Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 12 april 2017
  Statssektererare Ulrika Modéer svarar på FIAN Sveriges anklagelser om att regeringen inte tagit sitt ansvar rörande landgrabbing i Etiopien. "A rbetet måste förbättras hos de stora aktörer som arbetar med utvecklingsbistånd", skriver hon.
 • den 7 april 2017
  Regeringen beslutade för ett år sedan att inte erkänna Västsahara – trots kongressbeslut hos de båda regeringspartierna. Denna u-sväng följs nu av ytterligare svek: Direktbiståndet till flyktinglägren i Algeriet upphör. Det skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.
 • den 6 april 2017
  Regeringen tar fram en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Zimbabwe och ökar biståndet från 200 till 300 miljoner kronor årligen. Klimat, jämställd hälsa och demokratiutveckling ligger i fokus, skriver Isabella Lövin.
 • den 6 april 2017
  Civil Rights Defenders kritiserar Sveriges brist på agerande mot den förtryckande regimen på Kuba. Med biståndet ger Sverige indirekt tummen upp till det krympande utrymmet för civilsamhället i landet.
 • den 5 april 2017
  Efter skildringen av landgrabbing i filmen "Dead Donkeys Fear No Hyenas" anklagar FIAN Sverige nu regeringen för att inte ta sitt ansvar vad gäller kontrollen av svenska företags agerande utomlands. Svenska staten är enligt internationell lag skyldig att hålla svenska företag juridiskt ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter utomlands, menar FIAN...
 • den 31 mars 2017
  Sida försöker dölja sitt ansvar för det svenska bistånd som går till verksamhet ledd av människorättsförbrytare i Belarus, skriver Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • den 28 mars 2017
  Allianspartierna vill skrota regeringens nya policyramverk för biståndet och Isabella Lövin anklagar Alliansen för att bedriva "sandlådepolitik". Sofia Arkelsten (M) menar att samsyn är möjligt om det lämnas utrymme för samtal.
 • den 28 mars 2017
  Allianspartierna vill att Riksdagen skrotar regeringens policyramverk för utvecklingssamarbete till förmån för Alliansens tidigare biståndspolitiska plattform. Här svarar Isabella Lövin på försöken: "Oansvarigt att alliansen bedriver sandlådepolitik i en mycket allvarlig global situation."
 • den 28 mars 2017
  Sida arbetar på svenska regeringens uppdrag för att stödja en demokratisk utveckling i Vitryssland. Det är missvisande att som Martin Uggla tala om ”svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim”.
 • den 27 mars 2017
  Temat för FN:s Kvinnokommission var ”kvinnors ekonomiska egenmakt”. Men jämställdhet kan inte nås utan att kvinnors och flickors samtliga mänskliga rättigheter är tillgodosedda. Det skriver debattörerna Malin Flemström och Liinu Diaz Rämö.
 • den 24 mars 2017
  Det belarusiska skattedepartementet bidrar aktivt till president Lukasjenkas människorättsbrott. Samtidigt finansieras delar av dess verksamhet av svenska biståndsmedel. Det skriver Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • den 21 mars 2017
  Något måste ha hänt vid remissbehandlingen av det biståndspolitiska ramverket. Den tydliga förståelsen för vad fattigdomsbekämpning i Afrika rimligen innebär är nu som bortblåsta. Det skriver Inge Gerremo, konsult i globala livsmedelsfrågor.
 • den 14 mars 2017
  Sveriges nya biståndspolitiska ramverk riskerar att leda till att resurserna används mindre effektivt för fattigdomsbekämpning. Det övergripande målet bör även fortsättningsvis vara att eliminera den extrema fattigdomen till 2030. Det skriver Arne Bigsten, seniorprofessor i nationalekonomi som lett ett stort antal forskningsprojekt om utvecklingsfrågor.
 • den 10 januari 2017
  En demokratisk utveckling i Ryssland gynnar säkerheten i vårt närområde. Därför är det olyckligt med de nedskärningar som skett i demokratibiståndet till Ryssland. Det skriver Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.
 • den 9 december 2016
  Flera svenska företag levererar avancerad utrustning till den lönsamma gruvindustrin i Peru. Men näringen dras med undermåliga arbetsvillkor, konflikter med lokalbefolkning och miljöförstöring. Sveriges nya ambassad måste leda arbetet för en hållbar gruvindustri. Det skriver förre ambassadören Eva Zetterberg och forskaren Maria-Therese Gustafsson.
