Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 14 augusti 2015
  Mer än en fjärdedel av Sveriges utlandsbistånd lämnar inte landet, utan stannar i Dalarna eller Blekinge. Men Sveriges arbete med solidaritet och hållbar utveckling slutar inte vid Öresund eller Treriksröset, skriver Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Hans Linde. Vänsterpartiet lovar att i kommande budgetförhandlingar med regeringen lyfta minskade...
 • den 12 augusti 2015
  Trots att en fri och granskande media är viktig för ett lands demokratiska utveckling går bara en bråkdel av de miljarder, som västvärlden lägger på demokratibistånd, till mediestöd och kompetensutveckling. Det skriver Internationella IDEA:s expert på valprocesser, Seema Shah, och kommunikatör Cajsa Collin. De menar bland annat att mer bistånd bör gå till...
 • den 3 juli 2015
  Bjud in oliktänkare och publik. Och få med fler politiker i samtalet. Det är några av sakerna som står på önskelistan när Anna Sjöblom från Läkare utan gränser summerar årets Almedalsvecka och ser fram emot nästa.
 • den 1 juli 2015
  Syftet med seminariet om 13 års bistånd i Afghanistan var inte att s prida en negativ bild av landet, skriver Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo i en replik till SAK:s Anna-Karin Johanssons debattartikel.
 • den 1 juli 2015
  We Effect svarar på kritiken från journalisten Erik Esbjörnsson om att deras undersökning är ett slöseri med biståndspengar. De menar att obetänksamheten ofta får vara bildredaktör när det kommer till bilder från andra sidan jorden.
 • den 1 juli 2015
  En tvivelaktig undersökning med bristande underlag, och framför allt ett slöseri med biståndspengar för att få uppmärksamhet. Frilansreporter Erik Esbjörnsson kritiserar idag We Effects granskning av svenska tidningars bild av privatpersoner i Afrika.
 • den 29 juni 2015
  I juli röstar EU-parlamentet om land-för-land rapportering för att försvåra att investeringar som skulle kunna hjälpa fattiga istället placeras i skatteparadis. Trots det svenska engagemanget oroar sig Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström för att frågan inte tas på tillräckligt stort allvar. I Almedalen kräver hon offentliga ägarregister över...
 • den 29 juni 2015
  Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson befarar att en konstruktiv diskussion om utvecklingen i, och biståndet till, Afghanistan undergrävs om till exempel Sida och OmVärlden ger en bild av att Afghanistan är ett svart hål av hopplöshet.
 • den 22 juni 2015
  I våras gick debatten varm kring hur utrikesskorrespondenter tolkar de länder de rapporterar från. Nu vill frilansjournalisten Clara Lee-Lundberg att alla utrikeskorrespondenter ska gå en obligatorisk kurs i att se sig själv ur ett postkolonialt perspektiv.
 • den 9 juni 2015
  Om utländska organisationer ska gå in och hjälpa till att förbättra jordbruket i Centralafrikanska republiken kan de inte gå in kraftfullt, utan snarare ödmjukt och respektfullt inför de kunskaper och traditioner som redan finns, skriver Emelie Mararv i ett svar till Pär Vikströms debattartikel om att Sverige borde gå in med ett stöd på 100 miljoner dollar.
 • den 1 juni 2015
  “Jag är övertygad om att rättegången mot Hissène Habré blir en vändpunkt för rättvisan i Afrika, och att den innebär slutet på de omfattande och kontinuerliga kränkningarna i Tchad”. skriver Jacqueline Moudeina, jurist från Tchad och mottagare Right Livelihood-priset 2011.
 • den 28 maj 2015
  Centralafrikanska republiken är inte bara ett av världens fattigaste länder, utan också ett av de mest bortglömda. Det är dags att Sverige ändrar på det. Vi borde gå in med ett stöd på 100 miljoner dollar och inleda en dialog med alla delar av samhället för att finna en väg bort från denna situation. Det skriver den tidigare biståndskonsulten Pär Vikström.
 • den 21 maj 2015
  Arbetet i Sverige med att minska den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländer är redan igång men nu måste näringslivet involveras. Det skriver Uno Fors och Kerstin Borglin från Spider – The Swedish Program for ICT in Developing Regions – som svar på debattartikeln ”Så kan den digitala klyftan minskas genom svenskt utvecklingssamarbete”.
