Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 3 mars 2015
  "Sveriges i princip obefintliga hantering av återvändande jihadister och militanta islamister måste upphöra. Ovilja, feghet och naivitet kännetecknar svensk säkerhetspolitik inom intern terrorismbekämpning, mer än bristande kunskaper" skriver Xoncha Nouri.
 • den 20 februari 2015
  Biståndsministers statssekreterare Ulrika Modéer svarar på kritiken från Kajsa Johansson om transparens inom biståndet. Ulrika Modéer hävdar att Sverige som givarland bör bli mer öppna.
 • den 9 februari 2015
  Debatt . En utredning pekar ut brister i UD:s hantering av biståndet. Biståndsminister Isabella Lövin (mp) skriver att hon tar kritiken på allvar och utgår från rapporten när hon drar igång ett förändringsarbete för att förtydliga bland annat hanteringen av kärnstödet.
 • den 15 december 2014
  Inga övertygande bevis har någonsin framkommit som tyder på att GM-grödor utgör en risk. Ändå motsätter sig vissa organisationer fältförsök kring grödor som kan avhjälpa allvarlig näringsbrist och rädda livet på miljontals fattiga människor. Det menar forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström.
 • den 9 december 2014
  Avsättandet av Burkina Fasos president kan vara starten för en ”afrikansk vår”. Men en vår behövs också i det internationella samfundets – och Sveriges – Afrikapolitik. Den internationella apatin gentemot de afrikanska evighetspresidenterna bidrar till att upprätthålla en idé om att grundläggande politiska spelregler inte riktigt räknas i Afrikas unga...
 • den 9 december 2014
  Antalet svåra konflikter har ökat under senare år. Stridigheterna rör sig över landsgränser och skapar grogrund för terrororganisationer och organiserad brottslighet. Det blir en osäkrare värld för alla. Som motvikt behövs en ökad satsning på fredsbyggande verksamhet skriver Sven–Eric Söder, generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.
 • den 1 december 2014
  "Stöd vidare utredning av omständigheterna kring Dag Hammarskjölds och 15 andra personers död". Det skriver bland andra KG Hammar, Henning Mankell och OmVärldens Anki Wood i ett öppet brev till regeringen.
 • den 24 november 2014
  Många små mikroföretag utgör en bra grogrund för driftiga entreprenörer och växande företag. En satsning på dem stärker den demokratiska och inkluderande utvecklingen, skriver Charlotte Bohman, Generalsekreterare för Hand in Hand Sweden.
 • den 20 november 2014
  EU har lovat att senast år 2015 bidra med 0,7 procent av unionens BNI för att bekämpa den extrema fattigdomen. Nu visar en rapport att EU-länderna inte når målet och att Sverige, som förvisso uppnår sitt enprocentsmål ändå är ett av de EU-länder som urholkar biståndet mest. Om inte regeringen redovisar hur de miljarder den tar från bistånd till migration...
 • den 10 november 2014
  Sveriges nya regering har nu en unik chans att driva på i de pågående EU-förhandlingarna om att införa öppna ägarregister för företag. Det är helt nödvändigt att bryta upp sekretessen som gör skatteflykten möjlig.
 • den 3 november 2014
  IS framfart i Syrien och Irak påverkar kvinnors livssituation långt utanför konfliktens epicentrum. Över hela Mellanöstern oroar sig kvinnorättsförsvarare för IS framfart och inflytande, skriver Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till kvinna.
 • den 20 oktober 2014
  Regeringen måste visa att den menar allvar med sitt erkännande av staten Palestina. Nu gäller det för Sverige och det internationella samfundet att se till att Israel lever upp till sina skyldigheter som ockupationsmakt – i stället för att själva betala notan för det sönderbombade Gaza, skriver journalisten Mikael Löfgren.
 • den 14 oktober 2014
  Sveriges nya regering bör arbeta för att få fler svenskar på nyckelposter i EU-kommissionen och för att förstärka EU:s utrikesförvaltning. Det menar Bertil Odén, skribent med lång erfarenhet av bistånds- och utvecklingsfrågor.
 • den 29 september 2014
  Vi uppmanar den nya regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna att stödja de afrikanska ländernas möjligheter att förhandla fram handelsavtal som gynnar utvecklingen. Det skriver Gabi Björsson från Afrikagrupperna och Erik Lysén från Svenska kyrkan.