 • den 7 december 2016
  Har den samlade svenska insatsen i Afghanistan bidragit till en rättvis och fredlig framtid för det afghanska folket, eller har det som den ena handen försökt bygga upp underminerats av den andra? Den viktiga frågan hoppas Kajsa Johansson få svar på i den utvärdering som nu pågår kring insatserna i Afghanistan.
 • den 29 november 2016
  Vi kommer inte nå en jämställdhetsrevolution genom att resultatredovisa hur många män som deltagit i våra workshops. Vi måste inse att vår aktivism behöver att skala upp, expandera och fokusera på att skapa en fungerande, rättvis välfärdsstat. Det skriver Gary Barker som grundare till det internationella nätverket MenEngage som arbetar för att få med män...
 • den 10 november 2016
  EU:s och Sveriges roll i klimatarbetet är nu viktigare än någonsin, inte minst i och med oron för Donald Trumps klimatfientliga politik. Sverige måste fortsätta reducera sina utsläpp och öka klimatfinansieringen utan att räkna den som bistånd. Det skriver Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.
 • den 31 oktober 2016
  Biståndet fortsätter att flöda för att det finns tusentals svenskar som har sin försörjning inom biståndet, och det ligger därmed i deras intresse. Det hävdar Fredrik Segerfeldt i en replik på Staffan Landins inlägg "Frågan om biståndet fungerar eller inte är absurd".
 • den 24 oktober 2016
  Hur bör svenska företag och investerare agera i ett land som Colombia, som är rikt på naturresurser men där riskerna för kränkningar av mänskliga rättigheter är stora? Det frågar sig Forum Syd som kommit med en ny rapport om hur lokalbefolkning tar skada av gruvindustrin – och svenskt ansvar i detta.
 • den 17 oktober 2016
  Om Sverige låter ”behovet av andrum” ersätta asylrätten så har vi påbörjat en nedmontering av det internationella rättssystemet. Vi visar då andra stater att det är okej att relativisera människors grundläggande rättigheter. Vad vill vi egentligen leva i för sorts samhälle? Det frågar sig Ann Svensén, generalsekreterare för Individuell Människohjälp.
 • den 3 oktober 2016
  Den 3 maj antogs resolution 2286 av FN:s säkerhetsråd. I den förpliktigar sig många av världens länder att skydda hälso- och sjukvård i konflikter. Vad har hänt sedan dess? Enbart i Syrien och Jemen har 20 av Läkare Utan Gränsers sjukvårdsinrättningar attackerats. Hittills har resolutionen med andra ord bara varit ett tomt slag i luften.
 • den 3 oktober 2016
  Kan en livsmedelsgrossist i Helsingborg bidra till att utrota extrem fattigdom i världen? Svaret är ja. Och nu satsar näringslivet i Region Skåne på att bli Sverigeledande i hållbarhetsfrågor. Det skriver generalsekreterarna för IM och Barnfonden tillsammans med verksamhetsledaren för Svalorna Indien Bangladesh och Vd:n för Hungerprojektet.
 • den 30 september 2016
  Den kubanska regeringen har sedan januari 1959 förtryckt grundläggande mänskliga rättigheter och ingenting tyder på att den ambitionen har förändrats. Därför är den nya svenska strategin för bistånd till Kuba ett svek mot människorättsförsvarare och demokratiaktivister. Det skriver Erik Jennische, programhandläggare för Latinamerika på Civil Rights...
 • den 21 september 2016
  Idag möts världsledare i New York i FN:s generalförsamling för att uppmärksammar problemet med antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens gör att flera av de globala utvecklingsmålen i Agenda2030 riskerar att inte nås. – Sverige kommer att driva på för en bredare kamp mot antibiotikaresistens, som involverar alla berörda FN-organ och samhället i stort,...
 • den 27 juni 2016
  I Brasilien växer repressionen mot sociala rörelser samtidigt som den tillfälliga och icke folkvalda regeringen inlett reformer som hotar miljö och tillgång till mark och mat. Och svenska pensionspengar är en del av problematiken. Det skriver Latinamerikagrupperna tillsammans med tre brasilianska småbrukar- och urfolksorganisationer, liksom Right Livelihood...
 • den 23 juni 2016
  Kan innovation bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling och bättre möta de ökande behoven av humanitärt stöd? – Innovation for 2030 har precis lanserats och representerar en god möjlighet att lyfta blicken framåt, baserat på vad vi har lärt oss så långt, skriver UNDP inför de nya målen.
 • den 21 juni 2016
  Kvinnorna i Elfenbenskusten och Senegal är förtvivlade. De tvingas ty sig till utländska mellanhänder som pressar upp priserna på den fisk deras män fiskar. De får ofta inte längre den fisk de behöver, för sin dagliga föda och inkomst, skriver Europaparlamentariker Linnéa Engström.
