Go to main navigation
Josefine Karlsson

Josefine Karlsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Foto: IKFF

Debatt

Sluta blunda för konflikten i Nigeria

I internationell media börjar skrämmande rapporter om konflikten i norra Nigeria bli vardag. Förra veckan genomfördes en attack mot studenter på universitet i Gujba där en grupp beväpnade män tog sig in och sköt ihjäl minst 40 unga män. Återigen är det terrorismgruppen Boko Haram som tros ligga bakom dådet och oron ökar nu dag för dag inför valet 2015. Det krävs konfliktförebyggande åtgärder för att hindra att våldet sprids och eskalerar, men den svenska regeringen talar hellre om handel.

Nigeria är en av världens tio snabbast växande ekonomierna och landet kan snart komma att gå om Sydafrika som Afrikas största ekonomi. Landets naturresurser, framförallt oljan, har varit drivande i tillväxten. Nigeria är i dag Sveriges näst största handelspartner i Afrika söder om Sahara, och under 2011 uppgick den svenska exporten till 5,8 miljarder kronor. Det innebar en ökning med 63 procent jämfört med 2010. Men det är bara en liten andel av befolkningen i Nigeria som tjänat på landets ekonomiska framgång. En majoritet av invånarna blir allt fattigare. Deras verklighet hamnar i skuggan av den ekonomiska utvecklingen som på grund av en orättvis politik riskerar att förvärra situationen i landet.

Trots tillväxten ligger Nigeria långt efter många andra länder i Afrika när det gäller mänsklig utveckling. Landet har ett av världens sämsta sjukvårdsystem. Varje år dör omkring 50 000 kvinnor på grund av förlossnings- och graviditetskomplikationer. 70 procent av befolkningen bor på landsbygden där traditionell patriarkal sedvänja, inom vilken kvinnor ses som mäns ägodelar, ofta gäller i stället för landets grundlagar. Nigeria har även uppmärksammats på grund av de ”bebisfabriker” som upptäckts på senare tid. Minderåriga flickor våldtas för att föda barn som sedan säljs för illegal adoption, barnslaveri, prostitution eller dödas för att deras kroppsdelar och organ ska användas för rituella syften.

Området kring Nigerdeltat präglas av oroligheter och i norra Nigeria pågår en konflikt. De senaste åren har strider mellan motståndsgruppen Boko Haram och regeringen skördat närmare 4000 offer, många av dem civila. I våras utlyste Nigerias president Goodluck Jonathan undantagstillstånd i tre nordöstliga delstater, Borno, Yobe och Adamawa, på grund av det eskalerande våldet från militanta islamister.

Samma månad som undantagstillståndet utlystes, reste dåvarande biståndsminister Gunilla Carlsson och finansminister Anders Borg till Nigeria. Vår systersektion i landet, IKFF Nigeria, som arbetar med konfliktförebyggande och kvinnors rättigheter, hade hoppats att den svenska regeringen i samband med besöket skulle uttrycka sin oro inför utvecklingen i landet och mana till åtgärder för att stoppa konflikten. Samtidigt som de svenska ministrarna var på besök skedde en av de blodigaste attackerna dittills av Boko Haram. Men svenska regeringen kommenterade knappt konflikten och våldet, utan fokuserade på ekonomisk tillväxt och Sveriges handelspolitiska relation med landet. I regeringens pressmeddelande om besöket beskrevs Nigeria som en aktiv och tongivande aktör inom fred och säkerhet i regionen, även om norra delen och Nigerdeltat enligt regeringen ”periodvis plågas av återkommande säkerhetshot”. Detta är en grov underdrift. Det pågår en väpnad konflikt i norra Nigeria och den får inte ignoreras till fördel för nyheter om tillväxt och ökad handel.

Det civila samhället i Nigeria kraftsamlar nu för att förebygga att mer våld bryter ut inför valet 2015. Våra kollegor i landet ser stora risker och kräver att förebyggande arbete sätts igång omedelbart. En del talar om risken för ett öppet krig, många talar om det grova våld som med stor sannolikhet kommer att följa om ingenting görs. Ändå lyser konfliktförebyggande strategier med sin frånvaro och samma gäller för satsningar på det civila samhället. Lärdomar borde nu dras av de våldsamma reaktionerna som följt val i andra närliggande länder. Sverige borde sätta stort fokus på konfliktkänslighet i sitt, och svenska företags, arbete. Prioriteringen av handelspolitik måste följas av stöd till dialog och konfliktlösning samt tuffa krav på att ekonomisk tillväxt kommer hela befolkningen till gagn.

Josefine Karlsson

generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF