Go to main navigation
sofia_1_webb_foto_fredrik_wennerlund.jpg

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson för Moderaterna. 

Foto: Fredrik Wennerlund

DEBATT

“Regeringen driver hellre arbetsmarknadsfrågor än SRHR”

Efter replikskiftet i OmVärldens nyhetsflöde om regeringens biståndsbudget nästa år väljer Moderaternas biståndspolitiska talesperson Sofia Arkelsten att svara i debattform. Hon skriver att biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer i en intervju med OmVärlden bara bekräftar kritiken.

Den rödgröna regeringen möter kritiken om att Sverige tappat fart i frågorna om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom att meddela att de inte förstår den. Det bekräftar tyvärr kritiken.

Bilden är att det inte är ovilja, men det finns ett ointresse från regeringen. Fokus på SRHR finns kvar i den svenska biståndspolitiken och det är det minsta vi kan förvänta oss. Så mycket har inte ändrats. Det finns också ett nytt projekt för barnmorskor och en strategi om 350 miljoner om året för SRHR för Afrika söder om Sahara och det bra, även om det kunde ha varit en resultatstrategi. Egna projekt för egna pengar är en del av arbetet. Det måste fortsätta och gärna utvecklas.

Men jag kan konstatera att regeringen hellre driver arbetsmarknadsfrågor på mötet med FN:s generalförsamling, valde att inte ta upp SRHR-frågan på mötet med IMF och Världsbanken samt att SRHR saknas i de svenska ståndpunkterna inför EU-mötena.

I förslaget till rödgrön budget finns några förändringar i tabellen för Sidas anslag, bland annat en sänkning med 88 miljoner av anslaget Globala insatser för social hållbar utveckling. Anslaget avser bland annat bistånd till dricksvatten, SRHR, barns hälsa och olika vårdinsatser. Regeringen medger att anslagsposten har minskat trots att den är viktig, men säger sig använda flera andra kanaler för SRHR-arbetet. Det återstår att se.

Därutöver har regeringen ”indikerat en vilja” att öka kärnstödet till UNFPA. Men alltså inte gjort det. Och ”överväger möjligheten” att ge UN Women mer stöd. Men har inte gjort det heller.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är grundläggande mänskliga rättigheter och handlar om varje människas rätt till sin egen kropp. Det är en svår politisk fråga eftersom det finns de som hävdar att det inte ens är en politisk fråga och att det inte ska tas upp i politiska forum. Och det finns starka, organiserade motkrafter.

Mitt eget intresse är att Sverige ska driva på i SRHR-frågor och det finns stort stöd för detta i riksdagen. SRHR är en grundläggande mänsklig rättighet, och det väcker frågor när företrädare för biståndsministern inte ens tar till sig något av kritiken.

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson för Moderaterna