Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 5 april 2016
  Sverige har en nyckelroll i arbetet för att stärka Somalia som land och få slut på kriget. Sverige har också ett egenintresse i att stödja Somalia, eftersom många unga svensksomalier annars kan komma att ansluta sig till terrorgruppen al-Shabaab. Det skriver Abdihakim Ainte, politisk kommentator och konsult från Somalia.
 • den 2 april 2016
  Vi är inga "nyttiga idioter" som EU kan använda för att verkställa sin cyniska plan. När politiska beslut påverkar den humanitära situationen för människor kan vi inte blint följa dem. Det skriver Katrin Kisswani, ordförande för Läkare Utan Gränser Sverige, med anledning av den kritik organisationen fått för att ha avslutat sin verksamhet för...
 • den 31 mars 2016
  Vi har svårt att förstå Sidas inställning till de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Det skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union, i en replik på Sidas inlägg om ILO:s rekommendation 204. För att långsiktigt ta människor ur fattigdom krävs goda arbetsvillkor, social dialog och sociala skyddsnät i linje med ILO:s Decent Work agenda....
 • den 30 mars 2016
  Västmakterna har skuld till flyktingkrisen, men istället för att ta ansvar för misslyckade militära insatser fortsätter man tro att vapen och bomber kan lösa konflikter. Jöran Lindeberg vill att staterna ska lära av sina misstag.
 • den 18 mars 2016
  Hur relevant är ILO:s rekommendation för varje enskilt land? Det frågar Sida efter att ha kritiserats av LO kring ett remissvar om socialt skydd för utsatta arbetare. Sida skriver att rekommendationen 204 förmodligen är mest relevant där industrialiseringen tagit fart, och att man arbetar för att stärka samarbetet mellan arbetsgivare, arbetstagare och...
 • den 3 mars 2016
  Sverige är en av världens största givare av demokratibistånd. Vi drar inte ner mer här än vad snittet är på andra områden. Det skriver biståndsminister Isabella Lövin i en replik på tidigare debattinlägg i OmVärlden i veckan, där nedskärningarna inom biståndet till demokrati och mänskliga rättigheter kritiseras.
 • den 1 mars 2016
  Allt fler länder stiftar lagar som försvårar arbetet för de mänskliga rättigheterna. Därför är det oroväckande att även den svenska regeringen stoppar stöd till människorättsförsvarare och viker sig för påtryckningar från odemokratiska stater. Det skriver Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.
 • den 29 februari 2016
  Under alliansregeringsåren vässades Sveriges profil betydligt i biståndet. Dels med nya krav på resultatredovisning, dels med ett tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Nu är S-MP-regeringen i färd med att slarva bort frihetsagendan. Det skriver Martin Ängeby, chef för den liberala biståndsorganisationen Silc.
 • den 22 februari 2016
  Globalt är alkohol den femte största riskfaktorn för ohälsa. Många biståndsprojekt skulle bli mer effektiva om alkoholens roll togs med i analyser och åtgärdsplaner – och många organisationer skulle må bra av att se över sin egen alkoholpolicy. Det skriver Mona Örjes, ordförande för IOGT-NTO-rörelsen.
 • den 17 februari 2016
  Världen behöver mer bistånd men knappast mer pengar till militären. Sverige kommer att göra allt för att upprätthålla denna viktiga princip. Det lovar nu Isabella Lövin i en replik på gårdagens debattinlägg där femton organisationer uttrycker sin oro för Sveriges position i frågan inför OECD DAC:s högnivåmöte i veckan.
 • den 16 februari 2016
  Mycket står på spel när OECD:s medlemsländer träffas den 18 februari för att enas kring en ny definition av biståndet. Som ett av få länder säger Sverige nej till förslaget att vissa militära insatser ska få räknas som bistånd. Pressen är nu stark på Sverige att omvärdera sin position. 15 civilsamhällesorganisationer uppmanar därför regeringen att stå fast...
 • den 11 februari 2016
  Det är ockupationen som är kärnfrågan – inget land i världen anser att Marocko har rätt till Västsahara. Med de orden avslutar Lena Thunberg debatten om det uteblivna erkännandet av Västsahara – för den här gången.
 • den 9 februari 2016
  De militanta islamistiska grupperna ökar sitt inflytande i regionen och det finns bevis för att de rekryterar ur lägren i Tindouf. Detta är ett reellt problem som Polisario bör ta på allvar. Det skriver terrorforskaren Magnus Norell i ett inlägg in den pågående debatten om Västsahara.
 • den 4 februari 2016
  Världen får inte upprepa misstagen från fredsförhandlingarna i Balkan där den etniska uppdelningen cementerades och kvinnors rättigheter prioriterades bort. Om fredsprocessen i Syrien ska lyckas måste kvinnorna få inflytande över förhandlingarna. Det skriver Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.
