Go to main navigation

Inbox

Har Sida sopat framför egen dörr?

Nyheten att Sidas generaldirektör anställt en till sin familj närstående person i sin stab ställer en viktig fråga om trovärdigheten i arbetet mot korruption. Har Sida sopat framför sin egen dörr? frågar sig Luis Larrea på organisationen Svalorna.

Nyligen kom det en nyhet med anledning av den så kallade wishtleblower-funktionen på Sida:

”Sidas Generaldirektör har anställt en till sin familj närstående person i sin stab (ingift släkt), medvetet åsidosatt gällande jävsregler och personligen beordrat en lönesättning för sin vän som ligger långt ovanför gällande praxis för såväl handläggare som chefer på myndigheten. Generaldirektören har även beslutat om förlängning av sagde person trots intern kritik från bland annat jurister.
Sidas GD har även beordrat upphandling av ledarskapskonsult till ledningsgruppen som är nära vän till henne. Konsulten (Enhancer AB) har själv medverkat till att skriva uppdragsbeskrivningen i strid med gällande lagstiftning kring offentliga upphandlingar”

Några frågor som Sida måste svara för att inte skada sin legitimitet inför andra aktörer inom utvecklingssamarbetet.
– Vad finns det för resurser för att hantera korruption och whistleblower- funktion på Sida?
– Vad finns det för rutiner för att hantera och motverka korruption på Sida?
– Hur har tipsad upphandling hamnat hos korruptionsutredare?
– Kan korruptionsenheten/korruptionsutredare stoppa en upphandling?
– Vad har upphandlingsenheten för befogenheter?
– Kan en pressansvarig tolka ett utredningsprotokoll?
– Vem implementerar och följer upp utredningsprotokollet?
– Behöver en korrupt affär med konsult slutföras för att det ska gå att utreda ärendet?
– Vad händer när man instruerar en handläggare att utföra en korrupt upphandling?
– Är sådana beteende som det här tipsats om inkluderade i Sidas riskanalys?
– Har Sida integrerat de rekommendationer som Sadev gjorde 2008 i sin verksamhet?

Det vore bra om Sida kan offentliggöra utredningsprotokollet och visa genom ett konkret fall hur alla aktörer inom utvecklingssamarbetet kan agera mot korruption. Det handlar inte om ”olämpliga agerande” som Sidas styrelseordförande har sagt. Det behövs en bättre analys av vad som hänt och om det finns ett missbruk av makt. Vilka var inblandade? Vilka förutsättningar bidrar/motverkar korruption? Korruptionen är en komplex företeelse som krävs tre komponenter: Den korrupte, den som korrumperar och de förutsättningar som bidrar till korruptionen. Om förtroendet är skadat och Sida inte ger en tydlig signal när det gäller kampen mot korruption, då kommer det att försvaga och skada samarbete med andra länder och organisationer. Man lever som man lär, och detta gäller även i kampen mot korruption.

Luis Larrea

Personal- och metodhandläggare, Svalorna