 • den 11 maj 2015
  Internet kom med ett löfte. Alla oavsett rikedom, social ställning och geografisk hemvist skulle kunna ta del av det globala informationsflödet. Internetekonomin skulle bli utvecklingsländernas chans att ekonomiskt närma sig västvärlden, men så har det inte blivit. Istället riskerar den digitala klyftan mellan västvärlden och utvecklingsländerna att vidgas....
 • den 28 april 2015
  58 miljoner barn i världen får inte i gå i skolan och 100 miljoner barn går inte ut grundskolan. Världens länder behöver göra mer för att se till så att alla människor ska få tillgång till den utbildning som de har rätt till. Utbildning måste bli en av grundpelarna i förhandlingarna om FN:s agenda för en hållbar utveckling. Det skriver biståndsminister...
 • den 21 april 2015
  Det är lätt att säga att Europa bör öppna sina gränser och skapa legala vägar för migranter, men tala också om för migranterna att en anledning till att de klamrar sig fast vid båtrelingarna intill Europas murar är biståndet som från början var tänkt att hjälpa dem att skapa ett bättre liv på täppan hemma i byn, skriver OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer.
 • den 7 april 2015
  Enligt klimat- och miljöminister Åsa Romson var den tidigare regeringens klimatpolitik "ett skämt". Man kan alltså förvänta sig rejält höjda ambitioner av den rödgröna regeringen, inte minst inom det internationella utvecklingsarbetet. Det skriver Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores som också bjuder på fem avgörande beslut...
 • den 1 april 2015
  I Kosmos Energys styrelse sitter den svenske finansmannen Lars Thunell, som i dagarna kan fira avslutade provborrningar efter olja kring Cap Boudjour, utanför Västsaharas kust. I tre månader har företaget prospekterat efter olja på vatten, som de facto tillhör ett ockuperat territorium. Det strider mot folkrätten.
 • den 27 mars 2015
  På tisdag hålls en givarkonferens för Syrien i Kuwait. Behovet av ett mer långsiktigt stöd till regionen är stort. Därför behöver givarländerna bli bättre på att samverka och samordna sitt humanitära-, utvecklings-, säkerhets- och utrikespolitiska arbete. Det skriver Trygve Ølfarnes, biträdande chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s Nordenkontor.
 • den 24 mars 2015
  Varje år skickar svensk-somalier i Sverige 500 miljoner kronor till sina anhöriga i Somalia. Det är nästan dubbelt så mycket som det svenska biståndet till landet och räcker till att försörja 100 000 familjer. Diasporan är en viktig aktör för utveckling i de länder där den har sitt ursprung. På vissa platser är den kanske den enda aktör som aktivt och...
 • den 17 mars 2015
  Klimatrelaterade katastrofer som översvämningar och tropiska cykloner ökar. Bara under 2013 dödades 22 000 personer i den här typen av katastrofer, som totalt drabbade 97 miljoner människor. Trots detta satsas bara fyra procent av världens bistånd på att förebygga konsekvenserna av katastrofer. För att minska sårberheten inför naturkatastrofer bör man finna...
 • den 10 mars 2015
  I ett debattinlägg svarar två insatschefer vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) på den kritik mot myndighetens ebolainsats, som OmVärlden lyft i två artiklar. Bland annat menar de att arbetsuppgifterna vid svåra insatser sällan blir dem man först tänkt sig, och just denna denna insats skedde i en turbulent situation där förutsättningarna...
 • den 3 mars 2015
  "Sveriges i princip obefintliga hantering av återvändande jihadister och militanta islamister måste upphöra. Ovilja, feghet och naivitet kännetecknar svensk säkerhetspolitik inom intern terrorismbekämpning, mer än bristande kunskaper" skriver Xoncha Nouri.
 • den 20 februari 2015
  Biståndsministers statssekreterare Ulrika Modéer svarar på kritiken från Kajsa Johansson om transparens inom biståndet. Ulrika Modéer hävdar att Sverige som givarland bör bli mer öppna.
 • den 9 februari 2015
  Debatt . En utredning pekar ut brister i UD:s hantering av biståndet. Biståndsminister Isabella Lövin (mp) skriver att hon tar kritiken på allvar och utgår från rapporten när hon drar igång ett förändringsarbete för att förtydliga bland annat hanteringen av kärnstödet.
 • den 15 december 2014
  Inga övertygande bevis har någonsin framkommit som tyder på att GM-grödor utgör en risk. Ändå motsätter sig vissa organisationer fältförsök kring grödor som kan avhjälpa allvarlig näringsbrist och rädda livet på miljontals fattiga människor. Det menar forskarna Jens Sundström och Torbjörn Fagerström.