 • den 10 juni 2016
  Terrordåd, organiserad brottslighet och maktstrukturer - det väpnade våldet är ett hot mot fred och säkerhet och dödar en halv miljon människor varje år. Nu enas FN om att illegala vapen ska bli en fråga i de globala hållbara utvecklingsmålen. Maria Andersson Willner, riksdagsledamot (S) och Karin Olofsson, Generalsekreterare för Parlamentarikerforum för...
 • den 8 juni 2016
  Världens länder har under senare år insett vikten av ökade skatteintäkter för utveckling, inte minst genom antagandet av Agenda 2030 och de globala målen. Nu uppmanar ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) till handling för att motverka skatteflykt. Dialog, transparens och...
 • den 7 juni 2016
  Det är på tiden att Isabella Lövin och regeringen beskriver hur de vill stärka svensk utvecklingspolitik. Är den nya ministerposten för tungt arbetsbelastad och hur ska en nystart för PGU se ut, undrar Hans Linde, riksdagsledamot och talesperson för utvecklingsfrågor (V).
 • den 30 maj 2016
  Företrädare för det svenska civilsamhället ser att obalansen mellan nord och syd och mellan stora och små organisationer är ett problem inom utvecklingssamarbetet. Men samtidigt som de konstaterar vikten av en förändring så fortsätter glappet att vara stort mellan verklighet och önskvärd situation. Agneta Gunnarsson ger Sida, UD och svenska...
 • den 25 maj 2016
  Den 26 maj väntas regeringen meddela hur den tänker agera för att förhindra skatteflykt från utvecklingsländer, ett beslut som blir vägledande för Sveriges linje både inom EU och OECD. Vi förväntar oss att regeringen driver på för offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag. Det skriver generalsekreterarna för Actionaid, Diakonia och...
 • den 13 maj 2016
  Samtidigt som Sverige dubblade biståndet till Etiopien och tog emot landets utrikesminister rapporteras om att över 200 demonstranter dödats från november till mars. Nu måste biståndsminister Lövin svara på hur regeringen ska se till så att Sveriges strategi för mänskliga rättigheter i Etiopien får effekt. Det skriver Mesfin Negash, programchef Östafrika...
 • den 11 maj 2016
  I en debattartikel i OmVärlden skrev Danny Sriskandarajah, generalsekreterare för nätverket CIVICUS, om det professionella civilsamhällets interna problem. Bland annat nämner han efterapningen av den kapitalistiska marknadsekonomin och obalansen i fördelningen av makt och resurser mellan nord och syd. Vi bad fyra personer, med insyn i det svenska...
 • den 9 maj 2016
  Världen över sker allvarliga hot och övergrepp mot aktiva inom det civila samhället. Men samtidigt som vi agerar kraftfullt mot detta måste organisationerna också självkritiskt se över sitt eget sätt att verka. Det skriver Danny Sriskandarajah, generalsekreterare för det globala nätverket CIVICUS.
 • den 3 maj 2016
  Assyrierna är ett av de minoritetsfolk i Mellanöstern som inte nås av bistånd till följd av den diskriminering de utsätts för av den irakiska staten och det kurdiska självstyret. Genom att erbjuda assyrierna direkt stöd skulle Sverige kunna bidra till att färre assyrier behöver fly från sina hemländer. Det skriver Gabriel Yousef från Assyriska...
 • den 26 april 2016
  Mobiltelefoner innehåller mineraler som bidrar till att förvärra brutala konflikter och skapa ett stort lidande för människor i många länder. Sverige bör driva att företag som importerar mineraler ska redovisa var dessa kommer ifrån. Det skriver Forums Syds generalsekreterare Lisa Sjöblom.
 • den 19 april 2016
  UNGASS-processen får inte leda till att de internationella regelverken underkänns. Vi öppnar då upp för legalisering ­– vilket skulle få förödande konsekvenser, framförallt för världens fattiga samhällen. Det skriver Linda Nilsson, generalsekreterare för World Federation Against Drugs, med anledning av det FN-möte om droger som hålls den 19-21 april.
 • den 13 april 2016
  Nu ska internationella organisationer leva upp till utmaningen att visa transparens. Men vågar organisationerna låter sig granska så som krävs? Anne-Birgitte Albrectsen, Plan Internationals generalsekreterare, tror att det är förutsättningen för att nå framgång.

Visar 201 av 240 av totalt 429