Go to main navigation

Debattartiklar

 • den 10 september 2012
  Erfarenheten visar att generella stöd ofta är effektivare än projektstöd i biståndet. Dessutom ökar effektiviteten om mottagarna har stor makt över pengarnas användning. Ändå verkar Sverige vara på väg bort från dessa biståndsformer, skriver professor Arne Bigsten.
 • den 16 juni 2012
  Sveriges politik för global utveckling (PGU) erbjuder stora möjligheter att åstadkomma en samstämmig politik för att bekämpa fattigdom och främja respekt för mänskliga rättigheter. Men rapporten Barometer 2012 som lanserades av 14 organisationer den 10 maj visar att det återstår mycket att göra. Här skriver organisationerna om sin syn på PGU-politiken.
 • den 13 juni 2012
  Det är en gammal liknelse att biståndet ska fungera som hävstång, det vill säga ge extra lyftkraft ur fattigdom och stagnation. Även om det finns många exempel på att så är inte alltid fallet ger den nyligen genomförda utvärderingen av det totala svenska bistånds-samarbetet med Laos, Sri Lanka och Vietnam underlag för en bedömning av liknelsens giltighet.
 • den 22 maj 2012
  Sida har på regeringens uppdrag tagit fram nya regler för informationsbidrag till svenska organisationer. Reglerna får absurda konsekvenser för möjligheterna att uppnå verkliga och hållbara utvecklingsresultat.
 • den 15 februari 2012
  “Allt började när Yameen var ungefär sex månader gammal. Han började magra. Sedan, när han var fjorton månader, började han få sår runt munnen. Sedan fick han diarré, han var så tunn, så svag. Han vägde knappt två kilo.”
 • den 2 december 2011
  Svenskt bistånd är bra, men det borde samtidigt vara en självklarhet att man hela tiden strävar efter att bli effektivare och mer transparenta. Det skriver Christoffer Burnett-Cargill i en svidande kritik mot den svenska biståndsdebatten.
 • den 2 november 2011
  I det svenska biståndet har jämställdhet varit en tematisk prioritering under flera år. Men det internationella givarsamfundet har inte alls lyckats leverera mot jämställdhetsmålen i Parisagendan. Det saknas en ledare bland givarna som tar på sig rollen att vara pådrivande i jämställhetsarbetet. Jag anser att Sverige ska ta den rollen, skriver Indevelops VD...
 • den 23 augusti 2011
  Det finns en bred uppslutning i Sverige om att arbetet för att begränsa prostitution och trafficking är en viktig fråga. Svenska myndigheters samlade kunskaper för att motverka sexköp börjar slå rot.
 • den 16 maj 2011
  Det förkastliga lagförslaget mot homosexualitet, som först presenterades 2009, har återigen väckts till liv i Uganda. Det innehåller bland annat en skrivning om att till exempel läkare, tjänstemän eller präster måste polisanmäla homosexuella. Det innehåller också ett förbud mot att verka för mänskliga rättigheter kopplade till homo- och bisexualitet....
 • den 18 april 2011
  ”Om man spottar tillräckligt länge på en sten blir den blöt” lyder ett ordspråk som brukar beskriva ett mediedrev. Nu senast har fredspristagaren Muhammad Yunus blivit utsatt för bespottning på grund av ett ansvarslöst program gjort av en dansk filmare. Programmet skjuter in sig på allt som kan associeras till Yunus och mikrolån. Yunus ska ha försnillat,...
 • den 22 mars 2011
  Att hjälpa människor i nöd kan vara mycket komplext – och komplexiteten kan också förstärkas utifrån.
 • den 25 januari 2011
  “Tusentals medborgare mobiliserades och stärktes för att kunna vidta åtgärder och åstadkomma förändringar. Vi utvecklade medborgarutbildning där deltagarna fick identifiera sina problem, dess orsaker och möjliga lösningar. ”, förklarade Nobelpristagaren Wangari Maathai när hon mottog fredspriset för sitt arbete för hållbar utveckling, demokrati och fred.