 • den 19 september 2014
  Swedfunds tidigare styrelseordförande Lars Gårdö har läst Helena Thorfinns roman Innan floden tar oss . Mycket i boken är tankeväckande, skriver han, samtidigt är han kritisk till hur författaren beskriver näringslivets roll i fattigdomsbekämpningen.
 • den 16 september 2014
  Isabella Lövin (MP) - Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss nu en tät dialog kring utvecklingen av politiken för bistånd och global utveckling.
 • den 10 september 2014
  Socialdemokraternas politik för internationellt utvecklingssamarbete tar sin utgångspunkt i grunden för socialdemokratisk politik: Genom människors möjlighet till organisering, arbete och egen försörjning skapas frihet och välstånd. Det som har tagit vårt land från svält och förtryck till dagens välstånd gäller också globalt.
 • den 10 september 2014
  Kristdemokraternas utgångspunkt i biståndspolitiken grundar sig i övertygelsen om att vi alla har ett moraliskt ansvar att utrota fattigdom och förtryck! Hårdare än något annat parti har vi stått upp för målet att minst en procent av Sveriges BNI ska gå till bistånd.
 • den 10 september 2014
  Företrädare från regeringen vill gärna ställa sig högst upp på godhetens piedestal för att de lyckats nå enprocentsmålet, av svenskt BNI som går till bistånd. Frågan man då måste ställa sig är vad dessa dryga 38 miljarder går till? Det är inte är hållbart att ha ett enprocentsmål till vilket pris som helst.
 • den 10 september 2014
  Folkpartiet kan aldrig acceptera att människor lever i fattigdom och förtryck. Vi står därför upp för ett generöst bistånd och enprocentsmålet. Med Folkpartiet sätts ljuset på större insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • den 9 september 2014
  Det är i år 52 år sedan riksdagen antog proposition 100 och vårt land inledde sitt utvecklingssamarbete. Efter mer än fem decennier av svenskt bistånd vet vi att bistånd kan göra stor skillnad och vi vet vad som krävs för att biståndet ska vara framgångsrikt och nå sina mål.
 • den 9 september 2014
  I dag är det fem dagar kvar till valet. I skrivande stund vet vi inte valresultatet, men jag tror och hoppas att Sverige snart har en ny regering. En regering med stark grön prägel och en utrikespolitik med gröna visioner och förnyad handlingskraft.
 • den 3 september 2014
  Biståndet är inte längre riktat till fattiga människor, skrev Helena Thorfinn, författare och fd policyrådgivaren på Sida, i en krönika i OmVärlden. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka svarade att Sida arbetar med olika strategier och insatser för verkligen nå dem som lever i utsatthet och fattigdom. Helena Thorfinn föreslår nu att Sidachefen...
 • den 20 augusti 2014
  Afrikanska länder tecknar nu i all hast handelsavtal med EU för att möta den deadline som EU ensidigt satt till 1 oktober. En artikel i OmVärldens nyhetsbrev den 14 augusti beskriver avtalet mellan EU och Västafrika. Men den utbredda kritiken mot dessa handelsavtal nämns inte i artikeln.
 • den 11 augusti 2014
  Svenska företag, som Atlas Copco och Scania, löper risk att kopplas samman med – och bidra till – kränkningar av mänskliga rättigheter i Colombia. Därför bör den svenska ambassaden ges ett tydligare uppdrag att uppmärksamma företagen på riskerna och ge vägledning i företagsansvar.
 • den 16 juni 2014
  Det svenska biståndet bygger inte på en idé om tillväxt som med automatik ska sippra ned till de fattigaste. Sida arbetar med olika strategier som ska komplettera varandra för att vi ska nå de fattiga och utsatta. Det skriver Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka, i ett svar på Helena Thorfinns krönika ”Elefanten i rummet", i förra numret av...
 • den 16 juni 2014
  Vi är glada över att Expertgruppen för biståndsanalys nu är i fullt arbete och har presenterat en första rapport. Sida arbetar hela tiden med att bli bättre på att följa upp resultat, det är vår skyldighet mot svenska skattebetalare, men framför allt mot de människor som biståndet ska stödja. Därför är genomgångar av nya metoder som i det här fallet...
