Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 10 september 2014
  Företrädare från regeringen vill gärna ställa sig högst upp på godhetens piedestal för att de lyckats nå enprocentsmålet, av svenskt BNI som går till bistånd. Frågan man då måste ställa sig är vad dessa dryga 38 miljarder går till? Det är inte är hållbart att ha ett enprocentsmål till vilket pris som helst.
 • den 10 september 2014
  Folkpartiet kan aldrig acceptera att människor lever i fattigdom och förtryck. Vi står därför upp för ett generöst bistånd och enprocentsmålet. Med Folkpartiet sätts ljuset på större insatser för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
 • den 9 september 2014
  Det är i år 52 år sedan riksdagen antog proposition 100 och vårt land inledde sitt utvecklingssamarbete. Efter mer än fem decennier av svenskt bistånd vet vi att bistånd kan göra stor skillnad och vi vet vad som krävs för att biståndet ska vara framgångsrikt och nå sina mål.
 • den 9 september 2014
  I dag är det fem dagar kvar till valet. I skrivande stund vet vi inte valresultatet, men jag tror och hoppas att Sverige snart har en ny regering. En regering med stark grön prägel och en utrikespolitik med gröna visioner och förnyad handlingskraft.
 • den 3 september 2014
  Biståndet är inte längre riktat till fattiga människor, skrev Helena Thorfinn, författare och fd policyrådgivaren på Sida, i en krönika i OmVärlden. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka svarade att Sida arbetar med olika strategier och insatser för verkligen nå dem som lever i utsatthet och fattigdom. Helena Thorfinn föreslår nu att Sidachefen...
 • den 20 augusti 2014
  Afrikanska länder tecknar nu i all hast handelsavtal med EU för att möta den deadline som EU ensidigt satt till 1 oktober. En artikel i OmVärldens nyhetsbrev den 14 augusti beskriver avtalet mellan EU och Västafrika. Men den utbredda kritiken mot dessa handelsavtal nämns inte i artikeln.
 • den 11 augusti 2014
  Svenska företag, som Atlas Copco och Scania, löper risk att kopplas samman med – och bidra till – kränkningar av mänskliga rättigheter i Colombia. Därför bör den svenska ambassaden ges ett tydligare uppdrag att uppmärksamma företagen på riskerna och ge vägledning i företagsansvar.
 • den 16 juni 2014
  Det svenska biståndet bygger inte på en idé om tillväxt som med automatik ska sippra ned till de fattigaste. Sida arbetar med olika strategier som ska komplettera varandra för att vi ska nå de fattiga och utsatta. Det skriver Sidas generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka, i ett svar på Helena Thorfinns krönika ”Elefanten i rummet", i förra numret av...
 • den 16 juni 2014
  Vi är glada över att Expertgruppen för biståndsanalys nu är i fullt arbete och har presenterat en första rapport. Sida arbetar hela tiden med att bli bättre på att följa upp resultat, det är vår skyldighet mot svenska skattebetalare, men framför allt mot de människor som biståndet ska stödja. Därför är genomgångar av nya metoder som i det här fallet...
 • den 16 juni 2014
  Att utvärdera bistånd med så kallade randomiserade effektutvärderingar är en trend som många givare är på väg att överge. Det anser tre representanter från konsultföretaget Indevelop, som utför merparten av Sidas utvärderingar, i ett svar till Expertgruppen för biståndsanalys, EBA.
 • den 11 juni 2014
  Centralafrikanska republiken, CAR, slits sönder av konflikter där väpnade grupper dödar varandra och civila. Konsekvenserna är förödande. Nästan hela befolkningen är i desperat behov av mat. Det skriver Arif Husain, chefsekonom på FN:s livsmedelsprogram, efter ett besök i landet.
 • den 20 maj 2014
  Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) anser att en av de viktigaste metoderna för att mäta effekter av biståndsfinansierade utvecklingsprojekt används för lite i Sverige. Denna brist inom biståndsutvärdering måste åtgärdas, menar rapportförfattaren Anders Olofsgård och EBA-ledamoten Jakob Svensson.
 • den 29 april 2014
  För 20 år sedan enades FN:s medlemsländer i Kairo om att människor har rätt att besluta inte bara om sitt barnafödande, utan också om sin sexualitet. En självklarhet kan det tyckas – men där föddes begreppet SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
 • den 7 april 2014
  Regeringens biståndspolitiska plattform skapar större hål än vad den täpper till. Dessutom är skrivelsens status oklar, skriver Kenneth G Forslund (S) i en replik till biståndsminister Hillevi Engström.
