Go to main navigation

Debatt

Risk för etnisk rensning i Burma

Fredrik Reinfeldt har precis besökt Burma. Resan gjordes för att genom politisk dialog, utvecklingssamarbete, handel och investeringar stödja de viktiga reformer som nu genomförs i Burma enligt Reinfeldt. Vi välkomnar att Reinfeldt gjort detta besök, i synnerhet då han under resan gjort uttalanden om att mänskliga rättigheter måste stärkas i Burma. Nu hoppas vi att regeringen menar allvar och fortsätter ställa krav på Burma.

I Burma finns den muslimska minoritetsgruppen rohingya som är en av världens mest förföljda folkgrupper enligt FN. Rohingya får inte gifta sig, skaffa barn eller ens lämna sina bostadsområden utan tillstånd från myndigheterna. Under Burmas militärdiktatur förtrycktes rohingya hårt. Nu, när Burma börjat genomföra demokratiska reformer tycks hatet och förföljelserna eskalera. Burmesiska facebooksidor och bloggar är fulla av rasistiska utfall mot rohingyas. De senaste veckorna rapporterar de burmesiska myndigheterna att flera tusen hem bränts ner i Rakhine-provinsen och över 100 människor har dödats.

Burmas militärregim och dess statskontrollerade medier undviker att använda ordet rohingya och hänvisar konsekvent till gruppen som “bengaliska muslimer” för att antyda att befolkningen är illegala migranter som kommit till Burma. Den burmesiska immigrationsministern har upprepade gånger sagt att det inte finns några rohingyas i Burma.

Samma skrämmande inställning mötte en av artikelförfattarna, Maria Ferm, när hon besökte Burma för några veckor sedan och tog upp situationen för rohingyas med bland annat representanter för ett etniskt parti från Rakhine-provinsen.

FN och oberoende människorättsorganisationer beräknar att det eskalerande våldet har lett till att över 80 000 människor från rohingyas har förlorat sina hem då tiotusentals hus har förstörts i städerna Sittwe och Maungdaw. Det är en direkt följd av att rohingyas inte erkänns som burmeser utan är statslösa och därför i praktiken också rättslösa.

Från omvärlden hörs inte mycket. Situationen har inte fått särskilt mycket uppmärksamhet. Oppositionsledaren och mottagaren av nobels fredspris, Aung San Suu Kyi, ofta deklarerad som en frihets- och demokratikämpe i väst, har inte uttryckt eller visat något stöd för rohingyas. Vi uppmanar henne att leva upp till det rykte hon har och värna om alla människors lika rättigheter.

Det är djupt oroande att regimens ledare Then Shwe föreslagit att flyktingläger och tvångsdeportering är den enda lösningen för landets cirka 1 miljon rohingyas – ett förslag som i praktiken innebär en etnisk rensning. Världen stod still och såg på när den etniska rensningen påbörjades i Rwanda, under förintelsen i Tyskland, och sedan stod den återigen och såg på när tusentals muslimer mördades i det forna Jugoslavien. Nu har vi chansen att agera och tydligt ta ställning för mänskliga rättigheter och visa att det internationella samfundet inte accepterar etnisk rensning samt att vi står upp för folkmordskonventionen.

En modern värld kan inte ignorera att en hel folkgrupp fråntas sina mänskliga rättigheter. En reaktion från världen skickar tydliga signaler om att vi kräver att Burmas ledare tar sitt ansvar och erkänner rohingyas rättigheter samt beskyddar dem från ytterligare förföljelse.

Många svenska företag väntar på att kunna göra investeringar i Burma nu när landet öppnar upp sig mot omvärlden. Utvecklingen är positiv och möjligheterna stora, men vägen till demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är lång. Vi ser därför positivt på att Fredrik Reinfeldt tagit upp situationen för folkgruppen rohingyas och andra utsatta minoriteter under sitt besök i Burma. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll krävs det dock att Sverige också i fortsättningen agerar kraftfullt. Sverige och Reinfeldt måste driva på för respekt för mänskliga rättigheter och sätta press på den burmesiska regeringen att ta sitt ansvar och ge rohingyas skydd och erkänna deras rättigheter.

Yasri Khan
Förbundsordförande, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Maria Ferm
Riksdagsledamot, Miljöpartiet de gröna