Go to main navigation

Debattsvar

”Handel är nödvändig – men måste regleras”

I sitt förra debattinlägg var även Krause medveten om att det i flera av de fattigaste afrikanska länderna saknas vissa grundförutsättningar för att frihandel ska fungera. Han menade att detta var anledningen till att förmånliga handelsavtal med bland andra EU inte har gett Afrika det förväntade ekonomiska lyftet.

Korruption, bristande demokrati, brist på inhemsk marknad och ett företagsovänligt klimat var några av de saker som Krause menade var en hämsko för en fungerande frihandel. Jag tror att han har alldeles rätt, däremot förstår jag inte hur han ändå i sin slutsats kan komma fram till att detta inte är något problem? Det är ju inte direkt några småsaker det handlar om. Och då undviker han ändå att prata om mitt huvudargument, nämligen att en konkurrens mellan muskler och billig olja aldrig kan bli rättvis.

Krause har helt rätt i att olika regleringar av handel ibland ger negativa effekter och det finns anledning att ständigt ompröva dessa, men inte ens det land som mest av alla symboliserar ”Den Fria Marknaden”, det vill säga USA, verkar tror på denna idé fullt ut. Att USA och de flesta andra länder har någon form av handelsrestriktioner är ingen slump. De flesta verkar vara övertygade om att marknaden på något vis måste regleras för att inte skapa ännu större problem än vad en reglerad marknad kan åstadkomma.

Jag betonar återigen att handel är nödvändigt för ekonomisk och kulturell utveckling, men jag kan inte som Krause bekänna mig till frihandelsreligionen. Krauses påstående om att billiga transporter gör att jordbruksproduktionen letar sig dit ”den är som mest effektiv även ur ett miljöperspektiv” är inte bara naivt utan saknar också verklighetsförankring. Istället ser vi hur livsmedelsproduktion som bedrivs med sämre miljöomsorg konkurrerar ut jordbruk som har lägre miljöpåverkan. Importen av fodersoja och stora delar av köttimporten till Sverige är tydliga exempel på detta. Vidgar vi perspektivet till andra områden vet vi ju att Kina – hela världens fabrik – har enormt stora miljöproblem. Och varför skulle det inte vara så? En helt fri handel konkurrerar inte med egenskaper som miljöomsorg, djuromsorg eller justa arbetsvillkor – den konkurrerar med en sak – priset!

Ann-Helen Meyer von Bremen 

Detta är det sista inlägget i debatten mellan Pär Krause och Ann-Helen Meyer von Bremen. För att följa vad som skrivits i debatten, se kolumner till höger.