Go to main navigation

kontroll

"Byråkratin en cancersvulst?"

Att hjälpa människor i nöd kan vara mycket komplext – och komplexiteten kan också förstärkas utifrån.

Jag vill börja med att citera ett stycke från boken ”Mitt i Stormen” skriven av den kände chefdelegaten och insatsledaren för Röda Korset, Sven Lampell. Jag hade förmånen att lära känna honom under katastrofförhållanden när Bangladesh föddes. I sin bok skriver han:

 ”När jag 1993 var chefdelegat i det forna Jugoslavien mottogs en dag 19 fax, ett av dem innehöll 16 detaljfrågor som inte fyllde något som helst ändamål. Jag meddelade att det inte fanns tid till svar.” Han fortsätter: ”Jag hävdar att det finns en tendens att en nödvändig byråkrati utvecklas från att vara ett stöd till att bli ett förlamande självändamål som för att tillfredsställa sitt interna behov (…) förfaller till toppstyrning av detaljfrågor.”

Detta skrevs för 14 år sedan. Jag vill påstå att utvecklingen inte stått stilla.

Spiralen av administrativa kontrollfunktioner växer – och med den behovet av allt fler tjänstemän som kostar pengar. Var finns de stora korruptionsskandalerna? Är det bland de fattiga där pengarna skulle göra en skillnad? Nej korruptionen är på den växande administrativa sidan. Inte på den operativa. Om det är misstag och problem på den operativa sidan beror det oftast på resursknapphet när det gäller personal.

Varför har det blivit en så oproportionell satsning på den administrativa sidan? Fokus har förändrats till styrning och kontroll av pengar. Fokus på den utsatta människan och den flexibilitet som behövs för en snabb och effektiv insats har kommit i skymundan. Dom som vill och kan göra ett bra arbete får i dag ett allt trängre handlingsutrymme.

Vid en brand är det inte en administratör som leder släckningsarbetet. Detta borde gälla också när det gäller katastrofbistånd.

Vid en katastrof som drabbar mycket fattiga människor, borde fokus vara att hjälpa den drabbade till överlevnad plus att återge den drabbade en livsmiljö som är bättre än före katastrofen. Varför griper man inte tillfället att i större utsträckning hjälpa människor till en bättre livsmiljö? Vill man behålla dem i armod?

Den kostnad som den växande administrationen drar med sig, både hemma och ute, skulle kunna bli ett lyft för den fattiga att få en bättre livsmiljö. Om detta skall ske krävs en administrativ bantning samt förändring av ledning och insatsprofil.

FN talar om att för att nå målet för millenniedeklarationen krävs en helhetssyn när det gäller insatser. När skall vi öppna upp för ett bredare samarbetare mellan entreprenörer både här hemma och i de länder där vi engagerar oss?

Vi har mycket duktiga och erfarna officerare och annan kompetent personal inom försvarets olika vapengrenar som genomför betydelsefulla avgörande insatser inte minst genom utbildning och träning av personal i olika länder. Är inte den fattiga och utarmade miljön för hundratals miljoner människor ett område som borde engagera dem som har ansvar på ett mer konkret sätt? Är det inte en katastrof att fyra personer av fem på landet i Afghanistan inte har tillgång till rent vatten?

Sida och andra organisationer borde se över sitt sätt att fungera som partner vid katastrofinsatser och andra insatser. Katastrofhjälp borde få ett bredare insatsspektrum. Där man tillsammans med de drabbade lyfter livsmiljön i drabbade områden.

För att lyckas måste engagerade människor både här hemma och ute få en betydelsefullare roll. Det gäller att lyfta in nya grupper av människor med entreprenörskap som har fotfäste bland de fattigaste. De måste få utökat förtroende till samarbete. I ett internationellt forum i Montreal 1956 uttalade Dag Hammarsköld bland annat följande:

”Pengar är värdefulla endast när de handhas av utbildade, erfarna och hängivna män och kvinnor. Sådana människor kan å andra sidan göra underverk även med små resurser och framlocka rikedomar ur torftig mark”.

Lars-Erik Wallhagen

Frilansskribent och entreprenör. Har varit drivande i uppbyggandet av Hjälpflyget MAF i Sverige och katastrofhjälporganisationen MEDAIR i Europa.