdoms Hanna Lidström
 • den 21 december 2015
  Med anledning av domen mot den norska biståndsorganisationen Norska Flyktingrådet efter att en anställd kidnappats lyfter säkerhetsrådgivaren Karl Bergkvist vikten av att svenska biståndsorganisationer förtydligar sitt arbetsgivaransvar för anställdas säkerhet vid utlandsarbete. “Det behövs en höjd miniminivå”, skriver han.
 • den 10 december 2015
  Fyra politiska ungdomsförbund saknade unga representanter på FN:s klimatkonferens i Paris. De gjorde därför gemensam sak och deltog på mötet i en egen samarbetsdelegation. “Att stänga ute ungdomar från förhandlingarna blir ett sätt att frånsäga sig ansvar och lägga bördan på den som saknar makt att påverka”, skriver representanter för delegationen.

Visar 161 av 200 av totalt 367