Go to main navigation
Hägg-Sjöquist

Foto: Jann Lipka

Debatt

"Skydda hushållsarbetarna"

15,5 miljoner barn arbetar i ett annat hushåll än sitt eget. 70 procent av dem är flickor. Barn i hushållsarbete utsätts ofta för våld, övergrepp och lever ibland under slavliknande förhållanden. ILO:s konvention för hushållsarbetare är ett genombrott men Sveriges regering har ännu inte ratificerat den.

Den 13 juni arrangerade samtliga riksdagens partier, förutom Sverigedemokraterna, en konferens om barnarbete för att samla krafter inför den tredje världskonferensen mot barnarbete som arrangeras i Brasilien i oktober. Det är glädjande att riksdagspartierna ser vikten av frågan och vi hoppas att Sverige fångar tillfället i Brasilien, att belysa flickors utsatthet vad gäller barnarbete i form av hushållsarbete.

Nick Grisewood, expert från Internationella arbetsorganisationen (ILO), framhöll under seminariet att det är avgörande att Sverige ratificerar ILO-konvention 189 om hushållsarbetare om man på ett trovärdigt sätt ska kunna verka för flickors rättigheter i världen. Konvention 189 antogs av ILO år 2011 och innebär ett genombrott för kvinnors och flickors rättigheter – men konventionens genomslag beror på hur många stater som visar sin vilja att följa dess krav genom ratificering, vilket Sverige ännu inte gjort.

Enligt en ny rapport från ILO arbetar 15,5 miljoner barn i ett annat hushåll än sitt eget hem. Av dessa är över 70 procent flickor. Barn i hushållsarbete är ofta utsatta för våld och övergrepp och eftersom de arbetar bakom stängda dörrar saknar de ofta föräldrars och myndigheters skydd. Många hushållsarbetande barn har långa arbetstider som gör det omöjligt för dem att studera, leka och återhämta sig. I de värsta fallen lever barn under slavliknande förhållanden, där ett barns arbete ses som en betalning av föräldrarnas skuld eller där ett barn är offer för trafficking.

Plan har under flera år arbetat i Nepal där det numera förbjudna kamalarisystemet medfört att flickor lever som slavar i andra hushåll för att betala av sina föräldrars skulder, eller som en effekt av att föräldrarna inte kan sörja för sina döttrar. Före detta kamalarislavar, som 22-åriga Urmila Chaudhary, har genom ett aktivt uppsökande arbete fått kännedom om sina rättigheter och organiserat sig för att utrota kamalarisystemet. I juni i år demonstrerade hon tillsammans med andra före detta kamalarislavar för att protestera efter att en tolvårig flickslav dött i sin ägares hem och flera andra blivit gravida eller försvunnit utan att fallen utretts som lagen föreskriver. 

Demonstranterna möttes inte av polisens beskydd utan flera fick läggas in på sjukhus till följd av att polisstyrkor våldsamt slog ner demonstrationen.

Nepals regering har efter nationella och internationella påtryckningar gått med på att ge kompensation till de före detta slavarbetarna. På samma sätt behöver omvärldens ögon riktas mot andra barn i liknande situationer världen över för att sätta tryck på regeringar för aktiva åtgärder för att förhindra denna form av barnarbete. Att ratificera ILO:s konvention 189 ger oss ett konkret verktyg för barns och särskilt flickors rättigheter. Vi uppmanar därför regeringen att ratificera konventionen och aktivt verka för att fler länder gör detsamma.

Anna Hägg-Sjöquist

generalsekreterare Plan Sverige.