Go to main navigation
Jonathan Zapiro

Jonathan Zapiro är en prisbelönt tecknare och satiriker, bosatt i Sydafrika.

Foto: Jonathan Zapiro

Debatt

Nätfriheten hotas även i Europa

Sverige och EU måste sätta press på Vitrysslands regim som försöker kväva oppositionen med övervakning av internet, menar författarna.

Ända sedan president Lukasjenko tog makten i Vitryssland 1994 har villkoren för landets medborgare försämrats avsevärt. Den auktoritära regimen har gjort allt för att begränsa människors frihet, stoppa den politiska oppositionen samt trakassera, fängsla och hota regimmotståndare. 

Ett av de senaste inslagen i regimens försök att begränsa informationstillgången och regimmotståndarnas möjligheter att nå ut, är en lag som ska sätta stopp för friheten på internet.

Lagen kommer från och med den 1 juli att göra det möjligt att övervaka och stoppa den vitryska trafiken på nätet. Svepskälet är att man vill skydda landets medborgare och värna om upphovsrätten.

Enligt förslaget kommer internettjänster endast tillhandahållas av juridiska personer lagligt registrerade i Vitryssland och alla internetanvändare kommer att registreras i en databas.

Dessutom ska regimen begära att internetleverantörerna stänger ner webbsidor med "olagligt innehåll", vilket i praktiken kommer att innebära att dessa ska agera domare över vilka ämnen som kan anses passa in under den rubriceringen.

"Alla internetanvändare kommer att registreras i en databas"

Tidigare har staten nöjt sig med att kunna avlyssna telefonsamtal, vilket också skapade stora rubriker när svenska Telia via sitt dotterbolag Turkcell köpte majoriteten av det vitryska telebolaget BEST och därmed blev ett verktyg för regimens kontroll av medborgarna. Upphovsrätten är viktig, men med hänsyn till situationen i Vitryssland är det snarare ännu ett försök för presidenten att hindra en demokratisk utveckling och säkra makten, precis som tidigare skett i Kina, Nordkorea och Syrien.

Dessa inskränkningar i press- och yttrandefriheten är allvarliga och hör inte hemma i ett land som Sverige och EU vill ha ett fungerande samarbete med.

Det är därför viktigt att verkligheten i dagens Vitryssland inte nedprioriteras på Sverige och EU:s agenda och att man ständigt utövar påtryckningar för att dessa försämringar ska åtgärdas innan kraven från den vitryska regimen kan uppfyllas. Det är vi skyldiga medborgarna i landet.

Anneli Enochson

Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Holger Gustafsson

Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Adina Trunk

Kristdemokratiskt Internationellt Center