Go to main navigation
Jonas Ahlén

Jonas Ahlén, vd för Storebrand Kapitalförvaltning.

Foto: Micke Lundström/SPP

Debatt

"Avfärda inte tillväxtländerna"

Nyligen kom nya siffror från OECD där man reviderar ner den förväntade tillväxten i Bric-länderna. Inte minst i Indien har tillväxten stagnerat och valutan fallit vilket har skapat huvudbry för investerare. Men faran är överdriven, skriver Jonas Ahlén, vd för Storebrand Kapitalförvaltning i Sverige.

Det kan i medier verka som att tillväxtmarknaderna håller på att tappa sin attraktionskraft på de globala finansmarknaderna. Den senaste tidens rapportering är allt annat än positiv. Men samtidigt finns det en starkare kraft som kommer att driva på ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer under kommande decennier. Det är den växande medelklassen.

Kombinationen av en allt yngre befolkning, urbanisering och en större del av befolkningen med disponibel inkomst skapar rätt förutsättningar för tillväxt, inte minst genom ökad inhemsk konsumtion och investeringar i produktiva sektorer av den lokala ekonomin.
Redan i dag kommer mer än hälften av all tillväxt i världen från framväxande ekonomier, och den andelen kommer att fortsätta öka allteftersom tidigare marginaliserade delar av befolkningen inkluderas i den formella ekonomin.

Nyligen besökte jag Indien för att träffa några bolag som Storebrand/SPP investerat i, och för att titta närmare på affärsmodeller som fångar tillväxten hos låg- och medelinkomsttagare, bland bolag som också har stark potential att bidra till en positiv social utveckling i landet.

I Bangalore träffade jag mikrofinansorganisationen Ujjivan som erbjuder finansiella tjänster för kvinnor med en inkomst upp till ungefär 1 000 kr i månaden, men som i dag inte har någon tillgång till den formella banksektorn i landet. Att låna ut pengar till fattiga kvinnor i Indien kan låta som en högriskaffär, men faktum är att det över tid visar sig att fattiga människor är bättre på att betala tillbaka sina lån än rika. Allra bäst är kvinnor, och Ujjivan med över en miljon kunder har en återbetalningsfaktor på över 99 procent av deras lån.

Tillgången till finansiella tjänster för att starta och driva näringsverksamhet inom till exempel textilindustrin eller i en mindre butik innebär för dessa kvinnor möjligheten att kunna försörja sig och sin familj. Det syntes tydligt att det påverkar deras självkänsla, deras oberoende och att det leder till en bättre livskvalitet.

Nästa stopp på resan var Mumbai där jag träffade ZHL Healthcare, ett bolag som utvecklat privata ambulanstjänster för fattiga människor. Hittills har inte denna befolkningsgrupp haft någonstans att ringa när någon i familjen blivit sjuk eller råkat ut för en olycka.

Genom att de erbjuder tjänsten till olika kundsegment, beroende på deras betalningsförmåga, ungefär som ett flygplan fyller kabinen med olika prisklasser, kan ZHL Healthcare nå ut även till dem som inte kan betala fullt pris. Om en person är akut sjuk eller medvetslös får de åka gratis till ett kommunalt sjukhus.

Bolaget har funnits i snart tio år och har 800 ambulanser i städer runt om i Indien, hittills har man haft över 2,3 miljoner kunder och förlöst 6000 barn på väg till sjukhus. De omsätter omkring 120 miljoner kronor och har varit lönsamma i över tre år.

De flesta ekonomer verkar eniga om att Indiens tillväxt kommer att fortsätta sjunka från toppnoteringarna för några år sedan, för att landa på en långsiktig tillväxttrend runt 5–6 procent. Men Indien är ett land av extremer, även finansiella sådana, och med andra ord säger inte den genomsnittliga tillväxten särskilt mycket om de tillväxtmöjligheter som finns i utkanten av de stora tjänste- och tillverkningssektorerna.

Både Ujjivan och ZHL är exempel på bolag som erbjuder inkluderande tjänster för det snabbt växande låg- och medelinkomstsegmentet som för första gången har en disponibel inkomst. Med en befolkning på över en miljard, och den största mängden fattiga människor i ett enskilt land, finns det alla förutsättningar för dessa bolag att växa ytterligare.
När en institutionell investerare kan få exponering mot inkluderande och lönsamma affärsmodeller anpassade för att möta en av de starkaste megatrenderna i vår tid – den framväxande medelklassen i utvecklingsländer – och samtidigt bidra till en positiv social utveckling i dessa länder, är jag övertygad om att det är en intressant möjlighet!

Jonas Ahlén

vd för Storebrand kapitalförvaltning