Go to main navigation

Debatt

Miljöpartiet: Så kan Sverige bli kvitt de skumma vapenaffärerna

Den internationella vapenhandeln är en ljusskygg verksamhet, präglad av korruption och mutor. Det är naivt att tro att den svenska vapenexporten skulle vara förskonad. En avgörande orsak till att Sverige är indraget i skumma affärer är de så kallade motköpen. Alliansregeringen kritiseras av Transparency International för bristande hänsyn till risker för korruption.

Miljöpartiet menar att motköpen måste få ett slut.
Motköp betyder motprestation. Konkret handlar det om avtal där Sverige lovar det land som köper vapen av oss att vi ska ”bjuda igen” med motsvarande investeringar i köparlandet.

Det råder i dag stor enighet om att motköpsaffärer är dåliga affärer. De hindrar den fria konkurrensen, omgärdas av näst intill obefintlig transparens och öppnar upp för korruption. World Trade Organization har därför i princip förbjudit motköp. Men, eftersom överskottet på vapen är så stort i världen har man beslutat att göra undantag för just krigsmateriel. Detta är dock inget bra skäl.

Vi borde lära oss av våra misstag. Sveriges JAS-affär med Sydafrika på 90-talet är ett slående exempel på hur sådant som kan gå fel med motköp också gick fel. Med god hjälp av den svenska regeringen och den positiva bilden av Sverige, som varit med och stöttat ANC i kampen mot apartheid, skulle Saab-BAE sälja stridsplan till den nyvakna men fattiga demokratin. Sydafrikanerna lovades inte bara stridsflygplan, utan även motköp och nya arbetstillfällen. Det blev knappast några jobb att tala om. Men klart är att mutor betalats ut – och att motköpen varit ett sätt att dölja dem. Sydafrika stod där med få nya jobb och en förändrad bild av Sverige, innefattandes mutor och skumt riggade vapenaffärer.

Ändå fortsätter Sverige. Enligt en studie i Financial Times hösten 2013 rankas Saab till den absoluta toppen av internationella vapenföretag som använder sig av motköp. JAS-affärerna i Tjeckien och Ungern har också varit föremål för mutmisstankar. Och vi har nyligen fått anledning att ifrågasätta den svenska regeringens inblandning i Saabs marknadsföringskampanj av JAS inför folkomröstningen i Schweiz, utöver kampanjerna i Indien, Thailand, Sydafrika och Brasilien.

Det är dags att göra något åt motköpen. Undersökningar visar att motköp inte ens ger de positiva ekonomiska effekter som inblandade regeringar och företag hävdar. Varken för säljaren eller köparen. I takt med att motköpsaffärerna ökar i omfattning ökar också kraven på öppenhet, reglering och förbud.

Miljöpartiet vill att Sverige lever upp till vad vi lovat. År 2003 antog en enig riksdag Sveriges politik för global utveckling (PGU). Som första land i världen lovade vi att ta hänsyn till fattiga människors perspektiv och rättigheter genom att föra en konsekvent politik på alla områden. Vår handelspolitik, inklusive regelverket som omgärdar vapenexporten, ska således inte motverka de insatser som görs inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete.

Med facit i hand ser vi att alliansregeringen kringgått gällande regler för vapenexporten och därmed inte levt upp till PGU. Alliansregeringen har dessutom inrättat en Försvarsexportmyndighet som bistår i den ökande exporten till såväl konfliktländer som diktaturer.

Regeringens bristande intresse för baksidorna med motköpen är ett allvarligt problem. Det finns en uppenbar risk att svenska företag, uppbackade av svensk exportpolitik, hamnar i korruptionsskandaler. Den nolltolerans mot korruption som finns i biståndet bör rimligtvis även finnas för svenskt exportfrämjande. Allt annat är oacceptabelt.

Svenska folket har rätt att få information om vapenaffärers verkliga kostnader och pris. Det krävs lagstiftning på nationell liksom internationell nivå. Självreglering är inte ett alternativ. Ett absolut krav är att affärerna sker med öppenhet och transparens. Miljöpartiet anser att Sverige bör driva frågan om stopp för motköp på EU-nivå samt på internationell nivå, till exempel i WTO. Det långsiktiga målet för Sverige bör vara att avstå från användande av motköpsaffärer vid import såväl som export. Så kan vi bli kvitt de skumma vapenaffärerna.

Bodil Ceballos

utrikespolitisk talesperson (MP)