Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 28 november 2012
  I förra numret av OmVärlden skrev Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i en debattartikel om en ny planerad biståndsform, där pengar ska betalas ut först när projekten är genomförda. Förslaget leder till att biståndet blir välgörenhet, skriver Luis Larrea, Svalorna, i ett svar.
 • den 21 november 2012
  I de två senaste nyhetsbreven har frågan om hur man bäst hjälper missbrukande barn debatterats. Bryter behandlingsmetoder som sprututbyte och annan ”harm-reduction” mot Barnkonventionens intentioner? Per Johansson från RNS, menar det, medan Rädda barnens Eva Geidenmark menar att det är viktigt att arbeta på olika sätt för att stötta och stärka barn som...
 • den 14 november 2012
  Det är inte första gången som Rädda Barnen genom sitt stöd till och samarbete med Child rights international network (CRIN) blir anklagade för att vara drogliberaler.
 • den 14 november 2012
  In March 2013, the UN Human Rights Council will devote a day to discuss children's right to health. In preparation, the UN called for input from NGOs and others.
 • den 14 november 2012
  Fredrik Reinfeldt har precis besökt Burma. Resan gjordes för att genom politisk dialog, utvecklingssamarbete, handel och investeringar stödja de viktiga reformer som nu genomförs i Burma enligt Reinfeldt. Vi välkomnar att Reinfeldt gjort detta besök, i synnerhet då han under resan gjort uttalanden om att mänskliga rättigheter måste stärkas i Burma. Nu...
 • den 7 november 2012
  I mars 2013 kommer FNs råd för mänskliga rättigheter, där 47 av FN:s medlemsländer ingår, att ägna en hel dag åt att diskutera frågan om barns rätt till hälsa, som regleras i artikel 24 i Barnkonventionen. FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, OHCHR, kommer att lägga fram en rapport om läget när det gäller barns rätt till hälsa som grund för...
 • den 31 oktober 2012
  När ett antal av världens miljö- och klimatministrar samlades i Seoul förra veckan var läget i de internationella klimatförhandlingarna ansträngt. Mindre än två månader innan FN:s kommande klimatmöte i Quatars huvudstad Doha är fortfarande flera positioner oklara.
 • den 24 oktober 2012
  I en lång debattartikel går biståndsminister Gunilla Carlsson i svaromål mot kritiken av årets biståndsbudget. Fattiga och ofria människor är målgruppen för svensk biståndspolitik, skriver hon – även om de är flyktingar som befinner sig i Sverige. Hon argumenterar för att det var ett klokt beslut att lägga ned SADEV, på grund av bristerna inom verksamheten.
 • den 21 oktober 2012
  Sadev, den myndighet som skulle utvärdera svenskt bistånd, ska läggas ned. Ett märkligt beslut när regeringen samtidigt lyfter fram behovet av utvärdering. Den högstämda resultat- och effektivitetsretoriken klingar falskt, skriver Agne Sandberg, utredare och facklig företrädare vid Sadev.
 • den 21 oktober 2012
  Först när skolböckerna och vaccinet nått fram ska biståndspengarna betalas ut. Det är Sidas nya metod för att minska risker och öka insynen i biståndet. Resultat- och transparenskontrakt ska testas som komplement till budgetstöd, skriver Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.
 • den 17 oktober 2012
  Resultatagendan i biståndet riskerar att motverka principer för ökad biståndseffektivitet. Det visar en ny rapport av biståndsnätverket Eurodad där Svenska kyrkan och Diakonia ingår. Vi vill uppmana biståndsministern att dra lärdom av rapportens slutsatser så att strävan att visa ”svenska” mätbara resultat inte innebär att kvalitén på biståndet undermineras.
 • den 17 oktober 2012
  Jordbruket är fortfarande den största arbets- och inkomstmöjligheten på landsbygden, där majoriteten av världens fattiga och hungriga människor lever. Därför är jordbrukskooperativ avgörande när det gäller att förse världen med mat.
 • den 10 oktober 2012
  Alla inkomna misstankar om korruption utreds och tas på största allvar. Sida har förstärkt sin utredningsfunktion som nu består av tre korruptionsutredare, skriver Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo i ett svar på Luis Larreas frågor.
 • den 10 oktober 2012
  Nyheten att Sidas generaldirektör anställt en till sin familj närstående person i sin stab ställer en viktig fråga om trovärdigheten i arbetet mot korruption. Har Sida sopat framför sin egen dörr? frågar sig Luis Larrea på organisationen Svalorna.
 • den 13 september 2012
  Nej, är det korta svaret. Det längre, handlar om att Afrikas demokratisering inte går att vrida tillbaka, men att den i huvudsak är irrelevant för utvecklingen.
 • den 10 september 2012
  En rad studier visar att stöd till utveckling av sociala trygghetssystem är ett effektivt sätt att minska hunger och fattigdom. Frågan har fått mycket stor uppmärksamhet i den internationella utvecklingsdebatten. Men i Sverige har den inte diskuterats på samma sätt. Det är märkligt med tanke på de stora erfarenheter Sverige har att bidra med, skriver Erik...
 • den 10 september 2012
  Erfarenheten visar att generella stöd ofta är effektivare än projektstöd i biståndet. Dessutom ökar effektiviteten om mottagarna har stor makt över pengarnas användning. Ändå verkar Sverige vara på väg bort från dessa biståndsformer, skriver professor Arne Bigsten.
 • den 16 juni 2012
  Sveriges politik för global utveckling (PGU) erbjuder stora möjligheter att åstadkomma en samstämmig politik för att bekämpa fattigdom och främja respekt för mänskliga rättigheter. Men rapporten Barometer 2012 som lanserades av 14 organisationer den 10 maj visar att det återstår mycket att göra. Här skriver organisationerna om sin syn på PGU-politiken.
