Go to main navigation
Helen Clark

Helen Clark, högsta chef över UNDP.

Foto: UN Photo/Paulo Filgueiras

Debatt

Internationella kvinnodagen: Ett samhälle som sviker kvinnorna sviker sig själv

”Jämlikhet för kvinnor är framsteg för alla”. Temat för årets internationella kvinnodag borde vara en självklarhet. Detta eftersom inget land kommer att nå sin fulla potential om inte de kvinnliga medborgarna är jämnställda männen.

”Jämlikhet för kvinnor är framsteg för alla”. Temat för årets internationella kvinnodag borde vara en självklarhet. Detta eftersom inget land kommer att nå sin fulla potential om inte de kvinnliga medborgarna är jämställda männen.

Nästa vecka samlas FN:s kvinnokommission i New York för att diskutera "utmaningar och framgångar i genomförandet av millenniemålen för kvinnor och flickor". Även om det gjorts stora framsteg har utvecklingen varit både ojämn och för långsam.

Globalt har målet om jämställdhet i grundskolan uppnåtts men de regionala klyftorna kvarstår och flickors inskrivning på gymnasiet sjunker. Andelen kvinnor i de nationella parlamenten har också ökat men fortfarande utgör kvinnor endast runt 21 procent av världens parlamentariker.

Millenniemål 5, som fokuserar på att minska mödradödligheten och uppnå allmän tillgång till reproduktiv hälsovård, är dessutom det millenniemål som släpar efter mest.

Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna handlar jämställdhet dock inte bara om att förbättra livet för enskilda kvinnor och flickor; det är dessutom en god affär rent ekonomiskt – samtidigt som det stärker demokratin och möjliggör en långsiktigt hållbar utveckling.

Kvinnor med utbildning tenderar att ha färre och friskare barn och bättre ekonomiska möjligheter: Dessutom är de mer benägna att se till att deras egna barn går i skolan. En av slutsatserna i UNDP:s senaste Human Development Report var att moderns utbildning är viktigare för barnens överlevnad än hushållens inkomstnivå.


Låt oss hedra den internationella kvinnodagen genom att se till att kvinnor får tillgång till utbildning och resurser, anständigt arbete och lika lön. Det innebär också att ta bort de strukturella hinder - diskriminerande lagar och institutioner, könsstereotyper och praxis som hindrar kvinnor från att åtnjuta sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter. Det innebär att få in fler kvinnor i politiken och se till att kvinnor har en röst i de beslut som påverkar deras liv – inte minst i fredsprocesser.

Behovet av att ta itu med dessa ojämlikheter kommer ständigt upp i de FN-ledda konsultationerna inom ramen för Post- 2015 processen, som syftar till att ta fram nästa globala utvecklingsagenda. Utbildning, sjukvård och arbetstillfällen har högsta prioritet för de mer än 1,4 miljoner människor som har röstat runt om i världen.

I ett diskussionsforum UNDP ordnade på nätet förklarade en deltagare vikten av jämställdhet så här: "Ett samhälle som sviker sina kvinnor och flickor sviker i slutändan sig själv”.

Helen Clark
UNDP:s högsta chef och ordförande i UNDG (FN:s utvecklingsgrupp)