Go to main navigation
Maria Andersson

Foto: RFSU

Mama cash

"Utan Sidastöd till Mama Cash glöms utsatta kvinnor bort"

Svenska biståndspengar gör stor skillnad för kvinnor i världen. Många kvinnoorganisationer som RFSU möter berättar att stödet från Mama Cash är avgörande för deras verksamhet.

Kvinnorna som Mama Cash-insatserna riktar sig till glöms bort av stora biståndsaktörer. Det finns helt enkelt inte många som vågar ge stöd till små kvinnogrupper på gräsrotsnivå.

Det viktigaste för RFSU är mänskliga rättigheter och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa oavsett vad du arbetar med, var du bor i världen och oavsett dina omständigheter. Det handlar om grundläggande rättigheter som att inte trakasseras eller våldtas av polisen, att kunna anmäla när man har blivit utsatt för våld, att få tillgång till kondomer och säkert sex eller sjukvård när man behöver det och inte att främja sexarbete. I kampen mot prostitution undermineras lätt de goda insatser som görs för de mest utsatta inom sexhandeln.

Fortsatt svenskt stöd till organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter garanterar tillgång till hälsovård och insatser mot könsrelaterat våld.  Det är genom progressiva organisationers arbete som vi garanterar att dessa kvinnogrupper att inte glöms bort.

Maria Andersson
T.f. generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning

Lobby för sexarbete får Sidabidrag 2012-12-04