Go to main navigation
Mats Berglund, Miljöpartistisk riksdagsledamot

Miljöpartiets pensionspolitiska talesperson Mats Berglund vill på sikt få bort fossila pensionsinvesteringar helt. 

Foto: Anders J Larsson

debattreplik

”Allt fossilt innehav i pensionsfonderna måste fasas ut”

Sverige har världens hårdaste reglering för hållbara investeringar av pensionskapital. Men mer måste göras, svarar Miljöpartiets pensionspolitiska talesperson, Mats Berglund, en debattartikel av Greenpeace och Fair Finance Guide. 

Investeringar i något vi vill få bort är en uppenbart dålig idé. Klimatomställningen kräver att vi slutar använda fossil energi, ändå investeras våra pensionspengar fortfarande i fossilbranschen. 

Greenpeace och Fair Finance Guide har rätt när de i OmVärlden skriver: fossilbranschen är dålig för planeten och det blir allt mer uppenbart att den även är dålig för plånboken.

Med Miljöpartiet i regering har omställningen av finanssektorn äntligen tagit fart. Aldrig tidigare har så mycket gjorts av en svensk regering för att ställa om finanssektorn. 

Den svenska marknaden för gröna obligationer har vuxit explosionsartat och i år kommer dessutom den svenska staten för första gången att emittera gröna obligationer till ett värde av 20 miljarder. Obligationerna har fått högsta möjliga miljöbetyg och är knutna till miljörelaterade utgifter i statsbudgeten.

AP-fonderna, pensionssystemets buffertfonder, har sedan förra året ett nytt ambitiöst regelverk för hållbar fondförvaltning. AP-fonderna ska agera i enlighet med Parisavtalet. Detta har fått effekt.  

Första AP-fonden beslutade i våras att de ska avinvestera från fossila bolag. Flera av AP-fonderna har dessutom börjat avinvestera från bolag som är verksamma inom kolproduktion och oljesandsutvinning.

Vi ska dock inte sticka under stol med att vi från Miljöpartiets sida gärna hade gått ännu längre, men det är positivt att vi har fått med oss de andra partierna på att skärpa hållbarhetskraven. Nu är det viktigt att noggrant följa hur regelverket implementeras.

Vi har också skärpt kraven på de fonder som är med inom premiepensionssystemet. Alla fonder som är med på premiepensionens fondtorg är anslutna till FN-initiativet Principles for Responsible Investments och har därmed förbundit sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor inom sin förvaltning.

Läs också: "Det går inte att driva en förvaltningsstrategi på vinstlotter"

Sverige har med den kursändringen numera världens hårdaste reglering för hållbara investeringar av pensionskapital.

Men, vi är inte i mål och Miljöpartiet arbetar för en fortsatt omställning av finansmarknaderna. Allt fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar måste fasas ut och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion.

Klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket som Miljöpartiet initierade och som sju av riksdagens partier står bakom kräver också att varje svensk regering åtar sig att driva en politik som inte går emot Parisavtalet. I den beslutade klimatpolitiska handlingsplanen finns förtydliganden kring hållbara finansmarknader, inklusive de nya gröna obligationerna och hållbar förvaltning av pensionsfonderna.

Det är den plattform vi står på idag. Regeringen har dock inte begränsat sig till en svensk handlingsplan utan har, tillsammans med Frankrike, flyttat hela EU att ta fram en EU-gemensam handlingsplan. Det kommer få långt större effekter än att enbart agera på den nationella nivån.

Finansmarknaderna behöver vara aktiva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle vad gäller klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Politiken måste sätta ramar för marknaderna genom lagstiftning och regelverk, men också genom att föregå med gott exempel. Därför är det helt centralt att vi riktar våra offentliga investeringar så att de blir hållbara, inte minst gäller det AP-fonderna.

Det globala klimathotet är här och nu och såväl klimatomställningen som anpassningen till ett förändrat klimat kräver att de kapitalinvesteringar som görs sker på ett genomtänkt sätt med klimatet, miljön och den biologiska mångfalden i fokus.

Mats Berglund, riksdagsledamot (Mp) och pensionspolitisk talesperson, medlem i pensionsgruppen