Go to main navigation
Jakob König och Rolf Lindahl

Jakob König, på Fair Finance Guide, och Rolf Lindahl, på Greenpeace är inte nöjda med Sjunde Ap-fondens och Miljöpartiets svar på deras debattinlägg om investeringar i fossila bolag. 

Foto: Fair Finance Guide och Greenpeace

SLutreplik

"Att fortsätta investera i fossilbolag är en uppenbar nitlott"

I sitt svar på Miljöpartiets och Sjunde AP-fondens repliker skriver Greenpeace och Fair Finance Guide att det ur klimatsynpunkt inte är hållbart att vänta på EU. De ser också en oroväckande trend där kapitalägare inte tar ansvar.

Vi välkomnar tydligheten hos Mats Berglund, Miljöpartiets pensionspolitiska talesperson, när han skriver att “allt fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar måste fasas ut och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion”.

Det är dessutom den enda rimliga slutsatsen av Parisavtalet vilket också konstateras i den av riksdagen antagna Klimatpolitiska handlingsplanen.

Men att Berglund hänvisar till EU när vårt krav handlar om en svensk nationell handlingsplan för en fossilfri finanssektor, som är i linje med Parisavtalet, är inte ett hållbart argument. Det är självklart bra om EU, eller hela världen för den delen, tar dessa steg.

Men klimatet väntar inte, det är brådskande och någon måste ta de första stegen istället för att hoppas på att andra ändrar sig i framtiden. Sverige kan och bör agera nu, vilket skulle underlätta för andra att följa efter.

Johan Florén från Sjunde AP-fonden anser att det endast skulle vara en symbolhandling om de som investerare utesluter hela fossilbranschen. Han ser hellre att man försöker påverka genom sina investeringar.

Det är givetvis bra att AP7 skriver under upprop till fossilbranschen, men hur trovärdigt är det att företagen självmant ska lägga ner sin kärnverksamhet? Hur allvarligt tar företagen på uppropen när ägarna ändå fortsätter investera som vanligt? 

Repliken från Sjunde AP-fonden speglar en oroväckande trend där allt mer kapital i världen investeras blint i oräkneliga företag utan att ägarna tar ansvar för de enskilda företagen. Det är billig förvaltning på kort sikt, men som vår studie visar kan det innebära stora kostnader när förvaltarna inte tar hänsyn till företagens hållbarhetsrisker.

Ett trovärdigt hållbarhetsarbete innebär att man analyserar och agerar på hållbarhetsrisker och tar positioner därefter. Inte att man bara följer efter ”marknaden”, som AP7 gör. 

För några år sen rönte Sjunde AP-fonden stor uppmärksamhet för att ha svartlistat en handfull fossilbolag som de ansåg bröt mot Parisavtalet. Det var bra, men man frågar sig såklart om AP7 anser att resterande 83 av världens 200 största fossilbolag, som finns i fonden agerar i linje med Parisavtalet? 

Majoriteten av de absolut största fossilutsläpparna i världen är statligt kontrollerade, varav flera inte ens är listade på börsen. Att adressera denna problematik är viktig och därför var det välkommet att Sveriges riksbank förra året meddelade att de säljer av obligationer i Kanada och Australien av klimatskäl. 

Samtidigt gjorde den statliga Sjunde AP-fonden precis tvärtom. De valde att investera i den värsta fossiljätten av dem alla, det statligt ägda bolaget Saudi Aramco. Förra hösten genomförde bolaget en spektakulär börsintroduktion.

Just i denna oljejätte valde Sjunde AP-fonden att placera vårt allmänna pensionskapital, en investering som idag uppgår till närmare 170 miljoner kronor

Vän av ordning frågar sig om Sjunde AP-fonden anser att Saudi Aramcos oljeutvinning är i linje med Parisavtalet och hur Sjunde AP-fonden ser på möjligheten att genom sin investering lyckas påverka dem att lägga ned sin kärnverksamhet, oljeproduktionen?

Då är strategin hos exempelvis Handelsbanken mycket mer trovärdig. Handelsbanken investerar endast i fossilbolag om de har tillräckliga omställningsplaner i linje med Parisavtalet. På det sättet uppmuntras fossilbolagen att ställa om för att behålla och få nya investerare i bolaget.

Att vi står inför en klimatkris och att vår globala fossilanvändning måste få ett slut om vi ska undvika storskaliga miljömässiga och ekonomiska konsekvenser har varit känt sedan länge. Att fortsätta investera i fossilbolag är mot den bakgrunden en uppenbar nitlott.

Vi håller med statsminister Stefan Löfven: “Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet.” Nu är det dags för Sjunde AP-fonden och finansbranschen i stort att agera därefter.

Rolf Lindahl, kampanjledare, Greenpeace

Jakob König, projektledare, Fair Finance Guide