 • den 2 april 2014
  Mänskliga rättigheter måste stå i fokus när omvärlden stödjer reformarbetet i Burma/Myanmar. Det skriver Civil Rights Defenders, Fonden för Mänskliga Rättigheter och Svenska Burmakommittén i en debattartikel, i samband med att FN:s människorättsråd ska ta fram en resolution om landet.
 • den 25 mars 2014
  Ökningen av läkemedelsresistent tuberkulos utgör ett växande hälsohot. Sjukdomen är på frammarsch inte bara i länder som Sydafrika, Tadzjikistan och Indien utan även i Europa där nära en femtedel av de nya fallen finns.
 • den 18 mars 2014
  Sverige borde satsa på småbönder snarare än på demokrati i Kenya. Utan en produktivitetsökning i jordbruket är förutsättningarna för utveckling dåliga. Det skriver den tidigare Sidamedarbetaren Anders Östman i en replik till Anders J Rönquist som är Sveriges biståndsråd i Kenya.
 • den 12 mars 2014
  I morgon väntas regeringen fatta beslut om den biståndspolitiska plattformen. Socialdemokraterna uppmanar dem att låta bli. ”Vi socialdemokrater sträcker ut handen till er på regeringssidan och öppnar för att den plattform som nu är i sitt slutskede läggs åt sidan”, skriver Kenneth G Forslund i en debattartikel.
 • den 12 mars 2014
  Den internationella vapenhandeln är en ljusskygg verksamhet, präglad av korruption och mutor. Det är naivt att tro att den svenska vapenexporten skulle vara förskonad. En avgörande orsak till att Sverige är indraget i skumma affärer är de så kallade motköpen. Alliansregeringen kritiseras av Transparency International för bristande hänsyn till risker för...
 • den 11 mars 2014
  I OmVärlden 1:2014 kritiserade den pensionerade Sidamedarbetaren Anders Östman Sveriges satsningar på jordbruk i Kenya. Här får han svar av Sidas biståndsråd i Kenya, Anders J. Rönquist.
 • den 11 mars 2014
  Sveriges landstrategi för Kenya är inte verklighetsförankrad. Det livsnödvändiga jordbruksstödet prioriteras ner på bekostnad av osäkra satsningar på demokrati och mänskliga rättigheter. Det anser Anders Östman som under trettio år har arbetat med det svenska biståndet.
 • den 7 mars 2014
  ”Jämlikhet för kvinnor är framsteg för alla”. Temat för årets internationella kvinnodag borde vara en självklarhet. Detta eftersom inget land kommer att nå sin fulla potential om inte de kvinnliga medborgarna är jämnställda männen.
 • den 4 februari 2014
  Nyligen kom nya siffror från OECD där man reviderar ner den förväntade tillväxten i Bric-länderna. Inte minst i Indien har tillväxten stagnerat och valutan fallit vilket har skapat huvudbry för investerare. Men faran är överdriven, skriver Jonas Ahlén, vd för Storebrand Kapitalförvaltning i Sverige.
 • den 4 februari 2014
  Sverige bör stödja fredsprocessen i Colombia, skriver företrädare Latinamerikagrupperna, Colombianätverket och den colombianska gruppen Colombianas y Colombianos por la paz i en debattartikel på OmVärldens webb den 20 november. Ambassaden i Bogotá delar helt debattörernas uppfattning om att Sverige kan bidra till en fredlig lösning på konflikten i Colombia....
 • den 3 februari 2014
  I sitt förra debattinlägg var även Krause medveten om att det i flera av de fattigaste afrikanska länderna saknas vissa grundförutsättningar för att frihandel ska fungera. Han menade att detta var anledningen till att förmånliga handelsavtal med bland andra EU inte har gett Afrika det förväntade ekonomiska lyftet.
 • den 3 februari 2014
  I sin replik tycks Ann-Helen Meyer von Bremen mena att eftersom världen inte är perfekt så måste handeln tyglas. Men problemet med det argumentet är att världen knappast blir mer perfekt med mindre handel (konsekvensen av en tyglad handel blir i regel mindre handel). Snarare visar våra erfarenheter på det omvända sambandet; världen blir allt mindre perfekt...
 • den 29 januari 2014
  Gerremo och Herthelius skriver att de har ägnat hela sina yrkesliv åt att arbeta med småbönder i Afrika. Trots denna erfarenhet väljer de att bagatellisera konflikten mellan böndernas och de stora utsädesföretagens intressen.
 • den 18 december 2013
  Att välmående samhällen är mindre sårbara inför klimatförändringarna är självklart. Vi anser också att utvecklingsländer ska ha rätt till en större andel av det återstående utsläppsutrymme som finns om vi ska klara tvågradersmålet. Däremot är det viktigt att samtidigt bedöma risker och möjligheter på både kort och lång sikt.
