Go to main navigation

Debatt

"Burkina Faso har mervärde för Sverige!"

Innan jul kunde OmVärlden avslöja att regeringen kommer att fasa ut biståndet till Burkina Faso, ett av världens absolut fattigaste länder. Biståndsministern kommenterade att en orsak till omprövningen är att Sverige, förutom biståndet, saknar kontakter i landet. Detta har tolkats som att ett samarbete med Burkina Faso inte gynnat svenska handelsintressen. I en personlig kommentar från Burkina Faso protesterar Lennart Karlsson, programhandläggare för Centerpartiets Västafrikaarbete, mot kravet att de fattigaste av fattiga ska garantera Sverige ett ”mervärde” för att fortsätta ett effektivt och fruktbärande utvecklingssamarbete.

På trappsteget till altanen där jag sitter, mitt i en typisk by i Burkina Faso, har en liten mager grabb satt sig på cementkanten och leker med en trasig plastbil. Han är smutsig, hans allt för stora kortbyxor är trasiga. Runt benet har han en trasa som nödtorftigt skyler ett djupt sår. Han försöker prata med mig på sitt språk, han ler mot mig. Vad vill han? Varför behöver Sverige ha ett ”mervärde” för att ge honom en utbildning, ge honom möjligheter att få växa upp till ett värdigt liv där han kan förverkliga sina drömmar?

Tre flickor kommer åkande i en åsnekärra. Kärran är fylld med vattendunkar. De är på väg till den enda vattenkranen som finns i byn för att hämta rent vatten till sin gård. Har inte flickorna rätt att ha en egen vattenkran på sin gård? Vad ska Sverige kräva i gengäld av barnen i Burkina för att de ska få leva värdiga liv? Sverige har under 50 år arbetat med utvecklingsbistånd runt om i världen.

 Biståndsmotståndarna hävdar att de många svenska miljarder som ställts till förfogande i utvecklingens namn är bortkastade pengar. Det är utan tvekan så att stora delar av de svenska skattebetalarnas pengar inte har använts på rätt sätt och att många insatser i utvecklingen namn varit kontraproduktiva och motverkat sitt goda syfte.

Men handen på hjärtat – hur mycket av olika satsningar hemma i Sverige har varit bortkastade investeringar, har kostat för mycket och har berikat de redan rika? Vi lever i en värld som lider av en stark överexploatering. Allt fler miljarder människor ska leva på denna jord och dessutom leva ett bättre liv, ett friskare liv och ett alltmer resurskrävande liv. Sverige är del i det globala samhället och måste bära en del av den rika världens ansvar för överkonsumtion, exploatering och miljöförstörelse.

Vår biståndsminister och UD har ingen moralisk rätt att kräva att de fattigaste av fattiga ska garantera Sverige ett ”mervärde” för att fortsätta ett effektivt och fruktbärande utvecklingssamarbete. Burkina Faso är ett av dessa fattiga länder som mycket konkret och påtagligt upplever och får bära följderna av t.ex. den klimatförsämringen som vi i Sverige medverkat till. Jag har haft förmånen att på plats under 25 år få följa utvecklingen i Burkina Faso. Sverige har under denna tid på olika sätt varit med att påverka en utveckling som under hela tiden stadigt har gått framåt, trots ett extremt utsatt läge, både geografiskt, ekonomiskt och resursmässigt.

Burkina Faso är inte ett okänt land för Sverige. Mängder av organisationer och enskilda människor har under året varit involverade i större och mindre projekt och program. Jag har under alla dessa år inte mött en enda svensk som besökt eller arbetat i Burkina som inte med värme i rösten har beskrivit sina erfarenheter och möten med Burkina Faso som land och burkinabéerna, dess invånare. Det är ett mervärde som är mer värt en många krassa kronor i det handelsutbyte som vår biståndsminister anser vara överordnat de honnörsord om fattigdomsbekämpning och universella mänskliga rättigheter som den svenska biståndspolicyn sätter högst.

Lennart Karlsson

fd Diakoniaansvarig för Västafrika, fd biståndsråd och chef på biståndskontoret i Burkina Faso, numera programhandläggare för Centerpartiets Västafrikaarbete.

 

Mer debatt om utfasningen av Burkina Fasobiståndet

I en debattartikel i SvD  protesterade en lång rad aktörer inom biståndsområdet mot Gunilla Carlsson uttalande att Sverige saknar kontakter i Burkina Faso. De menade att det är oacceptabelt att svenska näringslivsintressen ska avgöra vart biståndet går.