Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 23 november 2015
  Biståndsminister Isabella Lövin menar att minoritetsgrupper inte är exkluderade i regeringens kommande strategier för Syrien, Mellanöstern och Nordafrika. I en replik på en debattartikel av Afram Yakoub, ordförande i Assyriska riskförbundet, skriver hon också att regeringen nu visar handling, vilket efterlystes i Afram Yakoubs debattinlägg.
 • den 17 november 2015
  Migration är en seger för tre parter: migrantens hemland, landet dit migranten migrerar och för migranten själv. Det framgår av en ny studie som Forum Syd lanserar idag. Organisationen konstaterar att det är världens 250 miljoner migranter som gör att ekonomin i världens rika länder går ihop. Utan migranter stannar Sverige, skriver Forum Syds...
 • den 10 november 2015
  När ett land drabbas av konflikt väljer internationella biståndsgivare att prioritera de stora internationella biståndsorganisationerna, istället för att gå via de lokala aktörerna som kan språket, har folkets förtroende och är snabbare på plats. De stora givarna, som Sida, borde istället samarbete mer med dessa aktörer och stärka deras kapacitet. Det...
 • den 9 november 2015
  Inget land i EU tar så mycket pengar från biståndet som Sverige för att finansiera flyktingmottagandet. Trots det öppnar finansminister Magdalena Andersson för att ta mer pengar från biståndet när flyktingarna blir fler. Europaparlamentarikern Bodil Valero (Mp) kräver en utredning om vad dessa pengar verkligen används till och tycker också att svenska...
 • den 2 november 2015
  Regeringens och Sidas ointresse för globala hälsofrågor är oroväckande. Det skriver bland andra läkarna Johan von Schreeb, Andreas Wladis och Jenny Löfgren. De har fyra förslag på hur Sverige bättre kan bidra till att förändra en situation där 5,5 miljarder människor inte har tillgång till säker kirurgisk vård.
 • den 26 oktober 2015
  I höst tar Sverige fram en ny biståndsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Det är ett bra tillfälle stå upp för minoritetsgrupper i Syrien och Irak som nu hotas av utrotning, skriver ordföranden i Assyriska riksförbundet, som anser att Sveriges uttalade sympati för dessa grupper måste omvandlas till konkret handling.
 • den 20 oktober 2015
  Sverigedemokraternas slogan att "hjälpa på plats" ska skapa en bild av partiet som empatiskt och humanistiskt, men syftet är egentligen att avpolitisera partiets motstånd mot flyktingmottagning och invandring. Det skriver Kristofer Lindh, som nyligen lagt fram sin universitetsuppsats "Right wing aid - a study of the rhetorical fusion between humanitarianism...
 • den 13 oktober 2015
  Efter replikskiftet i OmVärldens nyhetsflöde om regeringens biståndsbudget nästa år väljer Moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten att svara i debattform. Hon skriver att biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer i en intervju med OmVärlden bara bekräftar kritiken.
 • den 12 oktober 2015
  En ny rapport från Delegationen för migrationsstudier, Delmi, slår fast att det måste bli lättare och billigare för världens migranter att skicka hem pengar till sina familjer och att de måste få större möjligheter att investera pengarna i produktiva verksamheter. Utvecklingspolitiken spelar här en stor roll, men den svenska biståndsmyndigheten Sida saknar...
 • den 5 oktober 2015
  Sveriges biståndspolitik, såsom den är formulerad i Politik för global utveckling (PGU) kan inte genomföras fullt ut. Det menar Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, som skriver att Sverige hämmas av OECD:s biståndskriterier och att angelägna insatser uteblir. Därutöver kan regeringen inte heller utkrävas ansvar för...
 • den 1 oktober 2015
  Sverige ska, enligt regeringen, ha världens mest ambitiösa klimatpolitik, samtidigt som vi ska satsa stort på tillväxtmarknader i länder som riskerar att drabbas hårt av klimatförändringarna. Det är därför viktigt att svenska företag tar ett större ansvar för en hållbar utveckling. Det skriver Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante...
 • den 30 september 2015
  Inför det stundande parlamentsvalet i Burma står det klart att regimen fortsätter att diskriminera och förfölja den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Svenska Burmakommittén kräver att Sveriges regering, företrädare för EU och även andra biståndsfinansierade svenska aktörer står upp för de mänskliga rättigheterna och kräver ett slut på förtrycket.
 • den 28 september 2015
  Världen har kommit överens om nya globala utvecklingsmål, men hur ska de uppnås? Det är ingen lätt uppgift, men det är först när det finns tillförlitlig data om de människor som har störst behov, som vi kan avgöra om vi kan nå målen eller inte, skriver Pernille Fenger, chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA:s nordiska kontor.
