Go to main navigation

Debattsvar

Missbrukande barn har också rättigheter

Det är inte första gången som Rädda Barnen genom sitt stöd till och samarbete med Child rights international network (CRIN) blir anklagade för att vara drogliberaler.

Företrädare för World Federation Against Drugs (WFAD) har i telefonsamtal och e-poster till medlemmar i CRIN:s styrelse insinuerat att de organisationer CRIN representerar förespråkar droganvändande. Varför? Jo, för att CRIN publicerat dokument som handlar om hur barn som missbrukar ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Rädda Barnen har alltsedan FN:s konvention om barnets rättigheter antogs 1979 arbetat för att alla barn ska få sina rättigheter förverkligade. Vi arbetar särskilt för att just utsatta barn som har fallit utanför de skyddssystem som staten erbjuder och som på olika sätt får sina rättigheter kränkta. I gruppen utsatta barn ingår även barn som missbrukar droger. Vi kan inte som en barnrättsorganisation avstå från att stödja insatser som ger dessa barn möjlighet till rehabilitering och återhämtning samt även skydd från diskriminering, i enlighet med artikel 39 i barnkonventionen. 

Rädda Barnen tycker självklart att allt ska göras för att förebygga att barn missbrukar narkotika, enligt artikel 33. Men om barn hamnar i missbruk så ska de ha rätt till evidensbaserade metoder att komma ur sitt missbruk. Det har även FN:s kommitté för barnets rättigheter framhållit i sina rekommendationer till staterna i allmänhet och till Sverige i synnerhet. Detta för att förhindra att barn och ungdomar dör i sitt missbruk eller smittas av HIV. Liknande åsikter har gjorts av företrädare för mänskliga rättigheter som Navi Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Vi är förvånade över att WFAD förbiser att nämna något om hur de barn som är missbrukare ska få sina rättigheter uppfyllda. Eller kanske tycker inte WFAD att de har några rättigheter?

Eva Geidenmark
Chef sektionen för tematiskt stöd internationella programmet, Rädda Barnen

Läs också Per Johanssons debattartikel