 • den 16 juni 2014
  Att utvärdera bistånd med så kallade randomiserade effektutvärderingar är en trend som många givare är på väg att överge. Det anser tre representanter från konsultföretaget Indevelop, som utför merparten av Sidas utvärderingar, i ett svar till Expertgruppen för biståndsanalys, EBA.
 • den 11 juni 2014
  Centralafrikanska republiken, CAR, slits sönder av konflikter där väpnade grupper dödar varandra och civila. Konsekvenserna är förödande. Nästan hela befolkningen är i desperat behov av mat. Det skriver Arif Husain, chefsekonom på FN:s livsmedelsprogram, efter ett besök i landet.
 • den 20 maj 2014
  Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) anser att en av de viktigaste metoderna för att mäta effekter av biståndsfinansierade utvecklingsprojekt används för lite i Sverige. Denna brist inom biståndsutvärdering måste åtgärdas, menar rapportförfattaren Anders Olofsgård och EBA-ledamoten Jakob Svensson.
 • den 29 april 2014
  För 20 år sedan enades FN:s medlemsländer i Kairo om att människor har rätt att besluta inte bara om sitt barnafödande, utan också om sin sexualitet. En självklarhet kan det tyckas – men där föddes begreppet SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • den 7 april 2014
  Regeringens biståndspolitiska plattform skapar större hål än vad den täpper till. Dessutom är skrivelsens status oklar, skriver Kenneth G Forslund (S) i en replik till biståndsminister Hillevi Engström.
 • den 2 april 2014
  Mänskliga rättigheter måste stå i fokus när omvärlden stödjer reformarbetet i Burma/Myanmar. Det skriver Civil Rights Defenders, Fonden för Mänskliga Rättigheter och Svenska Burmakommittén i en debattartikel, i samband med att FN:s människorättsråd ska ta fram en resolution om landet.
 • den 25 mars 2014
  Ökningen av läkemedelsresistent tuberkulos utgör ett växande hälsohot. Sjukdomen är på frammarsch inte bara i länder som Sydafrika, Tadzjikistan och Indien utan även i Europa där nära en femtedel av de nya fallen finns.
 • den 18 mars 2014
  Sverige borde satsa på småbönder snarare än på demokrati i Kenya. Utan en produktivitetsökning i jordbruket är förutsättningarna för utveckling dåliga. Det skriver den tidigare Sidamedarbetaren Anders Östman i en replik till Anders J Rönquist som är Sveriges biståndsråd i Kenya.
 • den 12 mars 2014
  I morgon väntas regeringen fatta beslut om den biståndspolitiska plattformen. Socialdemokraterna uppmanar dem att låta bli. ”Vi socialdemokrater sträcker ut handen till er på regeringssidan och öppnar för att den plattform som nu är i sitt slutskede läggs åt sidan”, skriver Kenneth G Forslund i en debattartikel.
 • den 12 mars 2014
  Den internationella vapenhandeln är en ljusskygg verksamhet, präglad av korruption och mutor. Det är naivt att tro att den svenska vapenexporten skulle vara förskonad. En avgörande orsak till att Sverige är indraget i skumma affärer är de så kallade motköpen. Alliansregeringen kritiseras av Transparency International för bristande hänsyn till risker för...
 • den 11 mars 2014
  I OmVärlden 1:2014 kritiserade den pensionerade Sidamedarbetaren Anders Östman Sveriges satsningar på jordbruk i Kenya. Här får han svar av Sidas biståndsråd i Kenya, Anders J. Rönquist.
 • den 11 mars 2014
  Sveriges landstrategi för Kenya är inte verklighetsförankrad. Det livsnödvändiga jordbruksstödet prioriteras ner på bekostnad av osäkra satsningar på demokrati och mänskliga rättigheter. Det anser Anders Östman som under trettio år har arbetat med det svenska biståndet.
 • den 7 mars 2014
  ”Jämlikhet för kvinnor är framsteg för alla”. Temat för årets internationella kvinnodag borde vara en självklarhet. Detta eftersom inget land kommer att nå sin fulla potential om inte de kvinnliga medborgarna är jämnställda männen.

Visar 241 av 280 av totalt 367