 • den 13 juni 2012
  Det är en gammal liknelse att biståndet ska fungera som hävstång, det vill säga ge extra lyftkraft ur fattigdom och stagnation. Även om det finns många exempel på att så är inte alltid fallet ger den nyligen genomförda utvärderingen av det totala svenska bistånds-samarbetet med Laos, Sri Lanka och Vietnam underlag för en bedömning av liknelsens giltighet.
 • den 22 maj 2012
  Sida har på regeringens uppdrag tagit fram nya regler för informationsbidrag till svenska organisationer. Reglerna får absurda konsekvenser för möjligheterna att uppnå verkliga och hållbara utvecklingsresultat.
 • den 15 februari 2012
  “Allt började när Yameen var ungefär sex månader gammal. Han började magra. Sedan, när han var fjorton månader, började han få sår runt munnen. Sedan fick han diarré, han var så tunn, så svag. Han vägde knappt två kilo.”
 • den 2 december 2011
  Svenskt bistånd är bra, men det borde samtidigt vara en självklarhet att man hela tiden strävar efter att bli effektivare och mer transparenta. Det skriver Christoffer Burnett-Cargill i en svidande kritik mot den svenska biståndsdebatten.
 • den 2 november 2011
  I det svenska biståndet har jämställdhet varit en tematisk prioritering under flera år. Men det internationella givarsamfundet har inte alls lyckats leverera mot jämställdhetsmålen i Parisagendan. Det saknas en ledare bland givarna som tar på sig rollen att vara pådrivande i jämställhetsarbetet. Jag anser att Sverige ska ta den rollen, skriver Indevelops VD...
 • den 23 augusti 2011
  Det finns en bred uppslutning i Sverige om att arbetet för att begränsa prostitution och trafficking är en viktig fråga. Svenska myndigheters samlade kunskaper för att motverka sexköp börjar slå rot.
 • den 16 maj 2011
  Det förkastliga lagförslaget mot homosexualitet, som först presenterades 2009, har återigen väckts till liv i Uganda. Det innehåller bland annat en skrivning om att till exempel läkare, tjänstemän eller präster måste polisanmäla homosexuella. Det innehåller också ett förbud mot att verka för mänskliga rättigheter kopplade till homo- och bisexualitet....
 • den 18 april 2011
  ”Om man spottar tillräckligt länge på en sten blir den blöt” lyder ett ordspråk som brukar beskriva ett mediedrev. Nu senast har fredspristagaren Muhammad Yunus blivit utsatt för bespottning på grund av ett ansvarslöst program gjort av en dansk filmare. Programmet skjuter in sig på allt som kan associeras till Yunus och mikrolån. Yunus ska ha försnillat,...
 • den 22 mars 2011
  Att hjälpa människor i nöd kan vara mycket komplext – och komplexiteten kan också förstärkas utifrån.
 • den 25 januari 2011
  “Tusentals medborgare mobiliserades och stärktes för att kunna vidta åtgärder och åstadkomma förändringar. Vi utvecklade medborgarutbildning där deltagarna fick identifiera sina problem, dess orsaker och möjliga lösningar. ”, förklarade Nobelpristagaren Wangari Maathai när hon mottog fredspriset för sitt arbete för hållbar utveckling, demokrati och fred.
 • den 13 juni 2010
  Talibanerna vill vrida klockan tillbaka. Men de kommer inte kunna stå emot de starka krafter som gör att moderniseringen tränger in i Afghanistan. Det menar diplomaten och författaren Diana Janse.
 • den 9 juni 2010
  Somliga tror inte att Sydafrika klarar av att hantera fotbolls-VM. Men kritiken bygger inte på fakta utan en nedlåtande och överlägsen attityd, anser skribenten.
 • den 9 juni 2010
  Biståndsministerns satsning för att få bort korruption kopplat till det svenska biståndet slår snett. En satsning på det civila samhället i mottagarländerna är vad som behövs, menar skribenterna.
 • den 29 april 2010
  Utmaningarna vi här på jorden står inför framöver är enorma. Men är de hopplösa? Journalisten och författaren Niklas Ekdal ser räddningen i en storsatsning på världens viktigaste framtidsbransch – skolan.
 • den 29 april 2010
  Rädslan för terrorism gör att Sverige ställer orimliga beviskrav på de flyktingar som söker asyl här, anser författaren.
 • den 29 april 2010
  Svindeln i Röda korset kan ha skadat tilltron till svenska insamlingsorganisationer. Självsanering är nyckeln till fortsatt förtroende, anser skribenten.
 • den 16 mars 2010
  Sveriges ordförandeskap i EU får både ris och ros av CONCORD Sverige när det gäller hanteringen av utvecklingsfrågor. Det viktigaste för framtiden är Lissabonfördraget som är en unik möjlighet att minska fattigdomen.
 • den 16 mars 2010
  Sverige och EU måste sätta press på Vitrysslands regim som försöker kväva oppositionen med övervakning av internet, menar författarna.
 • den 16 mars 2010
  Har du sett filmen Lilja4Ever och trodde att du visste hur sexslavhandel fungerar? Kanske har du dessutom läst Roslund/Hellströms deckare Box 21 och är alldeles bergsäker?
 • den 16 februari 2010
  Är Sverige tillräckligt bra på bistånd? Gunilla Carlsson vill ha mer öppenhet, mer resultat, och öppnar för ytterligare landfokusering.
 • den 16 februari 2010
  Sida svarar på kritiken om jordbrukssatsningarna.
 • den 16 februari 2010
  Det är dags för Sverige att stödja oberoende utvärderingsinstitut i samarbetsländerna, anser Gunnar Köhlin och Per-Åke Andersson.

Visar 321 av 360 av totalt 367