 • den 25 september 2015
  Idag godtar världens ledare 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Målen är allas vårt gemensamma ansvar och tillsammans kan vi utrota fattigdomen och försäkra oss om att ingen hamnar på efterkälken. Det skriver FN:s utvecklingsorgan UNDP:s svenska representant Caroline Åberg.
 • den 17 september 2015
  Statistiken visar att bland annat Sverige misslyckats med att stärka jämställdheten i internationella organ, vilket är ett brott mot konventionen om att avskaffa all form av diskriminering av kvinnor. Det skriver bland andra Elisabet Fura, Elisabeth Massi Fritz, Thomas Hammarberg och en rad ambassadörer, tidigare FN-anställda och företrädare för svenska...
 • den 15 september 2015
  I reportaget "Oljepengarna försvann" befäster OmVärlden en ensidig, stereotyp bild av det rätt okända landet Angola. Det skriver Sveriges ambassadör Lena Sundh, som också lyfter de stora framsteg som landet gjort de senaste 13 åren.
 • den 31 augusti 2015
  Sveriges många ideella organisationer investerar stora belopp i värdepapper, men många av marknadens kapitalförvaltare vill inte teckna kollektivavtal för sina anställda. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius ger tre skäl för den ideella sektorn att engagera sig för schyssta villkor i finansbranschen.
 • den 17 augusti 2015
  Tre månader av landsomfattande protester i Honduras och Guatemala. El Salvador upplever just nu en av de mörkaste etapperna i landets moderna historia. OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer skriver om ett mejl från en nära vän och hur svenskt bistånd kan göra nytta, men också om hur utbredd straffrihet kan skada och skapa kaos.
 • den 14 augusti 2015
  Mer än en fjärdedel av Sveriges utlandsbistånd lämnar inte landet, utan stannar i Dalarna eller Blekinge. Men Sveriges arbete med solidaritet och hållbar utveckling slutar inte vid Öresund eller Treriksröset, skriver Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde. Vänsterpartiet lovar att i kommande budgetförhandlingar med regeringen lyfta minskade...
 • den 12 augusti 2015
  Trots att en fri och granskande media är viktig för ett lands demokratiska utveckling går bara en bråkdel av de miljarder, som västvärlden lägger på demokratibistånd, till mediestöd och kompetensutveckling. Det skriver Internationella IDEA:s expert på valprocesser, Seema Shah, och kommunikatör Cajsa Collin. De menar bland annat att mer bistånd bör gå till...
 • den 3 juli 2015
  Bjud in oliktänkare och publik. Och få med fler politiker i samtalet. Det är några av sakerna som står på önskelistan när Anna Sjöblom från Läkare utan gränser summerar årets Almedalsvecka och ser fram emot nästa.
 • den 1 juli 2015
  Syftet med seminariet om 13 års bistånd i Afghanistan var inte att s prida en negativ bild av landet, skriver Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo i en replik till SAK:s Anna-Karin Johanssons debattartikel.
 • den 1 juli 2015
  We Effect svarar på kritiken från journalisten Erik Esbjörnsson om att deras undersökning är ett slöseri med biståndspengar. De menar att obetänksamheten ofta får vara bildredaktör när det kommer till bilder från andra sidan jorden.
 • den 1 juli 2015
  En tvivelaktig undersökning med bristande underlag, och framför allt ett slöseri med biståndspengar för att få uppmärksamhet. Frilansreporter Erik Esbjörnsson kritiserar idag We Effects granskning av svenska tidningars bild av privatpersoner i Afrika.
 • den 29 juni 2015
  I juli röstar EU-parlamentet om land-för-land rapportering för att försvåra att investeringar som skulle kunna hjälpa fattiga istället placeras i skatteparadis. Trots det svenska engagemanget oroar sig Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström för att frågan inte tas på tillräckligt stort allvar. I Almedalen kräver hon offentliga ägarregister över...
 • den 29 juni 2015
  Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson befarar att en konstruktiv diskussion om utvecklingen i, och biståndet till, Afghanistan undergrävs om till exempel Sida och OmVärlden ger en bild av att Afghanistan är ett svart hål av hopplöshet.
 • den 22 juni 2015
  I våras gick debatten varm kring hur utrikesskorrespondenter tolkar de länder de rapporterar från. Nu vill frilansjournalisten Clara Lee-Lundberg att alla utrikeskorrespondenter ska gå en obligatorisk kurs i att se sig själv ur ett postkolonialt perspektiv.