 • den 2 februari 2016
  Debatten om Sveriges beslut att inte erkänna Västsahara fortsätter. "Polisario har varken bombat eller kidnappat – de har vädjat om stöd från omvärlden för folkrätten och internationell lag", skriver Lena Thunberg från Tidskriften Västsahara.
 • den 1 februari 2016
  Förra veckan hävdade frilansjournalisten Bengt G Nilsson på OmVärlden Debatt att det är bra att Sverige valt att inte erkänna Västsahara. "Inte i något avsnitt bemöter Nilsson det faktum att inte ett enda land i världen erkänner Marockos rätt till det ockuperade Västsahara, eller att FN betraktar Västsahara som Afrikas sista koloni", svarar nu Aliyen...
 • den 28 januari 2016
  Västsahara under Polisario har alla förutsättningar att bli en failed state, en misslyckad stat utan möjlighet att erbjuda sina medborgare demokratiska och mänskliga livsvillkor. Därför är det bra att Sverige valt att inte erkänna Västsahara nu. Det skriver frilansjournalisten Bengt Nilsson i en replik till Malainin Lakhal.
 • den 25 januari 2016
  Det var med förvåning och stor oro som de flesta västsaharier tog emot beskedet att Sverige inte kommer att erkänna Västsahara. ”Det är beklämmande att Sverige går så långt att de menar att det är just folkrättsliga aspekter som hindrar ett erkännande”, skriver Malainin Lakhal, frilansjournalist och västsaharier.
 • den 21 januari 2016
  När världens makthavare denna vecka samlas i World Economic Forum i Davos så passar Oxfam på att uppmärksamma dem på att en procent av jordens befolkning nu äger mer än de resterande 99 procenten tillsammans. ”En bidragande orsak till de växande klyftorna stavas skatteparadis”, skriver Corinne Appelgren, kommunikationsansvarig på Oxfam Sverige.
 • den 11 januari 2016
  Vapenhets och militarisering leder sällan till fred på lång sikt, snarare förlänger de väpnade konflikter. Istället för att på Folk och Försvar i Sälen fokusera på värnplikt och NATO-medlemskap borde Sverige lägga mer energi på nödhjälp och demokratibistånd, skriver Grön Ungdoms Hanna Lidström
 • den 21 december 2015
  Med anledning av domen mot den norska biståndsorganisationen Norska Flyktingrådet efter att en anställd kidnappats lyfter säkerhetsrådgivaren Karl Bergkvist vikten av att svenska biståndsorganisationer förtydligar sitt arbetsgivaransvar för anställdas säkerhet vid utlandsarbete. “Det behövs en höjd miniminivå”, skriver han.
 • den 10 december 2015
  Fyra politiska ungdomsförbund saknade unga representanter på FN:s klimatkonferens i Paris. De gjorde därför gemensam sak och deltog på mötet i en egen samarbetsdelegation. “Att stänga ute ungdomar från förhandlingarna blir ett sätt att frånsäga sig ansvar och lägga bördan på den som saknar makt att påverka”, skriver representanter för delegationen.
 • den 23 november 2015
  Biståndsminister Isabella Lövin menar att minoritetsgrupper inte är exkluderade i regeringens kommande strategier för Syrien, Mellanöstern och Nordafrika. I en replik på en debattartikel av Afram Yakoub, ordförande i Assyriska riskförbundet, skriver hon också att regeringen nu visar handling, vilket efterlystes i Afram Yakoubs debattinlägg.
 • den 17 november 2015
  Migration är en seger för tre parter: migrantens hemland, landet dit migranten migrerar och för migranten själv. Det framgår av en ny studie som Forum Syd lanserar idag. Organisationen konstaterar att det är världens 250 miljoner migranter som gör att ekonomin i världens rika länder går ihop. Utan migranter stannar Sverige, skriver Forum Syds...
 • den 10 november 2015
  När ett land drabbas av konflikt väljer internationella biståndsgivare att prioritera de stora internationella biståndsorganisationerna, istället för att gå via de lokala aktörerna som kan språket, har folkets förtroende och är snabbare på plats. De stora givarna, som Sida, borde istället samarbete mer med dessa aktörer och stärka deras kapacitet. Det...
 • den 9 november 2015
  Inget land i EU tar så mycket pengar från biståndet som Sverige för att finansiera flyktingmottagandet. Trots det öppnar finansminister Magdalena Andersson för att ta mer pengar från biståndet när flyktingarna blir fler. Europaparlamentarikern Bodil Valero (Mp) kräver en utredning om vad dessa pengar verkligen används till och tycker också att svenska...