 • den 13 juni 2010
  Talibanerna vill vrida klockan tillbaka. Men de kommer inte kunna stå emot de starka krafter som gör att moderniseringen tränger in i Afghanistan. Det menar diplomaten och författaren Diana Janse.
 • den 9 juni 2010
  Somliga tror inte att Sydafrika klarar av att hantera fotbolls-VM. Men kritiken bygger inte på fakta utan en nedlåtande och överlägsen attityd, anser skribenten.
 • den 9 juni 2010
  Biståndsministerns satsning för att få bort korruption kopplat till det svenska biståndet slår snett. En satsning på det civila samhället i mottagarländerna är vad som behövs, menar skribenterna.
 • den 29 april 2010
  Utmaningarna vi här på jorden står inför framöver är enorma. Men är de hopplösa? Journalisten och författaren Niklas Ekdal ser räddningen i en storsatsning på världens viktigaste framtidsbransch – skolan.
 • den 29 april 2010
  Rädslan för terrorism gör att Sverige ställer orimliga beviskrav på de flyktingar som söker asyl här, anser författaren.
 • den 29 april 2010
  Svindeln i Röda korset kan ha skadat tilltron till svenska insamlingsorganisationer. Självsanering är nyckeln till fortsatt förtroende, anser skribenten.
 • den 16 mars 2010
  Sveriges ordförandeskap i EU får både ris och ros av CONCORD Sverige när det gäller hanteringen av utvecklingsfrågor. Det viktigaste för framtiden är Lissabonfördraget som är en unik möjlighet att minska fattigdomen.
 • den 16 mars 2010
  Sverige och EU måste sätta press på Vitrysslands regim som försöker kväva oppositionen med övervakning av internet, menar författarna.
 • den 16 mars 2010
  Har du sett filmen Lilja4Ever och trodde att du visste hur sexslavhandel fungerar? Kanske har du dessutom läst Roslund/Hellströms deckare Box 21 och är alldeles bergsäker?
 • den 16 februari 2010
  Är Sverige tillräckligt bra på bistånd? Gunilla Carlsson vill ha mer öppenhet, mer resultat, och öppnar för ytterligare landfokusering.
 • den 16 februari 2010
  Sida svarar på kritiken om jordbrukssatsningarna.
 • den 16 februari 2010
  Det är dags för Sverige att stödja oberoende utvärderingsinstitut i samarbetsländerna, anser Gunnar Köhlin och Per-Åke Andersson.
 • den 16 februari 2010
  I förra numret av OmVärlden skrev Henning Mankell om korruption i Moçambique. Nu reagerar de svenska biståndscheferna.
 • den 16 februari 2010
  Kan man beskriva enorma problem och stora orättvisor, vardagen inom biståndet, utan att låta indignerad? Och vad innebär den indignerade tonen för läsare och, inte minst, mottagare av biståndet? Författaren Barbara Voors undersöker svenskarnas dystra bild av världen och var den bilden kommer ifrån.
 • den 15 februari 2010
  Kristdemokraterna Inger Davidson och Désirée Pethrus Engström vill skapa en buffertfond för att konjunkturen inte ska slå mot viktigt bistånd.
 • den 15 februari 2010
  Varför satsas inte mer svenskt bistånd på grundläggande utbildning för alla? frågar sig Agneta Lind på Sida.
 • den 13 oktober 2009
  Motsatsställningen mellan intensiteten i EU:s fördömanden av brott mot ­mänskliga ­rättigheter i Iran och synen på rätten till asyl på den egna hemma­planen är bitvis så stor och iögonfallande att den svårligen kan uppfattas som något annat än tomma ord och hyckleri, skriver Gellert Tamas.
 • den 13 oktober 2009
  Det är fel av Sida att lägga alla ägg i samma korg när det gäller jordbruksstödet, skriver Inge Gerremo.
 • den 13 oktober 2009
  Är biståndsarbetarna rädda om sitt eget skinn, frågar sig två unga biståndsarbetare i Nicaragua.

Visar 321 av 351 av totalt 351