 • den 9 december 2014
  Avsättandet av Burkina Fasos president kan vara starten för en ”afrikansk vår”. Men en vår behövs också i det internationella samfundets – och Sveriges – Afrikapolitik. Den internationella apatin gentemot de afrikanska evighetspresidenterna bidrar till att upprätthålla en idé om att grundläggande politiska spelregler inte riktigt räknas i Afrikas unga...
 • den 9 december 2014
  Antalet svåra konflikter har ökat under senare år. Stridigheterna rör sig över landsgränser och skapar grogrund för terrororganisationer och organiserad brottslighet. Det blir en osäkrare värld för alla. Som motvikt behövs en ökad satsning på fredsbyggande verksamhet skriver Sven–Eric Söder, generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.
 • den 1 december 2014
  "Stöd vidare utredning av omständigheterna kring Dag Hammarskjölds och 15 andra personers död". Det skriver bland andra KG Hammar, Henning Mankell och OmVärldens Anki Wood i ett öppet brev till regeringen.
 • den 24 november 2014
  Många små mikroföretag utgör en bra grogrund för driftiga entreprenörer och växande företag. En satsning på dem stärker den demokratiska och inkluderande utvecklingen, skriver Charlotte Bohman, Generalsekreterare för Hand in Hand Sweden.
 • den 20 november 2014
  EU har lovat att senast år 2015 bidra med 0,7 procent av unionens BNI för att bekämpa den extrema fattigdomen. Nu visar en rapport att EU-länderna inte når målet och att Sverige, som förvisso uppnår sitt enprocentsmål ändå är ett av de EU-länder som urholkar biståndet mest. Om inte regeringen redovisar hur de miljarder den tar från bistånd till migration...
 • den 10 november 2014
  Sveriges nya regering har nu en unik chans att driva på i de pågående EU-förhandlingarna om att införa öppna ägarregister för företag. Det är helt nödvändigt att bryta upp sekretessen som gör skatteflykten möjlig.
 • den 3 november 2014
  IS framfart i Syrien och Irak påverkar kvinnors livssituation långt utanför konfliktens epicentrum. Över hela Mellanöstern oroar sig kvinnorättsförsvarare för IS framfart och inflytande, skriver Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till kvinna.
 • den 20 oktober 2014
  Regeringen måste visa att den menar allvar med sitt erkännande av staten Palestina. Nu gäller det för Sverige och det internationella samfundet att se till att Israel lever upp till sina skyldigheter som ockupationsmakt – i stället för att själva betala notan för det sönderbombade Gaza, skriver journalisten Mikael Löfgren.
 • den 14 oktober 2014
  Sveriges nya regering bör arbeta för att få fler svenskar på nyckelposter i EU-kommissionen och för att förstärka EU:s utrikesförvaltning. Det menar Bertil Odén, skribent med lång erfarenhet av bistånds- och utvecklingsfrågor.
 • den 29 september 2014
  Vi uppmanar den nya regeringen och de svenska EU-parlamentarikerna att stödja de afrikanska ländernas möjligheter att förhandla fram handelsavtal som gynnar utvecklingen. Det skriver Gabi Björsson från Afrikagrupperna och Erik Lysén från Svenska kyrkan.
 • den 19 september 2014
  Swedfunds tidigare styrelseordförande Lars Gårdö har läst Helena Thorfinns roman Innan floden tar oss . Mycket i boken är tankeväckande, skriver han, samtidigt är han kritisk till hur författaren beskriver näringslivets roll i fattigdomsbekämpningen.
 • den 16 september 2014
  Isabella Lövin (MP) - Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss nu en tät dialog kring utvecklingen av politiken för bistånd och global utveckling.
 • den 10 september 2014
  Socialdemokraternas politik för internationellt utvecklingssamarbete tar sin utgångspunkt i grunden för socialdemokratisk politik: Genom människors möjlighet till organisering, arbete och egen försörjning skapas frihet och välstånd. Det som har tagit vårt land från svält och förtryck till dagens välstånd gäller också globalt.
 • den 10 september 2014
  Kristdemokraternas utgångspunkt i biståndspolitiken grundar sig i övertygelsen om att vi alla har ett moraliskt ansvar att utrota fattigdom och förtryck! Hårdare än något annat parti har vi stått upp för målet att minst en procent av Sveriges BNI ska gå till bistånd.

Visar 281 av 320 av totalt 429