 • den 2 november 2015
  Regeringens och Sidas ointresse för globala hälsofrågor är oroväckande. Det skriver bland andra läkarna Johan von Schreeb, Andreas Wladis och Jenny Löfgren. De har fyra förslag på hur Sverige bättre kan bidra till att förändra en situation där 5,5 miljarder människor inte har tillgång till säker kirurgisk vård.
 • den 26 oktober 2015
  I höst tar Sverige fram en ny biståndsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Det är ett bra tillfälle stå upp för minoritetsgrupper i Syrien och Irak som nu hotas av utrotning, skriver ordföranden i Assyriska riksförbundet, som anser att Sveriges uttalade sympati för dessa grupper måste omvandlas till konkret handling.
 • den 20 oktober 2015
  Sverigedemokraternas slogan att "hjälpa på plats" ska skapa en bild av partiet som empatiskt och humanistiskt, men syftet är egentligen att avpolitisera partiets motstånd mot flyktingmottagning och invandring. Det skriver Kristofer Lindh, som nyligen lagt fram sin universitetsuppsats "Right wing aid - a study of the rhetorical fusion between humanitarianism...
 • den 13 oktober 2015
  Efter replikskiftet i OmVärldens nyhetsflöde om regeringens biståndsbudget nästa år väljer Moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten att svara i debattform. Hon skriver att biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer i en intervju med OmVärlden bara bekräftar kritiken.
 • den 12 oktober 2015
  En ny rapport från Delegationen för migrationsstudier, Delmi, slår fast att det måste bli lättare och billigare för världens migranter att skicka hem pengar till sina familjer och att de måste få större möjligheter att investera pengarna i produktiva verksamheter. Utvecklingspolitiken spelar här en stor roll, men den svenska biståndsmyndigheten Sida saknar...
 • den 5 oktober 2015
  Sveriges biståndspolitik, såsom den är formulerad i Politik för global utveckling (PGU) kan inte genomföras fullt ut. Det menar Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, som skriver att Sverige hämmas av OECD:s biståndskriterier och att angelägna insatser uteblir. Därutöver kan regeringen inte heller utkrävas ansvar för...
 • den 1 oktober 2015
  Sverige ska, enligt regeringen, ha världens mest ambitiösa klimatpolitik, samtidigt som vi ska satsa stort på tillväxtmarknader i länder som riskerar att drabbas hårt av klimatförändringarna. Det är därför viktigt att svenska företag tar ett större ansvar för en hållbar utveckling. Det skriver Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante...
 • den 30 september 2015
  Inför det stundande parlamentsvalet i Burma står det klart att regimen fortsätter att diskriminera och förfölja den muslimska minoritetsgruppen rohingya. Svenska Burmakommittén kräver att Sveriges regering, företrädare för EU och även andra biståndsfinansierade svenska aktörer står upp för de mänskliga rättigheterna och kräver ett slut på förtrycket.
 • den 28 september 2015
  Världen har kommit överens om nya globala utvecklingsmål, men hur ska de uppnås? Det är ingen lätt uppgift, men det är först när det finns tillförlitlig data om de människor som har störst behov, som vi kan avgöra om vi kan nå målen eller inte, skriver Pernille Fenger, chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA:s nordiska kontor.
 • den 25 september 2015
  Idag godtar världens ledare 17 nya globala mål för hållbar utveckling. Målen är allas vårt gemensamma ansvar och tillsammans kan vi utrota fattigdomen och försäkra oss om att ingen hamnar på efterkälken. Det skriver FN:s utvecklingsorgan UNDP:s svenska representant Caroline Åberg.
 • den 17 september 2015
  Statistiken visar att bland annat Sverige misslyckats med att stärka jämställdheten i internationella organ, vilket är ett brott mot konventionen om att avskaffa all form av diskriminering av kvinnor. Det skriver bland andra Elisabet Fura, Elisabeth Massi Fritz, Thomas Hammarberg och en rad ambassadörer, tidigare FN-anställda och företrädare för svenska...
 • den 15 september 2015
  I reportaget "Oljepengarna försvann" befäster OmVärlden en ensidig, stereotyp bild av det rätt okända landet Angola. Det skriver Sveriges ambassadör Lena Sundh, som också lyfter de stora framsteg som landet gjort de senaste 13 åren.
 • den 31 augusti 2015
  Sveriges många ideella organisationer investerar stora belopp i värdepapper, men många av marknadens kapitalförvaltare vill inte teckna kollektivavtal för sina anställda. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius ger tre skäl för den ideella sektorn att engagera sig för schyssta villkor i finansbranschen.
 • den 17 augusti 2015
  Tre månader av landsomfattande protester i Honduras och Guatemala. El Salvador upplever just nu en av de mörkaste etapperna i landets moderna historia. OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer skriver om ett mejl från en nära vän och hur svenskt bistånd kan göra nytta, men också om hur utbredd straffrihet kan skada och skapa kaos.

Visar 241 av 280 av totalt 429