Go to main navigation

Uganda

En stark svensk röst behövs om den oroande utvecklingen i Uganda

Det förkastliga lagförslaget mot homosexualitet, som först presenterades 2009, har återigen väckts till liv i Uganda. Det innehåller bland annat en skrivning om att till exempel läkare, tjänstemän eller präster måste polisanmäla homosexuella. Det innehåller också ett förbud mot att verka för mänskliga rättigheter kopplade till homo- och bisexualitet. Dessutom finns det en risk att dödsstraff kan komma att tillämpas på grund av sexuell läggning.

När förslaget först lades fram innehöll det bland annat dödsstraff för homosexuella som lever med hiv eller har upprepat samkönat sexuellt umgänge. Förslaget möttes av en internationell proteststorm som bidrog till att det aldrig diskuterades i parlamentet. Nu har en ny version lagts fram som diskuterades förra veckan i den ansvariga parlamentariska kommittén.

Det är redan i dag olagligt för två personer av samma kön att ha sex i Uganda.

Hbt-aktivister som RFSU har kontakt med, berättar att trakasserierna mot dem har ökat på senare år. I januari i år mördades en av förgrundsfigurerna för den ugandiska hbt-rörelsen, David Kato, och andra utsatta tvingades fly från landet. Aktivister har ändå fortsatt arbeta för hbt-personers rättigheter i detta land där fördomar och hat mot homosexuella är omfattande och våld har blivit vardag.

Tidpunkten för att återigen ta upp lagförslaget är intressant. Uganda har de senaste veckorna präglats av våld och sammandrabbningar. Människor har protesterat mot höjda matpriser och dyrare bränsle. De ugandiska myndigheterna har bemött fredliga demonstrationer med attacker och övervåld. I sammandrabbningarna attackerades och skadades också oppositionsledaren Kizza Besigye. Totalt har de senaste veckornas oroligheter krävt minst åtta människors liv och ytterligare 200 har skadats. FN och USA, och många andra, har fördömt myndigheternas övervåld. Ugandiska MR-organisationer undrar om lagförslaget mot homosexualitet har att göra med oroligheterna och en ifrågasatt regims behov av att avleda uppmärksamheten?

Det är oklart om dödsstraffet fortfarande finns med i förslaget. Oavsett hur det är med den frågan är den tilltänkta lagstiftningen helt oacceptabel. Om lagstiftningen skulle gå igenom kommer den inte bara radikalt försvåra livet för Ugandas homo- och bisexuella, den skulle också cementera ett grovt förtryck eftersom möjligheten att verka för en förändring för hbt-personers rättigheter skulle bli olaglig.

När parlamentets sista session för säsongen avslutades i fredags hade frågan ännu inte tagits upp. Det är oklart vad som händer nu men helt klart är att omvärldens agerande har stor betydelse. Det internationella samfundet måste fortsätta uppmana Ugandas parlament att respektera de mänskliga rättigheterna och stoppa lagförslaget. Just nu sveper en homofobisk våg över delar av Afrika där krafter i Uganda är starkt pådrivande. Sverige är ett av få länder inom EU och i världen som öppet och konsekvent driver frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige är också ett av få länder som vågar diskutera homo- och bisexuellas rättigheter. Därför är Sveriges röst viktig och nödvändig när Uganda nu riskerar att godkänna en lagstiftning som för utvecklingen i helt fel riktning.

Åsa Regnér, generalsekreterare RFSU