 • den 9 juni 2015
  Om utländska organisationer ska gå in och hjälpa till att förbättra jordbruket i Centralafrikanska republiken kan de inte gå in kraftfullt, utan snarare ödmjukt och respektfullt inför de kunskaper och traditioner som redan finns, skriver Emelie Mararv i ett svar till Pär Vikströms debattartikel om att Sverige borde gå in med ett stöd på 100 miljoner dollar.
 • den 1 juni 2015
  “Jag är övertygad om att rättegången mot Hissène Habré blir en vändpunkt för rättvisan i Afrika, och att den innebär slutet på de omfattande och kontinuerliga kränkningarna i Tchad”. skriver Jacqueline Moudeina, jurist från Tchad och mottagare Right Livelihood-priset 2011.
 • den 28 maj 2015
  Centralafrikanska republiken är inte bara ett av världens fattigaste länder, utan också ett av de mest bortglömda. Det är dags att Sverige ändrar på det. Vi borde gå in med ett stöd på 100 miljoner dollar och inleda en dialog med alla delar av samhället för att finna en väg bort från denna situation. Det skriver den tidigare biståndskonsulten Pär Vikström.
 • den 21 maj 2015
  Arbetet i Sverige med att minska den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländer är redan igång men nu måste näringslivet involveras. Det skriver Uno Fors och Kerstin Borglin från Spider – The Swedish Program for ICT in Developing Regions – som svar på debattartikeln ”Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingssamarbete”.
 • den 11 maj 2015
  Internet kom med ett löfte. Alla oavsett rikedom, social ställning och geografisk hemvist skulle kunna ta del av det globala informationsflödet. Internetekonomin skulle bli utvecklingsländernas chans att ekonomiskt närma sig västvärlden, men så har det inte blivit. Istället riskerar den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländerna att vidgas....
 • den 28 april 2015
  58 miljoner barn i världen får inte i gå i skolan och 100 miljoner barn går inte ut grundskolan. Världens länder behöver göra mer för att se till så att alla människor ska få tillgång till den utbildning som de har rätt till. Utbildning måste bli en av grundpelarna i förhandlingarna om FN:s agenda för en hållbar utveckling. Det skriver biståndsminister...
 • den 21 april 2015
  Det är lätt att säga att Europa bör öppna sina gränser och skapa legala vägar för migranter, men tala också om för migranterna att en anledning till att de klamrar sig fast vid båtrelingarna intill Europas murar är biståndet som från början var tänkt att hjälpa dem att skapa ett bättre liv på täppan hemma i byn, skriver OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer.
 • den 7 april 2015
  Enligt klimat- och miljöminister Åsa Romson var den tidigare regeringens klimatpolitik "ett skämt". Man kan alltså förvänta sig rejält höjda ambitioner av den rödgröna regeringen, inte minst inom det internationella utvecklingsarbetet. Det skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores som också bjuder på fem avgörande beslut...
 • den 1 april 2015
  I Kosmos Energys styrelse sitter den svenske finansmannen Lars Thunell, som i dagarna kan fira avslutade provborrningar efter olja kring Cap Boudjour, utanför Västsaharas kust. I tre månader har företaget prospekterat efter olja på vatten, som de facto tillhör ett ockuperat territorium. Det strider mot folkrätten.
 • den 27 mars 2015
  På tisdag hålls en givarkonferens för Syrien i Kuwait. Behovet av ett mer långsiktigt stöd till regionen är stort. Därför behöver givarländerna bli bättre på att samverka och samordna sitt humanitära-, utvecklings-, säkerhets- och utrikespolitiska arbete. Det skriver Trygve Ølfarnes, biträdande chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s Nordenkontor.
 • den 24 mars 2015
  Varje år skickar svensk-somalier i Sverige 500 miljoner kronor till sina anhöriga i Somalia. Det är nästan dubbelt så mycket som det svenska biståndet till landet och räcker till att försörja 100 000 familjer. Diasporan är en viktig aktör för utveckling i de länder där den har sitt ursprung. På vissa platser är den kanske den enda aktör som aktivt och...
 • den 17 mars 2015
  Klimatrelaterade katastrofer som översvämningar och tropiska cykloner ökar. Bara under 2013 dödades 22 000 personer i den här typen av katastrofer, som totalt drabbade 97 miljoner människor. Trots detta satsas bara fyra procent av världens bistånd på att förebygga konsekvenserna av katastrofer. För att minska sårberheten inför naturkatastrofer bör man finna...
 • den 10 mars 2015
  I ett debattinlägg svarar två insatschefer vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) på den kritik mot myndighetens ebolainsats, som OmVärlden lyft i två artiklar. Bland annat menar de att arbetsuppgifterna vid svåra insatser sällan blir dem man först tänkt sig, och just denna denna insats skedde i en turbulent situation där förutsättningarna...

Visar 201 av 240 av totalt 367