Go to main navigation
Villy Søvndal

Foto: Ulrik Jantzen

Debatt

Danmarks utrikesminister: Viktigt samarbeta kring Somalia

Danmark har engagerat sig i ”New Deal for Somalia”, för att stödja arbetet för fred och att bygga en stabil stat. Det internationella samfundets engagemang i detta arbetssätt kan sätta en helt ny standard för globalt samarbete kring fred, säkerhet och utveckling i bräckliga stater. Det skriver Danmarks utrikesminister.

Alldeles för länge vägrade det internationella samfundet se vad som pågick på Afrikas horn – och det fick följder. Sjöröveriet tog fart utanför Somalias kust, den längsta i Afrika. Terrorismen fick fäste i regionen. Och befolkningen var extremt utsatt för torka och svält, vilket vi blev varse 2011.

Genom attacken i september i år fick Kenya och världen se vad det kostar att försumma Somalia: Terrorgruppen al-Shabaab har tagit på sig skulden för attentatet mot köpcentret Westgate i Nairobi den 21 september då ett stort antal människor dödades och skadades.

Trots tragedin i Kenya finns ett spirande hopp på Afrikas horn.

Attackerna under de senaste månaderna överskuggar inte de framsteg som uppnåtts efter två decennier av konflikt och kaos. För ett år sedan tillträdde en ny federal regering i Somalia som förmår representera befolkningen oavsett geografiska regioner och familjeklaner. En bräcklig men betydelsefull grund för fred och framsteg är lagd.

I en global värld får vi inte glömma ett land som Somalia. Över en miljon somaliska flyktingar lever i grannländerna på Afrikas horn. Tillsammans med terrorhotet orsakar det instabilitet och faror längs gränserna, och förhindrar den handel som är så avgörande för ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning i Afrika.

Den somaliska regeringen har nyligen gjort en överenskommelse, ett New Deal-kontrakt, med landets invånare. Avsikten är att öka säkerheten, stärka respekten för lag och rätt, och att främja ekonomiska framsteg. Somalia måste självt ta ansvar för landets utveckling. Dess internationella samarbetspartners måste lova fortsatt stöd och försöka undvika att upprepa tidigare misstag.

Somalias New Deal har starkt stöd hos det internationella samfundet, inte minst i EU. Vid en konferens i Bryssel för ett antal veckor sedan beslöt de många inbjudna länderna att stödja Somalias New Deal såväl politiskt som ekonomiskt.

Kontraktet mellan regeringen och landets invånare är det första i sitt slag i världen och ett mer ambitiöst initiativ än klassiska så kallade utvecklingsverktyg. Det fokuserar på landets politiska processer och dess ekonomiska grund, på säkerheten och rättssystemet, och det formulerar en treårsplan som ska främja statsbygge och fred.

Somalias New Deal är inte perfekt, men troligen det just nu bästa receptet på framsteg. Den griper sig an de många allvarliga tillstånd i Somalia som på senare år hotat såväl det egna landet som regionen och världen. Den är en möjlighet som inte få gå till spillo, vilket tragedierna i Kenya understryker.

Genom engagemanget i International Dialogue on Peace-building and State-building förespråkar Danmark New Deal som utvecklingsmetod och samarbetar nära med gruppen av bräckliga stater i G7+, varav en del finns i Afrika.

En positiv utveckling i Somalia kan sätta en helt ny standard för globalt samarbete och för resonemangen kring fred, säkerhet och utveckling. Över 1,5 miljarder människor lever i utsatthet i bräckliga länder, många av dem i Afrika. Deras chanser att nå de globala utvecklingsmålen är oupplösligt förbundna med ökad fred, säkerhet och stabilitet.

Framgång i Somalia, den kanske bräckligaste staten av alla, skulle skapa förhoppningar om New Deals möjligheter hos människor överallt i världen. Därför är en positiv utveckling i Somalia så viktig. Och därför är det internationella samfundets fortsatta stöd till Somalia och landets New Deal – som inte minst Danmark och Sverige bidrar till – avgörande.

Konkreta resultat som uppnåtts genom New Deal kan också bli det bästa argumentet för att sätta de bräckliga staterna överst på den globala utvecklingsagendan efter 2015.

Villy Søvndal, Danmarks utrikesminister

Översättning: Karen Söderberg