Go to main navigation

Debatt

”Stöd tillgången till marknader”

Jordbruket är fortfarande den största arbets- och inkomstmöjligheten på landsbygden, där majoriteten av världens fattiga och hungriga människor lever. Därför är jordbrukskooperativ avgörande när det gäller att förse världen med mat.

De stödjer småskaliga jordbrukare och marginaliserade grupper såsom ungdomar och kvinnor, vars gemensamma ansträngningar ger dem större inköps- och förhandlingsstyrka. Jordbrukskooperativ stärker också sina medlemmar ekonomiskt och socialt genom att ge en bättre tillgång till marknader och skapar ett hållbarare arbete på landsbygden.

2011 köpte FN:s livsmedelsprogram (WFP), världens största organisation i bekämpning av hunger, över 2,4 miljoner ton mat till ett värde av 8 miljarder SEK för att ge till mer än 90 miljoner hungriga och fattiga människor i världen. Nästan två tredjedelar av dessa inköp gjordes i utvecklingsländer. I de flesta fallen köper vi från leverantörer genom en konkurrensprocess för att se till så att de pengar vi får från donatorer, liksom Sverige, ger så mycket mat som möjligt. Men under senare år har vi börjat testa nya sätt att köpa in mat på, för att kunna avgöra om stora inköp gynnar jordbrukare.

Gemensamma krafter från WFP och partners under 2008 ledde till initiativet att lansera programmet inköp för utveckling (Purchase for Progress, P4P). P4P stöttar småskaliga jordbrukare, så de ska kunna uppnå bättre avkastning, minska sina förluster efter skörd, förbättra kvaliteten på sina grödor och sälja till pålitliga köpare för ett rimligt pris.

Genom P4P får kooperativ stöd från WFP och över 200 partnerorganisationer i att skapa eller förbättra lagringsanläggningar, hantera sitt korn efter skörd, företagsledning och läskunnighet. Utbildning visar dem också hur man kan stärka sin organisation, föra register och förhandla med potentiella köpare.

Angela Marko Malle, medlem i ett tanzanisk kooperativ som deltar i P4P, medger att ”fördelarna med P4P sträcker sig utöver de extra pengar jag tjänar, det är främst all kunskap jag fått. Tack vare utbildningen har jag lärt mig att höja kvaliteten, bättre lagra min majs och undvika förlust efter skörd, föra register och att arbeta tillsammans med de andra i vår grupp.”

Enligt 2010-2011:s State of Food and Agriculture-rapport utgör kvinnor i genomsnitt 43 procent av all arbetskraft inom jordbruket i utvecklingsländer. P4P arbetar enbart med kvinnokooperativ för att öka välbefinnandet hos kvinnor med småskaliga jordbruk, och uppmuntrar mixade kooperativ för att få in fler kvinnor, särskilt på ledande positioner. WFP tillsammans med samarbetspartners stödjer all aktivitet som potentiellt förbättrar kvinnors tillträde till marknader och ser till att de har kontroll över de inkomster de har jobbat ihop.

Dessa aktiviteter inkluderar sådant som att köpa traditionellt odlade grödor och marknadsförda av kvinnor, samt skapa möjligheter för kvinnors arbete inom livsmedelshantering och beredningssektorn.

P4P har hittills dragit lärdomen att kooperativen kan leverera livsmedel av högsta kvalitet, förutsatt att det investeras i deras kapacitet och att de har en säker marknad. När jordbrukarna förstår att bättre kvalitet är lika med mer pengar, och de får rätt utbildning, så är de snabba med att förbättra kvaliteten på sina produkter. Den högre kvaliteten ger dubbel effekt, genom att också ge bättre näring till kvinnornas egna familjer.

”Vi hade inte maskiner som kunde hjälpa oss att rensa vårt korn, eller någon som kunde lära oss hur vi skulle göra för att få en bra kvalitetsprodukt att sälja”, säger Valentín Alfaro från El Salvador. ”WFP har gett oss nya möjligheter och nya kontakter så att vi kan konkurrera på ett rättvist sätt, detta gäller både män och kvinnor, och på detta sätt med en bättre produktion har vi en bättre framtid.”

Mer än 800 kooperativ i 20 länder i Afrika, Latinamerika och Asien deltar idag i P4P, med ett medlemsskapantal på över 1 miljon småskaliga jordbrukare. Mer än 350 kooperativ har hittills tecknat avtal med WFP och ska leverera nästan 190 000 ton mat.

En stor majoritet av kooperativen är på gräsrotsnivå och lokala jordbrukarorganisationer. Dessa grupper hade liten eller ingen erfarenhet av kollektiv marknadsföring före P4P, de hade även begränsad infrastruktur och begränsad tillgång till formella lånemöjligheter. Med stöd av våra partners arbetar WFP mot att möjliggöra för dessa kooperativ att bli självständiga aktörer som kan sälja en god kvalitetsprodukt, göra vinst och lyfta upp sina medlemmar ur fattigdomen.

Det finns mycket som bådar gott. WFP kommer att fortsätta att söka efter och utnyttja möjligheter likt P4P i kampen mot hunger.

Ertharin Cousin, Verkställande Direktör, FN:s livsmedelsprogram (WFP)