 • den 10 december 2013
  Danmark har engagerat sig i ”New Deal for Somalia”, för att stödja arbetet för fred och att bygga en stabil stat. Det internationella samfundets engagemang i detta arbetssätt kan sätta en helt ny standard för globalt samarbete kring fred, säkerhet och utveckling i bräckliga stater. Det skriver Danmarks utrikesminister.
 • den 4 december 2013
  Pär Krause varnar i Omvärldens nyhetsbrev den 27 november 2013 för riskerna med att begränsa dagens växthusgasutsläpp ur ett tillväxtperspektiv. Han pekar på en konflikt mellan ”ett temperaturmål” och miljarder människors möjligheter till en drägligare tillvaro. Naturskyddsföreningen ser tvärtom stora risker för världens fattiga kopplad till global...
 • den 3 december 2013
  Den svenska regeringen vill satsa på företagande och näringsliv i sitt bistånd till Afghanistan. Med tanke på den nedgång i ekonomin som väntas i landet är det klokt. Men det är viktigt att en framtida ekonomisk utveckling kommer de fattiga till del skriver Anna-Karin Johansson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.
 • den 27 november 2013
  När åtgärder i syfte att hejda den globala uppvärmningen kommer upp till diskussion riktas inte sällan udden mot påstådd klimatpåverkande produktion i många snabbväxande utvecklingsländer. Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste utvecklingsländerna minska ökningarna av sina utsläpp med 15-30 procent till år 2020, och även om det i debatten heter att produktionen...
 • den 20 november 2013
  Fredssamtalen i Colombia som nu pågått under ett år i Havanna har skapat hopp om en fredlig lösning på ett krig som varat i nära 50 år. Sverige som varit en viktig aktör i tidigare försök till fredssamtal i Colombia, har valt att ställa sig utanför de pågående fredssamtalen. Sverige skulle kunna spela en viktig roll. Med erfarenhet från en liknande...
 • den 12 november 2013
  De som vill se en demokratisk utveckling i Zimbabwe måste först förstå vilka finansieringskanaler som bär upp den nuvarande diktaturen. Det skriver Deniz Kellecioglu, doktorand i internationell ekonomi som bland annat arbetat för United Nations Economic Commission for Africa.
 • den 6 november 2013
  Den förra biståndsministern Gunilla Carlssons och hennes statssekreterares lön har under fyra år tagits direkt från biståndsbudgeten. Det är illa. Ministrar och statssekreterare ska betalas ur Regeringskansliets post för förvaltningskostnader. Ännu mer illa blir det när agerandet granskas i skenet av den politik som förts gällande informationsanslaget i...
 • den 23 oktober 2013
  Sverige vill skapa förutsättningar för att skicka tillbaka ensamkommande flyktingbarn till Afghanistan, bland annat genom att bygga ”välkomstcentrum”, som kan ta emot dem på plats. Men riskerna är stora för dem som skickas tillbaka, skriver Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.
 • den 16 oktober 2013
  I internationell media börjar skrämmande rapporter om konflikten i norra Nigeria bli vardag. Förra veckan genomfördes en attack mot studenter på universitet i Gujba där en grupp beväpnade män tog sig in och sköt ihjäl minst 40 unga män. Återigen är det terrorismgruppen Boko Haram som tros ligga bakom dådet och oron ökar nu dag för dag inför valet 2015. Det...
 • den 9 oktober 2013
  Är det alltid bra med granskning av biståndet? Svaret är givetvis ja. Det finns alldeles för mycket kring bistånd och utveckling vi inte vet. Ju mer vi granskar desto bättre. Men är all granskning därmed bra granskning? Tyvärr inte och Svenska Dagbladets nystartade ”granskning” av FN-biståndet är inte bara bristfällig, den riskerar att förvärra kunskaperna...
 • den 23 september 2013
  15,5 miljoner barn arbetar i ett annat hushåll än sitt eget. 70 procent av dem är flickor. Barn i hushållsarbete utsätts ofta för våld, övergrepp och lever ibland under slavliknande förhållanden. ILO:s konvention för hushållsarbetare är ett genombrott men Sveriges regering har ännu inte ratificerat den.
 • den 23 september 2013
  Världen är religiös och därför är kunskap om religion avgörande för ett effektivt utvecklingssamarbete. Religionsanalys måste bli en självklar del av arbetet på UD och Sida liksom hos det civila samhället. Det skriver företrädare för fyra svenska biståndsorganisationer.

Visar 321 av 360 av totalt 429