Go to main navigation
CAR

Foto: WFP/Alexis Masciarelli

Debatt

Hungersnöd hotar Centralafrikanska republiken

Centralafrikanska republiken, CAR, slits sönder av konflikter där väpnade grupper dödar varandra och civila. Konsekvenserna är förödande. Nästan hela befolkningen är i desperat behov av mat. Det skriver Arif Husain, chefsekonom på FN:s livsmedelsprogram, efter ett besök i landet.

Som WFP:s chefsekonom åkte jag till Bangui för att analysera hur ekonomin har påverkats, särskilt inom livsmedelssektorn. Jag blev chockad över vad jag såg och över hur hårt krisen har drabbat människorna. Det blir inte mycket värre än så här.

Ekonomin i CAR går på knäna och jordbrukssektorn, som är ryggraden i landets ekonomi, är förstörd. Enbart under 2013 minskade livsmedelsproduktionen med mer än en tredjedel, produktion av salugrödor har nästan halverats och boskapsbeståndet är mer än halverat.

Arbetslösheten i både den formella och informella sektorn växer. Uppskattningsvis är upp till tre fjärdedelar av arbetskraften drabbad.
De flesta tjänstemän har inte fått lön för de senaste sex månaderna. De som hade turen att få en månadslön i mars, var ofta tvungna att omedelbart betala tillbaka på sina skulder till banken.

Handels- och transportsektorn lider av det faktum att stora delar av det muslimska samfundet har flytt från CAR. Det är det muslimska samhället som till stor del står bakom denna sektor. Detta är ett hårt slag för ekonomin som har gjort att stora delar av landet har lamslagits.

Brist på transporter, otrygghet och informell beskattning har varit ett allvarligt hinder både för handeln mellan grannländerna och för den inhemska tillgången på råvaror, framförallt gällande rörligheten av varor från områden med livsmedelsöverskott till områden med underskott, såsom Bangui.

Dessutom är den största matmarknaden i Bangui nära kollaps och den kommer snabbt att få slut på varor. Omkring 70 procent av handlarna har flytt och de nuvarande lagernivåerna ligger på mellan tio till 20 procent.

Livsmedelssäkerheten är hotad med en hungersäsong som har startat minst två månader tidigare än normalt och som väntas förvärras under de kommande månaderna.

De vanliga överlevnadsstrategierna – familjer som skuldsätter sig, äter mindre och säljer av sina tillgångar – har varit en sista utväg under mer än ett år för många människor.

Vad som står klart är att krisen inte längre bara handlar om internflyktingar och flyktingar. Den allmänna befolkningen är också påverkad. Den här krisen växer och den kommer att pågå länge.
Om inte säkerhetsläget förbättras mycket snabbt finns risken att det blir en ännu sämre odlingssäsong i år jämfört med förra året. Dessutom har många bönder förlorat sina frön, utsäde och redskap, samtidigt som planteringssäsongen redan har börjat.

FN:s livsmedelsprogram, WFP, har, varken i CAR eller i regionen som helhet, haft tillräckliga resurser för att kunna köpa och placera ut humanitära livsmedelslager innan regnperioden. Resurserna som WFP för närvarande har är inte i närheten av de resurser som krävs för att möta det snabbt stigande behovet. Andra hjälporganisationer står inför lika dystra utsikter när det gäller att säkerställa tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa till i den mån som det behövs.

Allt tyder på en lång och kostsam humanitär insats, åtminstone under de kommande 18 månaderna. Kombinationen av osäkerhet, förstörelse och rubbningar inom handel och transport, regnperioden samt brist på resurser innebär en stor utmaning för alla.

Vi måste öka insatsen – för att göra mycket mera nu. För varje dag som går, kommer nödhjälpsinsatsen att bli svårare, dyrare och kräva ännu fler oskyldiga människors liv.

Arif Husain
chefsekonom på FN:s livsmedelsprogram, World Food Programme, WFP