Go to main navigation

Debatt

"Sverige en partner för fred i Colombia"

Sverige bör stödja fredsprocessen i Colombia, skriver företrädare Latinamerikagrupperna, Colombianätverket och den colombianska gruppen Colombianas y Colombianos por la paz i en debattartikel på OmVärldens webb den 20 november. Ambassaden i Bogotá delar helt debattörernas uppfattning om att Sverige kan bidra till en fredlig lösning på konflikten i Colombia. Det är målsättningen för allt svenskt utvecklingssamarbete med Colombia.

Det är förhandlingsparterna, den colombianska regeringen och FARC-gerillan, som gemensamt har bestämt vilka länder som ska vara garanter (Norge och Kuba) och beledsagare (Venezuela och Chile) i fredssamtalen i Havanna. Det är felaktigt att påstå, som debattörerna gör, att Sverige har valt att ställa sig utanför de pågående fredssamtalen. 

Under flera år har Sverige på ett betydelsefullt sätt medverkat till att en förhandlad lösning på den väpnade konflikten nu finns i sikte. Såväl uthållig politisk dialog som stöd till lokala partners har varit bidragande. Inte minst har stödet till organisationer i det civila samhället gett konfliktens offer en röst.

Sverige har under 2013 finansierat nio regionala fora som möjliggjort för civilsamhället att delta och framföra förslag för att bidra till ett slut på konflikten.  Slutsatserna från dessa fora har systematiserats av FN och lämnats över till regeringen och FARC-gerillan. 

”Biståndet måste gynna insatser som främjar mänskliga rättigheter och demokrati”, kräver debattörerna. Detta sker redan. Sverige är största givaren till FN:s kontor för mänskliga rättigheter i Colombia. Dessutom främjar vi mänskliga rättigheter och skydd för människorättsförsvarare bland annat genom stöd till MR-Ombudsmannaämbetet och den nationella myndigheten för personskydd. 

Kvinnor som aktörer för fred är en svensk profilfråga i Colombia. Bland annat tack vare svenskt stöd finns idag starka kvinnoorganisationer som arbetar med fredsbyggande. Ett exempel är Iniciativa de Mujeres por la Paz, som nämns av debattörerna, och som fortsatt är en strategisk samarbetspartner för Sverige.  

Sverige har kontinuerligt lyft frågan om kvinnors deltagande i de pågående fredssamtalen. Vi gläds åt att vårt dialogarbete lett till konkreta resultat och att två kvinnor nu ingår i regeringens förhandlingsdelegation. Sverige var även största finansiär till det nationella evenemang för kvinnor och fred som genomfördes i Bogotá i oktober. Ett av huvudbudskapen från de 400 kvinnor som deltog var samma som debattörernas; att förhandlingsparterna inte ska lämna förhandlingsbordet förrän ett fredsavtal är undertecknat.

Näringslivets roll för fredsbyggande är viktigt och något som kontinuerligt lyfts i vår nära dialog med de svenska företagen på plats. Frihandelsavtal med EU och flera andra länder samt en medlemskapsansökan till OECD är välkomna steg som väntas medföra viktiga och djupgående reformer i Colombia.

Därmed inte sagt att Colombia inte står inför utmaningar – mer behöver göras för att välfärd, fred och utveckling ska komma hela samhället och alla landsändar till del. 

Marie Andersson de Frutos, ambassadör, ambassaden Bogotá

Emma Nilenfors, biståndschef, ambassaden Bogotá